Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Skaitmeniniai įgūdžiai ir darbo vietos

Europos Komisija yra pasiryžusi spręsti skaitmeninių įgūdžių trūkumo problemą ir skatinti projektus bei strategijas, kuriais siekiama gerinti skaitmeninių įgūdžių lygį Europoje.

    Asmuo rašo ant nešiojamojo kompiuterio

GETTY

Visiems europiečiams reikia skaitmeninių įgūdžių mokytis, dirbti, bendrauti, naudotis internetinėmis viešosiomis paslaugomis ir rasti patikimą informaciją. Tačiau daugelis europiečių neturi tinkamų skaitmeninių įgūdžių. Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksas (DESI) rodo, kad 4 iš 10 suaugusiųjų ir kiekvienam trečiajam asmeniui, kuris dirba Europoje, trūksta pagrindinių skaitmeninių įgūdžių. Taip pat mažai moterų dirba su technologijomis susijusiose profesijose ir studijose: tik 1 iš 6 IRT specialistų ir 1 iš 3 mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos (MTIM) absolventų yra moterys.

Europos Komisija Europos įgūdžių darbotvarkėje ir skaitmeninio švietimo veiksmų plane nustatė tikslus užtikrinti, kad iki 2025 m. 70 proc. suaugusiųjų turėtų pagrindinių skaitmeninių įgūdžių. Šiomis iniciatyvomis siekiama nuo 30 proc. (2019 m.) iki 15 proc. 2030 m. sumažinti 13–14 metų amžiaus asmenų, kurie prastai dirba skaičiavimo ir skaitmeninio raštingumo srityje, skaičių.

Europos skaitmeninių įgūdžių ir darbo vietų kūrimo platforma yra nauja iniciatyva, pradėta pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonės programą. Ji suteikia informacijos ir išteklių apie skaitmeninius įgūdžius, taip pat mokymo ir finansavimo galimybes.

Fonas

Daugiau kaip 70 proc. įmonių teigė, kad tinkamų skaitmeninių įgūdžių turinčių darbuotojų trūkumas yra kliūtis investicijoms. Europai taip pat trūksta skaitmeninių ekspertų, kurie gali kurti pažangiausias technologijas visų piliečių labui.

Stipri skaitmeninė ekonomika, kurią valdo skaitmeninius įgūdžius turintys europiečiai, yra gyvybiškai svarbi inovacijoms, ekonomikos augimui, darbo vietų kūrimui ir Europos konkurencingumui. Skaitmeninių technologijų plitimas daro didžiulį poveikį darbo rinkai ir ekonomikai bei visuomenei reikalingų įgūdžių tipui. Valstybės narės, įmonės, mokymo paslaugų teikėjai, Europos Komisija ir kitos organizacijos turi bendradarbiauti spręsdamos skaitmeninių įgūdžių trūkumo problemą.

Siekdama stebėti skaitmeninės pertvarkos raidą ir skaitmeninių įgūdžių trūkumą, Komisija kasmet skelbia DESI. Joje stebimi valstybių narių skaitmeniniai rezultatai įvairiose srityse, kad būtų galima stebėti pažangą ir nustatyti, kur reikia dėti daugiau pastangų.

Naujausios naujienos

2030 m. skaitmeninis dešimtmetis. Komisija patvirtina rodiklius, skirtus Europos skaitmeninei transformacijai stebėti, ir pateikia valstybėms narėms gaires

Šiandien Komisija priėmė pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius (PVRR), kad būtų galima įvertinti pažangą, padarytą siekiant 2030 m. skaitmeninio dešimtmečio tikslų, ir paskelbė gaires, kaip valstybės narės turėtų struktūrizuoti savo nacionalinius veiksmų planus, kad pasiektų skaitmeninius tikslus.

PRESS RELEASE |
„Eurobarometro“ apklausa: Europiečiai mano, kad skaitmeninės technologijos bus labai svarbios jų kasdieniame gyvenime

Šiandien paskelbtos naujos „Eurobarometro“ apklausos duomenimis, keturi iš penkių europiečių mano, kad skaitmeninės technologijos tampa vis svarbesnės jų kasdieniame gyvenime ir kad Europa turėtų imtis daugiau veiksmų, kad užtikrintų sėkmingą skaitmeninę transformaciją, taip patvirtindama Europos skaitmeninio dešimtmečio viziją ir politiką.

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Skaitmeniniai įgūdžiai

ES yra parengusi įvairių politikos priemonių ir iniciatyvų, skirtų tiek darbuotojų, tiek vartotojų skaitmeniniams įgūdžiams ugdyti.

Išsamiau

Skaitmeninių įgūdžių iniciatyvos

Skaitmeninių įgūdžių ir užimtumo koalicija ir kitos iniciatyvos skatina kompetenciją skaitmeninių įgūdžių srityje įvairiose organizacijose, srityse ir šalyse.

Susijęs turinys