Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

EU trust mark

The EU trust mark tells users that they can trust a certain service online to carry out their online transactions in a safe, convenient and secure way.

    Trust mark logo

The EU trust mark gives the assurance that the providers of electronic trust services and the trust services offered by them are qualified and comply with the rules set out in the eIDAS Regulation. This ensures a high quality of trust services which is regulated throughout the EU.

All trust service providers who have received the qualified status in line with the eIDAS Regulation can use the EU trust mark to indicate in a simple, recognisable and clear manner the qualified trust services they provide.

The design of the EU trust mark logo was selected based on a competition organised by Commission for students of art and design from the Member States. The trust mark had to be simple, original and clever, and convey a sense of trust and reassurance. The final logo was chosen by combination of a jury and public votes and selected as the new EU trust mark by the Commission Implementing Regulation (EU) 2015/806 of 22 May 2015.

The rules for the use of the logo, as well as the specifications relating to the form of the EU trust mark for qualified trust services are set in the eIDAS Regulation and the above mentioned Implementing Regulation.

You can download the EU trust mark logo and choose your preferred format.

Latest News

Dħul fis-seħħ tar-Regolament dwar l-Identità Diġitali

Ir-regoli dwar l-istabbiliment ta’ Identità Diġitali Ewropea daħlu fis-seħħ nhar it-Tnejn. Dawn se jwittu t-triq għaċ-ċittadini u r-residenti kollha tal-UE biex jibbenefikaw minn Kartiera Ewropea tal-Identità Diġitali personali fl-2026.

PRESS RELEASE |
L-ewwel skema ta’ ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà fl-UE kollha biex l-ispazju diġitali Ewropew isir aktar sikur

Il-Kummissjoni adottat l-ewwel skema Ewropea taċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà, f’konformità mal-Att tal-UE dwar iċ-Ċibersigurtà. L-iskema toffri sett ta’ regoli u proċeduri għall-Unjoni kollha dwar kif għandhom jiġu ċċertifikati l-prodotti tal-ICT fiċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom u b’hekk tagħmilhom aktar affidabbli għall-utenti.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Trust Services

The EU has introduced rules to strengthen trust services and ensure our online activity is secure across the EU.

Ara Wkoll

Listi ta’ Fiduċja tal-UE

L-Istati Membri għandhom l-obbligu li jistabbilixxu, iżommu u jippubblikaw listi ta’ fiduċja ta’ fornituri ta’ servizzi fiduċjarji kwalifikati u s-servizzi pprovduti minnhom.

ir-Regolament eIDAS

Ir-Regolament eIDAS jiffaċilita tranżazzjonijiet transfruntiera siguri billi jistabbilixxi qafas għall-identità u l-awtentikazzjoni diġitali. Dan għandu l-għan li joħloq fiduċja fl-interazzjonijiet elettroniċi u jippromwovi servizzi diġitali bla xkiel fl-UE.