Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Unijny znak zaufania

Unijny znak zaufania mówi użytkownikom, że mogą ufać pewnej usłudze online, aby przeprowadzać swoje transakcje online w bezpieczny, wygodny i bezpieczny sposób.

    Logo znaku zaufania

Unijny znak zaufania daje gwarancję, że dostawcy elektronicznych usług zaufania i oferowane przez nich usługi zaufania posiadają kwalifikacje i przestrzegają zasad określonych w rozporządzeniu eIDAS. Zapewnia to wysoką jakość usług zaufania, która jest regulowana w całej UE.

Wszyscy dostawcy usług zaufania, którzy otrzymali kwalifikowany status zgodnie z rozporządzeniem eIDAS, mogą używać unijnego znaku zaufania w celu wskazania w prosty, rozpoznawalny i jasny sposób kwalifikowanych usług zaufania, które świadczą.

Projekt logo unijnego znaku zaufania został wybrany na podstawie konkursu organizowanego przez Komisję dla studentów sztuki i wzornictwa z państw członkowskich. Znak zaufania musiał być prosty, oryginalny i sprytny, a także przekazać poczucie zaufania i pewności. Ostateczne logo zostało wybrane w drodze połączenia jury z głosami publicznymi i zostało wybrane jako nowy unijny znak zaufania rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/806 z dnia 22 maja 2015 r.

Zasady używania logo, a także specyfikacje dotyczące formy unijnego znaku zaufania dla kwalifikowanych usług zaufania określono w rozporządzeniu eIDAS i w wyżej wymienionym rozporządzeniu wykonawczym.

Możesz pobrać logo znaku zaufania UE i wybrać preferowany format.

Najnowsze wiadomości

1,3 mld euro z programu „Cyfrowa Europa” na rzecz transformacji cyfrowej i cyberbezpieczeństwa w Europie

Komisja Europejska przyjęła program prac programu „Cyfrowa Europa” na lata 2023–2024.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Usługi zaufania

UE wprowadziła przepisy mające na celu wzmocnienie usług zaufania i zapewnienie bezpieczeństwa naszej działalności online w całej UE.

Zobacz też

Zaufane listy UE

Państwa członkowskie mają obowiązek tworzenia, utrzymywania i publikowania zaufanych wykazów kwalifikowanych dostawców usług zaufania i świadczonych przez nich usług.

rozporządzenie eIDAS

eIDAS jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym bezpieczne transakcje transgraniczne.