Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

EU:n luottamusmerkki

EU-luottamusmerkki kertoo käyttäjille, että he voivat luottaa tiettyyn verkkopalveluun, joka suorittaa verkkotapahtumansa turvallisella, kätevällä ja turvallisella tavalla.

    Luottamusmerkin logo

EU:n luottamusmerkki antaa varmuuden siitä, että sähköisten luottamuspalvelujen tarjoajat ja niiden tarjoamat luottamuspalvelut ovat päteviä ja noudattavat eIDAS-asetuksessa vahvistettuja sääntöjä. Näin varmistetaan kaikkialla säänneltyjen luottamuspalvelujen korkea laatu.

Kaikki luottamuspalvelujen tarjoajat, jotka ovat saaneet hyväksytyn aseman eIDAS-asetuksen mukaisesti, voivat käyttää EU:n luottamusmerkkiä ilmoittaakseen tarjoamansa hyväksytyt luottamuspalvelut yksinkertaisella, tunnistettavalla ja selkeällä tavalla.

EU:n luottamusmerkin logo valittiin komission järjestämän jäsenvaltioiden taide- ja muotoilualan opiskelijoille suunnatun kilpailun perusteella. Luottamusmerkin oli oltava yksinkertainen, alkuperäinen ja älykäs ja välitettävä luottamuksen ja varmuuden tunteen. Lopullinen logo valittiin tuomariston ja julkisten äänien yhdistelmällä, ja se valittiin uudeksi EU:n luottamusmerkiksi 22. toukokuuta 2015 annetulla komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/806.

Tunnuksen käyttöä koskevat säännöt sekä hyväksyttyjen luottamuspalvelujen EU-luottamusmerkin muotoa koskevat eritelmät vahvistetaan eIDAS-asetuksessa ja edellä mainitussa täytäntöönpanoasetuksessa.

Voit ladata EU:n luottamusmerkin logon ja valita haluamasi muodon.

Viimeisimmät uutiset

Eurooppalaiset digitaalisen identiteetin lompakot: Komissio julkaisee ensimmäiset prototyyppejä koskevat tekniset välineet

Komissio julkaisee tänään ensimmäisen version yhteisestä EU:n välineistöstä, jolla pannaan täytäntöön eurooppalainen digitaalisen identiteetin lompakko (EUDI-lompako).

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Luottamuspalvelut

EU on ottanut käyttöön sääntöjä, joilla vahvistetaan luottamuspalveluja ja varmistetaan, että verkkotoimintamme on turvallista kaikkialla.

Katso myös

EU:n luotettavat luettelot

Jäsenvaltioilla on velvollisuus laatia, ylläpitää ja julkaista luotettavia luetteloita hyväksytyistä luottamuspalvelujen tarjoajista ja niiden tarjoamista palveluista.

eIDAS-asetus

eIDAS on keskeinen turvallisten rajatylittävien liiketoimien mahdollistaja.