Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Pubblikazzjoni

Il-politika ta’ koeżjoni tal-UE: Aktar minn 1.5 miljun proġett iffinanzjat mill-UE aċċessibbli fi pjattaforma pubblika ġdida

Din il-ġimgħa, il-Kummissjoni nediet “Kohesio”, pjattaforma pubblika online li tiġbor l-informazzjoni kollha dwar aktar minn 1.5 miljun proġett fis-27 Stat Membru kollha ffinanzjati mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-Fond ta’ Koeżjoni u l-Fond Soċjali Ewropew (FSE) mill-2014.

graphic showing a person with a Virtual Reality set and a laptop with data displayed and in the background a village in the mountains

European Commission

Hija l-ewwel darba li qed tinħoloq pjattaforma komprensiva bħal din ta’ data tal-proġetti, li se tkun disponibbli fil-lingwi kollha tal-UE u ssir disponibbli għal kulħadd. It-twaqqif tagħha kien jeħtieġ kooperazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet ta’ ġestjoni fl-Istati Membri jew ir-reġjuni differenti, peress li l-proġetti ta’ koeżjoni huma ġestiti mill-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali.

Stqarrija għall-istampa kompluta

Il-pjattaforma Kohesio

It-8 Forum ta’ Koeżjoni