Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

ES uzticamības zīme

ES uzticamības zīme informē lietotājus, ka viņi var uzticēties noteiktam pakalpojumam tiešsaistē, lai veiktu savus tiešsaistes darījumus drošā, ērtā un drošā veidā.

    Uzticamības zīmes logotips

ES uzticamības zīme garantē, ka elektronisko uzticamības pakalpojumu sniedzēji un to piedāvātie uzticamības pakalpojumi ir kvalificēti un atbilst eIDAS regulā izklāstītajiem noteikumiem. Tas nodrošina augstas kvalitātes uzticamības pakalpojumus, kas tiek regulēti visā ES.

Visi uzticamības pakalpojumu sniedzēji, kas saņēmuši kvalificēto statusu saskaņā ar eIDAS regulu, var izmantot ES uzticamības zīmi, lai vienkāršā, atpazīstamā un skaidrā veidā norādītu to sniegtos kvalificētos uzticamības pakalpojumus.

ES uzticamības zīmes logotipa dizains tika izvēlēts, pamatojoties uz Komisijas rīkotu konkursu mākslas un dizaina studentiem no dalībvalstīm. Uzticības zīmei bija jābūt vienkāršai, oriģinālai un gudrai, un tai bija jārada uzticēšanās un pārliecības sajūta. Galīgais logotips tika izvēlēts, kombinējot žūriju un publisku balsojumu, un Komisijas 2015. gada 22. maija Īstenošanas regulā (ES) 2015/806 par jauno ES uzticamības zīmi tika izvēlēts.

Logotipa izmantošanas noteikumi, kā arī specifikācijas, kas attiecas uz ES uzticamības zīmes formu kvalificētiem uzticamības pakalpojumiem, ir noteikti eIDAS regulā un iepriekš minētajā īstenošanas regulā.

Varat lejupielādēt ES uzticamības zīmes logotipu un izvēlēties vēlamo formātu.

Jaunākās ziņas

Digitālās identitātes regulas stāšanās spēkā

Noteikumi par Eiropas digitālās identitātes izveidi stājās spēkā pirmdien. Tie pavērs ceļu visiem ES pilsoņiem un iedzīvotājiem 2026. gadā gūt labumu no personīga Eiropas digitālās identitātes maka.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Trasta pakalpojumi

ES ir ieviesusi noteikumus, lai stiprinātu uzticamības pakalpojumus un nodrošinātu mūsu tiešsaistes darbību drošību visā ES.

Skatīt arī

ES uzticamie saraksti

Dalībvalstīm ir pienākums izveidot, uzturēt un publicēt kvalificētu uzticamības pakalpojumu sniedzēju un to sniegto pakalpojumu uzticamības sarakstus.

eIDAS regula

EIDAS regula atvieglo drošus pārrobežu darījumus, izveidojot digitālās identitātes un autentifikācijas satvaru. Tās mērķis ir radīt uzticēšanos elektroniskai mijiedarbībai un veicināt netraucētus digitālos pakalpojumus Eiropas Savienībā.