Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Politika soudržnosti EU: Více než 1,5 milionu projektů financovaných Unií zpřístupněno na nové veřejné platformě

Komise tento týden spustila veřejnou on-line platformu „Kohesio“, která shromažďuje veškeré informace o více než 1,5 milionu projektů ve všech 27 členských státech financovaných od roku 2014 z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Fondu soudržnosti a Evropského sociálního fondu (ESF).

graphic showing a person with a Virtual Reality set and a laptop with data displayed and in the background a village in the mountains

European Commission

Je to poprvé, kdy se vytváří takto veřejně přístupná komplexní platforma dat o projektech, která bude k dispozici ve všech jazycích EU. Její vytvoření vyžadovalo úzkou spolupráci s řídicími orgány v různých členských státech nebo regionech, neboť projekty soudržnosti jsou řízeny národními a regionálními orgány.

Kompletní tisková zpráva

Platforma Kohesio

Osmé fórum o soudržnosti