Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Implementarea coridorului 5G

Statele membre ale UE și industria își coordonează eforturile pentru a demara implementarea pe scară largă a coridoarelor 5G pentru mobilitate conectată și automatizată (CAM).

Coridoarele 5G: un factor-cheie pentru tranziția verde și digitală a Europei

Se preconizează că implementarea infrastructurii de conectivitate 5G de-a lungul căilor de transport din întreaga Europă – coridoarele 5G – va contribui la transformarea verde și digitală a economiei și a societății UE. 

Mobilitatea conectată și automatizată (CAM) bazată pe tehnologia 5G este considerată un factor major pentru îmbunătățirea siguranței rutiere, optimizarea traficului rutier, reducerea emisiilor de CO2 și competitivitatea industrială atât a sectorului transporturilor, cât și a celui al mobilității. 

Infrastructura coridorului 5G va permite nu numai o gamă largă de servicii digitale pentru vehicul, șofer, pasageri și alți actori relevanți, ci și servicii de conectivitate care vor deschide calea către un nivel ridicat de automatizare până la sfârșitul deceniului actual. 

Ne așteptăm ca implementarea infrastructurii 5G să contribuie în egală măsură la digitalizarea operațiunilor feroviare și a căilor navigabile interioare.

Comisia a recunoscut rolul esențial jucat de coridoarele 5G atât în Strategia europeană privind deceniul digital,cât și în Strategia pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă. Coridoarele 5G constituie unul dintre proiectele multinaționale identificate în Strategia privind deceniul digital și, prin urmare, reprezintă unul dintre principalele domenii de investiții strategice ale Mecanismului de redresare și reziliență.

O implementare paneuropeană la scară largă a coridoarelor 5G se poate baza pe concluziile și recomandările formulate în urma proiectelor de testare transfrontalieră a tehnologiei 5G.  În cursul acesteia din urmă, părțile interesate din diferite sectoare și-au combinat eforturile de a efectua teste și testări ale MCA bazate pe 5G, cu sprijinul programului Orizont 2020 în cadrul parteneriatului public-privat 5G.

Programul digital al Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE) a sprijinit implementarea pe scară largă a coridoarelor 5G în perioada 2021-2027, cu un buget planificat de aproximativ 780 de milioane EUR. Primul program de lucru multianual pentru perioada 2021-2025, adoptat la 16 decembrie 2021, a pus accentul pe implementarea tronsoanelor transfrontaliere de-a lungul coridoarelor 5G.

Prima serie de proiecte digitale din cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE), lansată în 2023 & amp; 2024

Harta proiectelor de coridor 5G finanțate prin MIE-Digital din cererile de propuneri 1 și 2

Prima serie de cereri de propuneri pentru coridorul digital 5G al Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE) a condus la un val timpuriu de proiecte de implementare, precum și la studii inițiale menite să dezvolte în continuare rezerva de proiecte și să pregătească cererile de propuneri ulterioare. 

Cele 2 cereri de propuneri au avut ca rezultat un total de 18 proiecte de succes descrise în harta de mai sus, care au fost lansate în 2023 și 2024 și sunt în curs de desfășurare. 

Sunt în curs de dezvoltare modele inovatoare de cooperare, cu participarea diferitelor sectoare industriale implicate în ecosistemul CAM bazat pe 5G, pentru a genera primul val de proiecte. 

Destul de puține proiecte se concentrează pe implementarea unei infrastructuri de rețea pasive sub conducerea întreprinderilor care dețin și exploatează turnuri radio mobile, în cooperare cu operatorii de rețele mobile, operatorii rutieri, administratorii de infrastructură feroviară și producătorii de echipamente originale.

În paralel, asistăm la dezvoltarea unor soluții de roaming transfrontalier fără întreruperi, încercând să asigurăm o acoperire 5G neîntreruptă de-a lungul coridoarelor transfrontaliere, ceea ce, sperăm, va face ca minutele fără conectivitate atunci când conduceți prin zonele de frontieră să fie de domeniul trecutului. 

O a treia cerere de propuneri a fost publicată în perioada 17 octombrie 2023-20 februarie 2024 și a fost deschisă atât lucrărilor, cât și studiilor. 

Studiile de succes vor contribui în continuare la dezvoltarea rezervei de proiecte, în timp ce proiectele vor implementa infrastructura pe teren. Procesul de evaluare a propunerilor depuse este în curs de finalizare, iar proiectele de succes ar trebui anunțate până în al treilea trimestru al anului 2024 și se preconizează că vor fi lansate în 2025.

O a patra cerere de propuneri este planificată pentru al treilea trimestru al anului 2024 și se va baza pe programul de lucru digital al MIE pentru perioada 2024-2027, care este în curs de adoptare. 

În general, datorită sprijinului acordat cooperării transfrontaliere consolidate, finanțării UE pentru cercetare și inovare și, mai ales, finanțării substanțiale din cadrul MIE Digital, o nouă hartă a proiectelor de implementare a coridoarelor 5G prinde contur în Europa. 

Ultimele știri

DIGIBYTE |
Europa majorează investițiile în cercetarea 6G și selectează 35 de proiecte noi în valoare de 250 de milioane EUR

Întreprinderea comună „Rețele și servicii inteligente” (întreprinderea comună „Rețele și servicii inteligente”) a selectat primul său portofoliu de 35 de proiecte de cercetare, inovare și testare pentru a permite evoluția ecosistemelor 5G și pentru a promova cercetarea în domeniul 6G în Europa. Cu o finanțare combinată pentru acest nou portofoliu de aproximativ 250 de milioane EUR în cadrul programului Orizont Europa, scopul este de a construi un lanț de aprovizionare european de primă clasă pentru sistemele 5G avansate și de a construi capacitățile tehnologice 6G ale Europei.

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

5G

5G este tehnologia critică de rețea de nouă generație care va permite inovarea și va sprijini transformarea digitală.

Citiți și

5G Cercetare și standarde

Comisia Europeană colaborează cu industria în cadrul parteneriatului public-privat 5G ca vehicul de cercetare și inovare pentru a structura și a coordona cercetarea europeană 5G.

5G și câmpuri electromagnetice

Codul european al comunicațiilor electronice joacă un rol esențial în asigurarea unor condiții coerente de implementare a tehnologiei 5G, protejând în același timp sănătatea publică.

Observatorul 5G

Observatorul european 5G permite UE să evalueze progresele înregistrate de planul de acțiune privind 5G și să ia măsuri pentru a-l pune pe deplin în aplicare.

Planul de acțiune 5G

Planul de acțiune 5G este o inițiativă strategică care va transforma tehnologia 5G într-o realitate pentru toți cetățenii și întreprinderile din întreaga UE.

Mobilitate conectată și automatizată

Mobilitatea conectată și automatizată oferă o oportunitate unică de a face sistemele noastre de transport mai sigure, mai curate, mai eficiente și mai ușor de utilizat.