Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

EU:n luottamusmerkki

EU-luottamusmerkki kertoo käyttäjille, että he voivat luottaa tiettyyn verkkopalveluun, joka suorittaa verkkotapahtumansa turvallisella, kätevällä ja turvallisella tavalla.

EU:n luottamusmerkki antaa varmuuden siitä, että sähköisten luottamuspalvelujen tarjoajat ja niiden tarjoamat luottamuspalvelut ovat päteviä ja noudattavat eIDAS-asetuksessa vahvistettuja sääntöjä. Näin varmistetaan kaikkialla säänneltyjen luottamuspalvelujen korkea laatu.

Kaikki luottamuspalvelujen tarjoajat, jotka ovat saaneet hyväksytyn aseman eIDAS-asetuksen mukaisesti, voivat käyttää EU:n luottamusmerkkiä ilmoittaakseen tarjoamansa hyväksytyt luottamuspalvelut yksinkertaisella, tunnistettavalla ja selkeällä tavalla.

EU:n luottamusmerkin logo valittiin komission järjestämän jäsenvaltioiden taide- ja muotoilualan opiskelijoille suunnatun kilpailun perusteella. Luottamusmerkin oli oltava yksinkertainen, alkuperäinen ja älykäs ja välitettävä luottamuksen ja varmuuden tunteen. Lopullinen logo valittiin tuomariston ja julkisten äänien yhdistelmällä, ja se valittiin uudeksi EU:n luottamusmerkiksi 22. toukokuuta 2015 annetulla komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/806.

Tunnuksen käyttöä koskevat säännöt sekä hyväksyttyjen luottamuspalvelujen EU-luottamusmerkin muotoa koskevat eritelmät vahvistetaan eIDAS-asetuksessa ja edellä mainitussa täytäntöönpanoasetuksessa.

Voit ladata EU:n luottamusmerkin logon ja valita haluamasi muodon.

Viimeisimmät uutiset

Digitaalista identiteettiä koskevan asetuksen voimaantulo

Eurooppalaisen digitaalisen identiteetin perustamista koskevat säännöt tulivat voimaan maanantaina. Ne tasoittavat tietä kaikille EU:n kansalaisille ja asukkaille, jotta he voivat hyötyä henkilökohtaisesta eurooppalaisesta digitaalisen identiteetin lompakosta vuonna 2026.

PRESS RELEASE |
Ensimmäinen EU:n laajuinen kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmä Euroopan digitaalisen tilan turvallisuuden parantamiseksi

Komissio on hyväksynyt kaikkien aikojen ensimmäisen eurooppalaisen kyberturvallisuuden sertifiointijärjestelmän EU:n kyberturvallisuusasetuksen mukaisesti. Järjestelmä tarjoaa unionin laajuisia sääntöjä ja menettelyjä, jotka koskevat tieto- ja viestintätekniikan tuotteiden sertifiointia niiden elinkaaren aikana, mikä tekee niistä käyttäjien kannalta luotettavampia.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Luottamuspalvelut

EU on ottanut käyttöön sääntöjä, joilla vahvistetaan luottamuspalveluja ja varmistetaan, että verkkotoimintamme on turvallista kaikkialla EU:ssa.

Katso myös

EU:n luotettavat luettelot

Jäsenvaltioilla on velvollisuus laatia, ylläpitää ja julkaista luotettavia luetteloita hyväksytyistä luottamuspalvelujen tarjoajista ja niiden tarjoamista palveluista.

eIDAS-asetus

EIDAS-asetuksella helpotetaan turvallisia rajatylittäviä liiketoimia luomalla puitteet digitaaliselle identiteetille ja todentamiselle. Sen tavoitteena on luoda luottamusta sähköiseen vuorovaikutukseen ja edistää saumattomia digitaalisia palveluja EU:ssa.