Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Značka důvěry EU

Značka důvěry EU uživatelům sděluje, že mohou důvěřovat určité online službě při provádění svých online transakcí bezpečným, pohodlným a bezpečným způsobem.

    Logo značky důvěry

Značka důvěry EU poskytuje jistotu, že poskytovatelé elektronických služeb vytvářejících důvěru a jimi nabízené služby vytvářející důvěru jsou kvalifikovaní a dodržují pravidla stanovená v nařízení eIDAS. To zajišťuje vysokou kvalitu důvěryhodných služeb, které jsou regulovány v celé EU.

Všichni poskytovatelé důvěryhodných služeb, kteří získali kvalifikovaný status v souladu s nařízením eIDAS, mohou používat značku důvěry EU k jednoduchému, rozpoznatelnému a jasnému označení kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru, které poskytují.

Design loga značky důvěry EU byl vybrán na základě soutěže pořádané Komisí pro studenty umění a designu z členských států. Značka důvěry musela být jednoduchá, originální a chytrá a vyzařovala pocit důvěry a ujištění. Konečné logo bylo vybráno kombinací poroty a veřejného hlasování a bylo vybráno jako nová značka důvěry EU prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/806 ze dne 22. května 2015.

Pravidla pro používání loga, jakož i specifikace týkající se formy značky důvěry EU pro kvalifikované služby vytvářející důvěru jsou stanoveny v nařízení eIDAS a výše uvedeném prováděcím nařízení.

Logo značky důvěry EU si můžete stáhnout a zvolit si preferovaný formát.

Nejnovější zprávy

První celounijní systém certifikace kybernetické bezpečnosti s cílem zvýšit bezpečnost evropského digitálního prostoru

Komise přijala vůbec první evropský systém certifikace kybernetické bezpečnosti v souladu s aktem EU o kybernetické bezpečnosti. Systém nabízí celounijní soubor pravidel a postupů, jak produkty IKT certifikovat během jejich životního cyklu, a zvýšit tak jejich důvěryhodnost pro uživatele.

Související obsah

Souvislosti

Služby vytvářející důvěru

EU zavedla pravidla pro posílení služeb vytvářejících důvěru a zajištění bezpečnosti naší online činnosti v celé EU.

Viz také

Důvěryhodné seznamy EU

Členské státy mají povinnost sestavit, udržovat a zveřejňovat důvěryhodné seznamy kvalifikovaných poskytovatelů důvěryhodných služeb a jimi poskytovaných služeb.

nařízení eIDAS

Nařízení eIDAS usnadňuje bezpečné přeshraniční transakce tím, že vytváří rámec pro digitální identitu a autentizaci. Jeho cílem je vytvořit důvěru v elektronické interakce a podporovat bezproblémové digitální služby v EU.