Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Savienojamība

ES mērķis ir panākt, lai Eiropa līdz 2030. gadam kļūtu par vissavienotāko pasaules daļu.

    Network of interconnected symbols above city

©GettyImages - metamorworks

Palikt savienotiem ir svarīga mūsu dzīves daļa. Mums visiem ir kopīga vēlme uzturēt kontaktus neatkarīgi no tā, cik tālu esam. Covid-19 pandēmijas laikā šī vēlme bija vēl izteiktāka, jo daudzi no mums ilgu laiku bija nošķirti no tuviniekiem.

Savienojamība ļauj mums kontaktēties un sazināties ar citiem cilvēkiem neatkarīgi no tā, kur pasaulē viņi atrodas. Tā rada neskaitāmas iespējas: mēs varam lasīt jaunākās ziņas un mums ērtā laikā apmeklēt nodarbības tiešsaistē, apgūt jaunas prasmes, konsultēties ar pasniedzējiem un speciālistiem neatkarīgi no tā, cik tālu viņi atrodas. Mēs varam pārlūkot tirgus tiešsaistē, lai atrastu vispiemērotākās preces un pakalpojumus, vai piedāvāt savas preces klientiem visā pasaulē.

Lai uzlabotu savienojamību, ES veikusi pasākumus dažādās jomās. ES atcēla viesabonēšanu, dodot mums iespēju savus mobilo sakaru abonementus bez papildu maksas izmantot ceļošanas laikā visā ES. Iniciatīva WiFi4EU ir finansējusi bezmaksas Wi-Fi tīklāju izveidi vietējās kopienās.

ES arī nodrošina finansējumu, izstrādā tehniskus norādījumus un apvieno ekspertus, lai atbalstītu publiskās pārvaldes iestādes un uzņēmumus, kas uzlabo tīkla pārklājumu un ievieš 5G tīklu visā Eiropā.

Tagad uzmanība tiek veltīta tam, lai savienojamības pakalpojumu noteikumi visā Eiropā būtu saskaņoti, jo tad mēs tās priekšrocības varēsim izmantot visā ES neatkarīgi no mūsu atrašanās vietas. ES rīcība arī palīdz nodrošināt patērētājiem lielāku izvēli, samazināt rēķinus un noteikt augstākus apkalpošanas standartus.

ES jau ir veikusi šādus pasākumus:

  • ir ieviests Eiropas Elektronisko sakaru kodekss, kurā skaidri noteikti visā Eiropā piemērojamie noteikumi;
  • radiofrekvenču spektra politikas programmā tiek atbalstīti tādi bezvadu tīkli kā 5G;
  • ES ir atcelta viesabonēšanas maksa un noteikti cenu griesti sakaru pakalpojumiem;
  • ES pasaules mērogā vada diskusiju par interneta attīstību un pārvaldi.

Savienojamības galvenais mērķis digitālajā desmitgadē ir līdz 2025. gadam panākt, ka katrai Eiropas mājsaimniecībai ir piekļuve ātrgaitas interneta pieslēgumam un līdz 2030. gadam — gigabitos mērāmam pieslēgumam.

 

Latest News

NEWS ARTICLE |
Piesakieties 2023. gada Eiropas Platjoslas balvai

Eiropas digitālā pārveide līdz 2030. gadam ir atkarīga no tā, vai iedzīvotājiem tiks nodrošināta piekļuve gigabitu savienojamībai un 5G pakalpojumiem. 2023. gada Eiropas platjoslas balvas tiks veltītas projektiem, kas mūs virza uz Eiropas digitālo desmitgadi.

EVENT |
5G Viedo kopienu atklāšanas pasākums

Otrdien, 25. aprīlī, 5G viedu kopienu atbalsta platforma Eiropas Komisijas vārdā vēlētos Jūs uzaicināt uz 5G “Viedajām kopienām” atklāšanas pasākumu.

Līdzīgs saturs

Rociet dziļāk!

IKT un standartizācija

IKT specifikācijas nodrošina, ka produkti var savstarpēji savienoties un savstarpēji sadarboties, veicinot inovāciju un saglabājot IKT tirgu atvērtību un konkurētspēju.

ES Elektronisko sakaru kodekss

ES elektronisko sakaru politika uzlabo konkurenci, veicina inovāciju un stiprina patērētāju tiesības Eiropas vienotajā tirgū.

Savienojamības rīkkopa

Savienojamības rīkkopā ir sniegti norādījumi optiskās šķiedras un 5G tīklu izvēršanai. Šie tīkli piedāvās ievērojamas ekonomiskās iespējas.

Radiofrekvenču spektrs: bezvadu sakaru pamats

Bezvadu sakari, izmantojot publiskos vai privātos tīklus, informācijas pārraidīšanai izmanto radiofrekvenču spektru, t. i., virkni radioviļņu. Šāda saziņa var būt starp cilvēkiem, cilvēkiem un mašīnām vai sistēmām (“lietas” vispārīgāk) vai starp lietām. Šajā kontekstā...

5G 5G

5G ir kritiskā jaunās paaudzes tīkla tehnoloģija, kas veicinās inovāciju un atbalstīs digitālo pārveidi.

112: ES ārkārtas palīdzības numurs

Nepieciešama palīdzība? 112 ir jūsu dzīvības glābšanas numurs! 112 ir Eiropas neatliekamās palīdzības tālruņa numurs, kas bez maksas pieejams visā ES.

Satelīta platjosla

Satelīta platjosla ir pieejama, lai nodrošinātu ātru interneta pieslēgumu visās ES valstīs.

Atbalsts platjoslas izvēršanai

Eiropas Komisija atbalsta ES uzņēmumus, projektu vadītājus un iestādes tīkla pārklājuma palielināšanā, lai sasniegtu ES Gigabitu sabiedrības mērķus.

WIFI4EU

WiFi4EU

Iniciatīva WiFi4EU veicina iedzīvotāju brīvu piekļuvi Wi-Fi savienojamībai sabiedriskās vietās...