Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Europejski plan działania na rzecz mediów i sektora audiowizualnego

Plan działania na rzecz mediów i sektora audiowizualnego (MAAP) ma na celu pobudzenie europejskich mediów i pomoc w utrzymaniu europejskiej autonomii kulturowej i technologicznej w cyfrowej dekadzie.

  Kobieta stojąca przed różnymi ekranami oferującymi streaming treści

Plan działania na rzecz mediów i sektora audiowizualnego koncentruje się na sektorze mediów informacyjnych – prasie drukowanej i internetowej, usługach radiowych i audiowizualnych oraz na sektorze rozrywki audiowizualnej – kinu, telewizji, streamingu wideo, grach wideo i innowacyjnych formatach, takich jak wirtualna rzeczywistość.

Te dwa sektory stoją w obliczu ważnych tendencji i wyzwań, które przyspieszyły wraz z kryzysem związanym z COVID-19. W tym kontekście Komisja Europejska pomoże europejskim mediom nie tylko zachować odporność, ale także zachować konkurencyjność na szczeblu europejskim i światowym, łącząc inwestycje z działaniami politycznymi.

Aby osiągnąć te cele, komunikat opiera się na trzech tematach i dziesięciu działaniach:

 1. Odzyskaj: pomóc przedsiębiorstwom audiowizualnym i medialnym przetrwać obecną burzę oraz zapewnić płynność i wsparcie finansowe poprzez:
  • zapewnienie interaktywnego narzędzia, które zapewni europejskim przedsiębiorstwom audiowizualnym i medialnym wytyczne dotyczące różnych źródeł wsparcia UE;
  • pobudzanie inwestycji w celu wspierania europejskiej produkcji i dystrybucji audiowizualnej poprzez zwiększenie inwestycji kapitałowych w tym obszarze;
  • uruchomienie inicjatywy „NEWS”, która połączy działania i wsparcie dla branży mediów informacyjnych. 
 2. Transformacja: rozwiązanie problemów strukturalnych poprzez pomoc przemysłowi w stawianiu czoła dwojakiej transformacji ekologicznej i cyfrowej w kontekście ostrej globalnej konkurencji. Zostanie to osiągnięte poprzez:
  • stworzenie europejskiej „przestrzeni danych medialnych” w celu wspierania przedsiębiorstw medialnych w dzieleniu się danymi i opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań;
  • wspieranie europejskiej koalicji przemysłowej wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (VR/AR), aby pomóc unijnym mediom czerpać korzyści z rozwoju tych wciągających mediów;
  • pomoc przemysłowi w osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r. poprzez ułatwienie wymiany najlepszych praktyk i położenie większego nacisku na zrównoważenie środowiskowe w programie „Kreatywna Europa” MEDIA. 
 3. Włączanie i wzmacnianie pozycji: ustanowienie warunków umożliwiających zwiększenie innowacyjności w tym sektorze, przy jednoczesnym zapewnieniu równych warunków działania, a także umożliwienie obywatelom łatwiejszego dostępu do treści i podejmowania świadomych decyzji poprzez:
  • rozpoczęcie dialogu z sektorem audiowizualnym w celu uzgodnienia konkretnych kroków mających na celu poprawę dostępu do treści audiowizualnych i ich dostępności w całej UE;
  • wspieranie europejskich talentów medialnych poprzez mentoring i szkolenia, a także śledzenie i wspieranie obiecujących europejskich start-upów medialnych;
  • zwiększenie umiejętności korzystania z mediów, mające na celu wzmocnienie pozycji obywateli, za pomocą zestawu narzędzi i wytycznych dla państw członkowskich dotyczących nowych obowiązków w zakresie umiejętności korzystania z mediów wynikających z dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych oraz wspieranie tworzenia niezależnych alternatywnych usług agregacji wiadomości, które mogą oferować zróżnicowany zestaw dostępnych źródeł informacji;
  • wzmocnienie ram współpracy między europejskimi organami regulacyjnymi ds. mediów w ramach Europejskiej Grupy Regulatorów Audiowizualnych Usług Medialnych (ERGA).

Najnowsze wiadomości

KOMUNIKAT PRASOWY |
2 mln euro na mapowanie pustyń informacyjnych w Europie i zapewnienie dotacji dla mediów lokalnych, regionalnych i lokalnych

Komisja podpisała dziś umowę o udzielenie dotacji o wartości 2 mln euro z konsorcjum organizacji w celu wspierania lokalnych mediów i przeciwdziałania pojawianiu się pustynników informacyjnych, a mianowicie tych obszarów geograficznych lub społeczności, które mają niewiele mediów informacyjnych lub nie mają ich wcale, dostarczając im odpowiednich i niezależnych wiadomości.

KOMUNIKAT PRASOWY |
Unijne centra walki z dezinformacją obejmują obecnie wszystkie kraje UE

Komisja ogłosiła dziś utworzenie sześciu nowych centrów antydezinformacyjnych, które staną się częścią Europejskiego Obserwatorium Mediów Cyfrowych (EDMO), niezależnej platformy dla weryfikatorów informacji, naukowców akademickich i innych odpowiednich zainteresowanych stron przyczyniających się do zwalczania dezinformacji w Europie.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Usługi audiowizualne i medialne

W dzisiejszych czasach możemy oglądać nasze ulubione programy nie tylko w telewizji, ale także online. Pokazy te podlegają zasadom jednolitego rynku.

Szczegółowe wyjaśnienia

Inicjatywa „News”

Wolne, rentowne i pluralistyczne środowisko medialne ma kluczowe znaczenie dla informowania obywateli, rozliczania się i wzmacniania otwartych, demokratycznych społeczeństw.

Zobacz też

Konwergencja mediów

Transformacja krajobrazu mediów audiowizualnych stwarza potencjał nowych doświadczeń i możliwości. Zadaje nam również wiele pytań.

Europejskie Forum Filmowe

Europejskie Forum Filmowe jest platformą zorganizowanego dialogu między decydentami politycznymi a zainteresowanymi stronami w sektorze audiowizualnym.