Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

ES pasitikėjimo ženklas

ES pasitikėjimo ženklas naudotojams nurodo, kad jie gali pasitikėti tam tikra internetine paslauga, kad galėtų saugiai, patogiai ir patikimai atlikti savo sandorius internetu.

    Pasitikėjimo ženklo logotipas

ES pasitikėjimo ženklas užtikrina, kad elektroninių patikimumo užtikrinimo paslaugų ir jų siūlomų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai yra kvalifikuoti ir atitinka eIDAS reglamente nustatytas taisykles. Taip užtikrinama aukšta visoje ES reguliuojamų patikimumo užtikrinimo paslaugų kokybė.

Visi patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjai, kuriems suteiktas kvalifikuotas statusas pagal eIDAS reglamentą, gali naudoti ES patikimumo ženklą, kad galėtų paprastai, atpažįstamai ir aiškiai nurodyti savo teikiamas kvalifikuotas patikimumo užtikrinimo paslaugas.

ES pasitikėjimo ženklo logotipo dizainas buvo pasirinktas remiantis Komisijos surengtu valstybių narių meno ir dizaino studentų konkursu. Pasitikėjimo ženklas turėjo būti paprastas, originalus ir protingas, perteikti pasitikėjimo ir patikinimo jausmą. Galutinis logotipas buvo pasirinktas vertinimo komisijos ir viešo balsavimo būdu ir 2015 m. gegužės 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2015/806 pasirinktas kaip naujas ES pasitikėjimo ženklas.

Logotipo naudojimo taisyklės ir specifikacijos, susijusios su kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų ES patikimumo ženklo forma, nustatytos eIDAS reglamente ir pirmiau minėtame įgyvendinimo reglamente.

Galite atsisiųsti ES pasitikėjimo ženklo logotipą ir pasirinkti pageidaujamą formatą.

Naujausios naujienos

1,3 mlrd. EUR iš Skaitmeninės Europos programos, skirtos Europos skaitmeninei pertvarkai ir kibernetiniam saugumui

Europos Komisija priėmė Skaitmeninės Europos programos 2023–2024 m. darbo programą.

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Pasitikėjimo paslaugos

ES nustatė taisykles, kuriomis siekiama stiprinti patikimumo užtikrinimo paslaugas ir užtikrinti, kad mūsų veikla internete būtų saugi visoje ES.

Taip pat žr.

ES patikimi sąrašai

Valstybės narės privalo sudaryti, tvarkyti ir skelbti patikimus kvalifikuotų patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjų ir jų teikiamų paslaugų sąrašus.