Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikācija

Komisija vēlas saņemt atsauksmes, lai uzlabotu publiskā sektora tīmekļa vietņu un mobilo lietotņu piekļūstamību

Komisija 19. jūlijā sāka sabiedrisko apspriešanu par Tīmekļa piekļūstamības direktīvas pārskatīšanu.

keyboard key with the word feedback

© stuartmiles99 - iStock Getty Images Plus

Kopš 2021. gada 23. jūnija visām publiskā sektora tīmekļa vietnēm un mobilajām lietotnēm ES ir juridisks pienākums būt piekļūstamām personām ar invaliditāti. Pēdējais solis ir pārskatīt direktīvas piemērošanu praksē. Šajā nolūkā šodien rīkotajā apspriešanā tiks apkopotas atsauksmes no iedzīvotājiem, jo īpaši cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī no uzņēmumiem, tiešsaistes platformām, akadēmiskajām aprindām, publiskās pārvaldes iestādēm un visām citām ieinteresētajām personām.

Tiešsaistes apspriešana pati par sevi būs pieejama ekrānlasītājiem, būs tulkota visās ES oficiālajās valodās un būs pieejama īsākā, viegli lasāmā versijā cilvēkiem ar kognitīviem traucējumiem. Tā būs atvērta līdz 2021. gada 25. oktobrim. Apspriešanas rezultāti tiks izmantoti pārskatīšanā un palīdzēs uzlabot direktīvas ietekmi uz publiskā sektora tīmekļa vietņu un mobilo lietotņu pieejamību. Pārskatīšanas konstatējumi tiks publicēti piekļūstamā formātā 2022. gada jūnijā.