Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

DSA: Pjattaformi online kbar ħafna u magni tat-tiftix

Il-pjattaformi online kbar ħafna u l-magni tat-tiftix huma dawk b’aktar minn 45 miljun utent fl-UE. Huma għandhom jikkonformaw mar-regoli l-aktar stretti tad-DSA.

  Il-logo tad-DSA

Id-DSA jikklassifika pjattaformi jew magni tat-tiftix li għandhom aktar minn 45 miljun utent fix-xahar fl-UE bħala pjattaformi online kbar ħafna (VLOPs) jew magni tat-tiftix kbar ħafna (VLOSEs). Il-Kummissjoni bdiet tiddeżinja VLOPs jew VLOSEs abbażi tan-numri tal-utenti pprovduti minn pjattaformi u magni tat-tiftix, li irrispettivament mid-daqs, kienu meħtieġa jippubblikaw sas-17 ta’ Frar 2023.

Il-pjattaformi u l-magni tat-tiftix se jkollhom bżonn jaġġornaw dawn iċ-ċifri mill-inqas kull 6 xhur kif spjegat fid- DSA: Gwida dwar ir-rekwiżit li jiġu ppubblikati n-numri tal-utenti.

Ladarba l-Kummissjoni taħtar pjattaforma bħala VLOP jew magna tat-tiftix bħala vlose, is-servizz online deżinjat ikollu 4 xhur biex jikkonforma mad-DSA. Id-deżinjazzjoni tiskatta regoli speċifiċi li jindirizzaw ir-riskji partikolari li tali servizzi kbar joħolqu għall-Ewropej u għas-soċjetà fir-rigward tal-kontenut illegali, u l-impatt tagħhom fuq id-drittijiet fundamentali, is-sigurtà pubblika u l-benesseri.

Il-Kummissjoni se tirrevoka d-deċiżjoni tagħha jekk il-pjattaforma jew il-magna tat-tiftix ma jilħqux aktar il-limitu ta’ 45 miljun utent fix-xahar matul sena sħiħa.

Obbligi għal VLOPs u VLOSEs

Ladarba l-Kummissjoni tkun ħatret pjattaforma jew magna tat-tiftix, hija jkollha erba’ xhur biex tikkonforma mad-DSA.

Pereżempju jeħtieġ li:

 • stabbiliment ta’ punt ta’ kuntatt għall-awtoritajiet u l-utenti
 • irrapporta reati kriminali
 • ikollhom termini u kundizzjonijiet faċli għall-utent
 • ikunu trasparenti fir-rigward tar-reklamar, is-sistemi ta’ rakkomandazzjoni jew id-deċiżjonijiet ta’ moderazzjoni tal-kontenut

Għandhom isegwu wkoll ir-regoli li jiffukaw biss fuq il-VLOPs u l-VLOSEs minħabba d-daqs tagħhom u l-impatt potenzjali li jista’ jkollhom fuq is-soċjetà. Dan ifisser li jridu jidentifikaw, janalizzaw u jivvalutaw ir-riskji sistemiċi li huma marbuta mas-servizzi tagħhom. Huma għandhom iħarsu, b’mod partikolari, lejn ir-riskji relatati ma’:

 • kontenut illegali
 • id-drittijiet fundamentali, bħal-libertà tal-espressjoni, il-libertà u l-pluraliżmu tal-midja, id-diskriminazzjoni, il-protezzjoni tal-konsumatur u d-drittijiet tat-tfal
 • is-sigurtà pubblika u l-proċessi elettorali
 • il-vjolenza abbażi tal-ġeneru, is-saħħa pubblika, il-protezzjoni tal-minorenni, u l-benesseri mentali u fiżiku

Ladarba r-riskji jiġu identifikati u rrappurtati lill-Kummissjoni għas-sorveljanza, il-VLOPs u l-VLOSEs huma obbligati jistabbilixxu miżuri li jimmitigaw dawn ir-riskji. Dan jista’ jfisser li jiġu adattati d-disinn jew il-funzjonament tas-servizzi tagħhom jew li jinbidlu s-sistemi ta’ rakkomandazzjoni tagħhom. Dawn jistgħu jikkonsistu wkoll fit-tisħiħ tal-pjattaforma internament b’aktar riżorsi biex jiġu identifikati aħjar ir-riskji sistemiċi.

Dawk maħtura bħala VLOPs jew VLOSEs se jkollhom ukoll:

 • tistabbilixxi funzjoni ta’ konformità interna li tiżgura li r-riskji identifikati jittaffew
 • jiġi awditjat minn awditur indipendenti mill-inqas darba fis-sena u jadotta miżuri li jwieġbu għar-rakkomandazzjonijiet tal-awditur
 • jikkondividu d-data tagħhom mal-Kummissjoni u mal-awtoritajiet nazzjonali sabiex ikunu jistgħu jimmonitorjaw u jivvalutaw il-konformità mad-DSA
 • ir-riċerkaturi verifikati jitħallew jaċċessaw id-data tal-pjattaforma meta r-riċerka tikkontribwixxi għad-detezzjoni, l-identifikazzjoni u l-fehim tar-riskji sistemiċi fl-UE
 • jipprovdu għażla fis-sistemi ta’ rakkomandazzjoni tagħhom li mhijiex ibbażata fuq it-tfassil ta’ profili tal-utenti
 • ikollhom repożitorju tar-reklami disponibbli għall-pubbliku

 

l-aħħar aħbarijiet

PRESS RELEASE |
Il-Kummissjoni tiftaħ investigazzjonijiet ta’ nuqqas ta’ konformità kontra Alphabet, Apple u Meta skont l-Att dwar is-Swieq Diġitali

Il-Kummissjoni fetħet investigazzjonijiet ta’ nuqqas ta’ konformità skont l-Att dwar is-Swieq Diġitali (DMA) dwar ir-regoli ta’ Alphabet dwar it-tmexxija f’Google Play u l-awtopreferenzjar fuq Google Search, ir-regoli ta’ Apple dwar it-tmexxija fl-App Store u l-iskrin tal-għażla għal Safari u l-“mudell ta’ ħlas jew kunsens” tal-Meta.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Il-pakkett tal-Att dwar is-Servizzi Diġitali

l-Att dwar is-Servizzi Diġitali u l-Att dwar is-Swieq Diġitali għandhom l-għan li joħolqu spazju diġitali aktar sikur fejn id-drittijiet fundamentali tal-utenti jkunu protetti u li jistabbilixxu kundizzjonijiet ekwi għan-negozji.

Ara Wkoll

Bord Ewropew għas-Servizzi Diġitali

Il-Bord Ewropew għas-Servizzi Diġitali huwa grupp konsultattiv indipendenti li ġie stabbilit mill-Att dwar is-Servizzi Diġitali, b’effett mis-17 ta’ Frar 2024.

Koordinaturi tas-Servizzi Diġitali

Il-Koordinaturi tas-Servizzi Diġitali jgħinu lill-Kummissjoni timmonitorja u tinforza l-obbligi fl-Att dwar is-Servizzi Diġitali (DSA).