Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

eArchiving

eArchiving — jipprovdi speċifikazzjonijiet ewlenin, software, taħriġ u għarfien biex jgħinu lin-nies jaħżnu l-informazzjoni għal aktar żmien.

@D3Damon@gettyimages.com

Banner prinċipali

X’inhu eArchiving?

Informazzjoni importanti għandha tinżamm aċċessibbli u tista’ tintuża mill-ġdid għas-snin li ġejjin, irrispettivament mis-sistema użata biex tinħażen. L-eArchiving jipprovdi speċifikazzjonijiet ewlenin, software, taħriġ u għarfien biex jgħin lin -nies jippreservaw u jużaw mill-ġdid l-informazzjoni fit-tul.

IOS Banner

Skont l- istandards u l-ispeċifikazzjonijiet internazzjonali għall-informazzjoni diġitali tal-imballaġġ, l-organizzazzjonijiet ikunu jistgħu jittrażmettu dokumenti u informazzjoni bejn il-fruntieri, għall-ħżin fuq terminu qasir, medju u twil (u l-aċċess u l-użu mill-ġdid sussegwenti) irrispettivament mill-pjattaforma li jużaw.Sett komuni ta’ speċifikazzjonijiet miftuħa għall-imballaġġ u l-arkivjar tal-informazzjoni diġitali jippromwovi livell għoli ta’ trasparenza u fiduċja fost il-parteċipanti kollha fiċ-ċiklu tal-ħajja tal-informazzjoni.Bl-eArchiving, is-sistemi ta’ arkivjar diġitali jistgħu jintużaw b’suċċess, u jimplimentaw komponenti modulari li jistgħu jerġgħu jintużaw li huma konformi ma’ diversi sfondi legali nazzjonali.

Użu Banner

Iddetermina l-pjan ta’ arkivjar diġitali tiegħek: X’informazzjoni għandek iżżomm, għal kemm żmien (leġiżlazzjoni) u min jista’ jaċċessaha.  It-tweġibiet se jittraduċu fir-rekwiżiti tas-soluzzjoni tiegħek.                                                                       Iddeċiedi liema komponenti eArchiving inti tixtieq li tuża biex jimplimentaw is-soluzzjoniBl-għajnuna tal- Desk Appoġġ tagħna, jimplimentaw, jintegraw u jittestjaw soluzzjoni tiegħek!

Min jista’ jibbenefika?

 

Kull min għandu informazzjoni li jeħtieġ li tiġi ppreservata u użata mill-ġdid.

Tgħallem kif tista’ tapplika standards u speċifikazzjonijiet internazzjonali għad-data tiegħek, biex tkun tista’ tippreservaha u terġa’ tużaha fit-tul.                                                                   

Organizzazzjonijiet responsabbli għall-attivitajiet ta’ arkivjar diġitali

Aħna ngħinuk biex issegwi l-ispeċifikazzjonijiet standardizzati biex iżżomm interoperabbli u tiżgura d-data li biha ġejt fdat.

Kun żgur li l-iżvilupp tiegħek ta’ komponenti jew soluzzjonijiet end-to-end jippreservaw id-data b’mod sikur u f’konformità mal-istandards Ewropej, sabiex il-klijenti tiegħek ikunu jistgħu jafdaw l-applikazzjonijiet tiegħek.

Tgħallem Aktar

Tgħallem Aktar

Tgħallem aktar

Riżorsi Ewlenin ta’ Arkivjar elettroniku

Riżorsi Ewlenin Banner

Dawn is-servizzi għandhom l-għan li jiffaċilitaw il-proċess ta’ abbord tal-partijiet interessati fl-użu mill-ġdid tal-eArchiving.                                                                  

Sabiex toħloq u tadatta l-arkivju tiegħek, jew tiżviluppa l-applikazzjoni tiegħek, tista’ tirreferi għall-ispeċifikazzjonijiet tekniċitagħna biex tiżgura li tikkonforma mal-istandards tal-eArchiving.

Skopri kif għandek tiġi elenkata bħala software jew organizzazzjoni konformi

Tgħallem Aktar

Tgħallem Aktar

Taħt Kostruzzjoni

           

   

                                                                                                                                   

L-aħħar aħbarijiet

EVENT |
L-aċċessibbiltà fit-tul tad-data tar-Reġistru tal-Kanċer

Is-seba’ webinar ta’ taħriġ tas-serje tal-Inizjattiva dwar l-Arkivjar elettroniku se jesplora l-użu tal-linji gwida eHealth2 tat-Tip ta’ Informazzjoni dwar il-Kontenut (CITS), biex jappoġġa l-aċċessibbiltà fit-tul tad-data tar-Reġistru tal-Kanċer.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Il-Programm Ewropa Diġitali

Il-Programm Ewropa Diġitali (DIGITAL) huwa programm ġdid ta’ finanzjament tal-UE ffukat fuq it-twassil tat-teknoloġija diġitali lin-negozji, liċ-ċittadini u lill-amministrazzjonijiet pubbliċi.

Ħarsa aktar fil-fond

Glossarju tal-Archiving

Il-Glossarju tal-Archiving-e jagħti ħarsa ġenerali lejn it-termini ewlenin użati fil-kuntest tal-inizjattiva eArchiving inklużi l-ispeċifikazzjonijiet u l-għodod.

eArchiving — involvi ruħek

l-inizjattiva tal-Archiving-e tiddependi fuq l-organizzazzjonijiet u l-istituzzjonijiet biex jaqsmu l-għarfien u jibnu l-komunità tal-Archiving-e.

eArchiving — Siġill ta’ Konformità

Is-Siġill ta’ Konformità eArchiving huwa sinjal ta’ kwalità tal-arkivjar diġitali, il-preservazzjoni fit-tul, u l-ġestjoni tad-data skont l-istandards u l-aħjar prattiki.

eArchiving — taħriġ u kurrikulu

eArchiving joffri riżorsi ta’ taħriġ biex jiġi promoss il-fehim tas-servizzi tal-Archiving-e u jiġi ssimplifikat l-aċċess fit-tul għall-informazzjoni.

eArchiving — Speċifikazzjonijiet Tekniċi

Sabiex toħloq u tadatta l-arkivju tiegħek, jew tiżviluppa l-applikazzjoni tiegħek stess, tista’ tirreferi għall-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tagħna biex tiżgura li tkun konformi mal-istandards tal-eArchiving.

eArchiving — Fornituri tas-Soluzzjonijiet

Kun żgur li l-iżvilupp tiegħek ta’ komponenti jew soluzzjonijiet end-to-end jippreservaw id-data b’mod sikur u f’konformità mal-istandards Ewropej, sabiex il-klijenti tiegħek ikunu jistgħu jafdaw l-applikazzjonijiet tiegħek.

eArchiving — Arkivji

Aħna se ngħinuk issegwi l-ispeċifikazzjonijiet standardizzati biex iżżomm interoperabbli u tiżgura d-data li tkun ġejt fdat biha.

eArchiving — Il-produtturi tad-data

Tgħallem kif tista’ tapplika standards u speċifikazzjonijiet internazzjonali għad-data tiegħek, biex tkun tista’ tippreservaha u tużaha mill-ġdid fit-tul.

Ara Wkoll

Il-Programm DIGITAL Ewropa — Programmi ta’ Ħidma

L-objettivi ġenerali, il-kamp ta’ applikazzjoni, ir-riżultati u r-riżultati tanġibbli kif ukoll l-allokazzjonijiet tal-baġit, għal kull suġġett huma deskritti fil-programmi ta’ ħidma. F’din il-paġna web għandek issib id-dokumenti u l-emendi rilevanti għall-programmi ta’ ħidma...

Ħiliet fil-programm DIGITAL Europe

Il-programm DIGITAL Europe se jiffinanzja t-tfassil u t-twassil ta’ programmi u traineeships speċjalizzati għal esperti futuri f’oqsma ta’ kapaċità ewlenin bħad-data u l-IA, iċ-ċibersigurtà, il-kwantum u l-HPC.

Is-supercomputing fil-programm DIGITAL Europe

Il-programm DIGITAL Europe għandu l-għan li jibni u jsaħħaħ il-kapaċitajiet tas-supercomputing u tal-ipproċessar tad-data tal-UE, u jgħinna nilħqu s-supercomputing fuq skala eksa — il-computing b’potenza komparabbli mal-aggregazzjoni tal-kapaċitajiet tal-computing tal-mowbajls...

Ċentri Ewropej ta’ Innovazzjoni Diġitali

l-Hubs ta’ Innovazzjoni Diġitali Ewropej (EDIHs) huma punti uniċi ta’ servizz li jappoġġaw lill-kumpaniji u lill-organizzazzjonijiet tas-settur pubbliku biex jirrispondu għall-isfidi diġitali u jsiru aktar kompetittivi.