Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

DSA: Zeer grote online platforms en zoekmachines

Zeer grote onlineplatforms en zoekmachines zijn die met meer dan 45 miljoen gebruikers in de EU. Zij moeten voldoen aan de strengste regels van de DSA.

De DSA classificeert platforms of zoekmachines met meer dan 45 miljoen gebruikers per maand in de EU als zeer grote onlineplatforms (VLOP’s) of zeer grote onlinezoekmachines (VLOSE’s). De Commissie is begonnen met het aanwijzen van VLOP’s of VLOSE’s op basis van gebruikersnummers die werden verstrekt door platforms en zoekmachines, ongeacht de omvang, die zij uiterlijk op 17 februari 2023 moesten publiceren.

Platforms en zoekmachines moeten deze cijfers ten minste om de zes maanden bijwerken, zoals uitgelegd op DSA: Richtsnoeren voor de verplichting om gebruikersnummers te publiceren.

Zodra de Commissie een platform als VLOP of een zoekmachine als vlose aanwijst, heeft de aangewezen onlinedienst vier maanden de tijd om aan de DSA te voldoen. De aanwijzing leidt tot specifieke regels die de specifieke risico’s aanpakken die dergelijke grote diensten met zich meebrengen voor Europeanen en de samenleving als het gaat om illegale inhoud, en de gevolgen daarvan voor de grondrechten, de openbare veiligheid en het welzijn.

De Commissie zal haar besluit intrekken als het platform of de zoekmachine gedurende een volledig jaar de drempel van 45 miljoen maandelijkse gebruikers niet meer haalt.

Verplichtingen voor VLOP’s en VLOSE’s

Zodra de Commissie een platform of een zoekmachine heeft aangewezen, heeft zij vier maanden de tijd om aan de DSA te voldoen.

Zo moet het bijvoorbeeld:

 • oprichting van een aanspreekpunt voor autoriteiten en gebruikers
 • strafbare feiten melden
 • gebruiksvriendelijke voorwaarden hebben
 • transparant zijn ten aanzien van reclame, aanbevelingssystemen of beslissingen inzake inhoudsmoderatie

Ze moeten ook de regels volgen die zich alleen richten op VLOP’s en VLOSE’s vanwege hun omvang en de mogelijke impact die ze op de samenleving kunnen hebben. Dit betekent dat zij systeemrisico’s die verband houden met hun diensten moeten identificeren, analyseren en beoordelen. Zij moeten met name rekening houden met risico’s die verband houden met:

 • illegale inhoud
 • grondrechten, zoals vrijheid van meningsuiting, mediavrijheid en pluralisme, discriminatie, consumentenbescherming en kinderrechten
 • openbare veiligheid en verkiezingsprocessen
 • gendergerelateerd geweld, volksgezondheid, bescherming van minderjarigen en geestelijk en fysiek welzijn

Zodra de risico’s zijn geïdentificeerd en gerapporteerd aan de Commissie voor toezicht, zijn VLOP’s en VLOSE’s verplicht maatregelen te nemen om deze risico’s te beperken. Dit kan betekenen dat het ontwerp of de werking van hun diensten wordt aangepast of dat hun aanbevelingssystemen worden gewijzigd. Zij zouden ook kunnen bestaan in het intern versterken van het platform met meer middelen om systeemrisico’s beter in kaart te brengen.

Degenen die als VLOP’s of VLOSE’s zijn aangewezen, moeten ook:

 • een interne compliancefunctie instellen die ervoor zorgt dat de vastgestelde risico’s worden beperkt
 • ten minste eenmaal per jaar door een onafhankelijke auditor worden gecontroleerd en maatregelen nemen die beantwoorden aan de aanbevelingen van de auditor
 • hun gegevens delen met de Commissie en de nationale autoriteiten, zodat zij de naleving van de DSA kunnen controleren en beoordelen
 • doorgelichte onderzoekers toegang geven tot platformgegevens wanneer het onderzoek bijdraagt tot het opsporen, identificeren en begrijpen van systeemrisico’s in de EU
 • geef een optie in hun aanbevelingssystemen die niet gebaseerd zijn op gebruikersprofilering
 • beschikken over een openbaar beschikbare opslagplaats van advertenties

 

Laatste nieuws

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Het pakket Digital Services Act

De wet inzake digitale diensten en de wet inzake digitale markten hebben tot doel een veiligere digitale ruimte te creëren waar de grondrechten van gebruikers worden beschermd en een gelijk speelveld voor bedrijven tot stand te brengen.

Zie ook

Betrouwbare flaggers onder de Digital Services Act (DSA)

Onder DSA zijn betrouwbare flaggers verantwoordelijk voor het opsporen van mogelijk illegale inhoud en het waarschuwen van onlineplatforms. Het zijn entiteiten die zijn aangewezen door de nationale coördinatoren voor digitale diensten.

Europese Raad voor digitale diensten

De Europese Raad voor digitale diensten is een onafhankelijke adviesgroep die met ingang van 17 februari 2024 bij de wet inzake digitale diensten is opgericht.

Tool voor klokkenluiders van DSA

De klokkenluiderstool DSA (Digital Services Act) stelt werknemers en andere insiders in staat om schadelijke praktijken van zeer grote onlineplatforms en zoekmachines (VLOPs/VLOSEs) te melden.

Coördinatoren voor digitale diensten

Coördinatoren voor digitale diensten helpen de Commissie bij het monitoren en handhaven van verplichtingen in de wet inzake digitale diensten (DSA).