Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Policy and legislation | Publikacja

Kodeks postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji z 2018 r.

Kodeks postępowania w zakresie dezinformacji z 2018 r. po raz pierwszy na świecie uzgodnił, na zasadzie dobrowolności, standardy samoregulacyjne w celu zwalczania dezinformacji.

W październiku 2018 r. przedstawiciele platform internetowych, wiodących przedsiębiorstw technologicznych i podmiotów w branży reklamowej uzgodnili samoregulacyjny kodeks postępowania w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się dezinformacji w internecie.

Dzięki kodeksowi postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji z 2018 r. branża po raz pierwszy na całym świecie i na zasadzie dobrowolności uzgodniła standardy samoregulacji w celu zwalczania dezinformacji. Kodeks postępowania z 2018 r. miał na celu osiągnięcie celów określonych w komunikacie Komisji przedstawionym w kwietniu 2018 r. poprzez ustanowienie 21 zobowiązań w różnych dziedzinach, począwszy od przejrzystości w reklamie politycznej po demonetyzację odbiorców dezinformacji.

Kodeks postępowania został podpisany w październiku 2018 r. przez platformy internetowe: Facebook, Google, Twitter i Mozilla, a także przez reklamodawców i inne podmioty w branży reklamowej. Microsoft dołączył w maju 2019 r., a TikTok podpisał kodeks w czerwcu 2020 r.

Monitorowanie wpływu kodeksu z 2018 r.

Platformy internetowe i stowarzyszenia branżowe reprezentujące sektor reklamy przedłożyły w styczniu 2019 r. sprawozdanie bazowe, w którym przedstawiono aktualną sytuację w zakresie środków wprowadzonych w celu wypełnienia ich zobowiązań wynikających z kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji.

W okresie od stycznia do maja 2019 r. Komisja Europejska prowadziła ukierunkowane monitorowanie realizacji zobowiązań przez Facebook, Google i Twitter, ze szczególnym uwzględnieniem uczciwości wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Sprawozdanie sygnatariuszy z samooceny opublikowano w październiku 2019 r. po roku wdrożenia kodeksu. Samooceny wskazują na kompleksowe wysiłki sygnatariuszy na rzecz realizacji ich zobowiązań w ciągu 12 miesięcy.

WE wrześniu 2020 r. Komisja opublikowała swoją ocenę kodeksu. Ocena wykazała, że kodeks zapewnia cenne ramy dla zorganizowanego dialogu między platformami internetowymi oraz zapewnia większą przejrzystość i rozliczalność ich polityki w zakresie dezinformacji. Zaowocowała ona również konkretnymi działaniami i zmianami polityki ze strony odpowiednich zainteresowanych stron, aby pomóc w przeciwdziałaniu dezinformacji.

Ramy kodeksu okazały się bardzo przydatne również w monitorowaniu i zapewnianiu rozliczalności działań sygnatariuszy mających na celu ograniczenie wpływu dezinformacji związanej z COVID-19. Ocena wykazała jednak również szereg istotnych luk i niedociągnięć. W związku z tym w maju 2021 r. Komisja wydała wytyczne w sprawie wzmocnienia kodeksu, w których wskazała, w jaki sposób sygnatariusze powinni usunąć niedociągnięcia.

W kierunku bardziej rygorystycznego kodeksu na 2022 r.

Zgromadzenie zrzeszające sygnatariuszy kodeksu i nowych sygnatariuszy, którzy byli gotowi podpisać się i podjąć zobowiązania w ramach nowego kodeksu, spotkało się 8 lipca 2021 r., aby rozpocząć ten proces. Zgromadzenie zatwierdziło vademecum, które ukształtowało organizację i funkcjonowanie procesu zmierzającego do wzmocnienia kodeksu. Komisja ogłosiła również wspólne zaproszenie do wyrażenia zainteresowania skierowane do szerokiego grona zainteresowanych stron, zapraszając zainteresowane strony do wyrażenia zainteresowania sygnatariuszami i zaangażowaniem się w przygotowanie wzmocnionego kodeksu.

W dniu 16 czerwca 2022 r. sygnatariusze przedstawili wzmocniony kodeks postępowania.

 

Inne wersje językowe kodeksu postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji z 2018 r.

BG И ES И CS И DA И DE И DE И ET И EL И FR И HR И IT И LT И LV И HU И MT И NL И PL И PT И RO И SK И SL И FI И SV

Pliki do pobrania

2018 Code of Practice on Disinformation (.pdf)
Pobierz