Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Combaterea dezinformării online

Comisia abordează răspândirea dezinformării și a dezinformării online pentru a asigura protecția valorilor europene și a sistemelor democratice.

Aflați mai multe despre campania #FactsMatter

fix-empty

Dezinformarea este un conținut fals sau înșelător care este răspândit cu intenția de a înșela sau de a asigura câștiguri economice sau politice și care poate cauza prejudicii publice. Dezinformarea este un conținut fals sau înșelător împărtășit fără intenție dăunătoare, deși efectele pot fi încă dăunătoare.

Răspândirea dezinformării și a dezinformării poate avea o serie de consecințe dăunătoare, cum ar fi amenințarea democrațiilor noastre, polarizarea dezbaterilor și punerea în pericol a sănătății, securității și mediului cetățenilor UE.

Campaniile de dezinformare la scară largă reprezintă o provocare majoră pentru Europa și necesită un răspuns coordonat din partea țărilor UE, a instituțiilor UE, a platformelor online, a mass-mediei de știri și a cetățenilor UE. Comisia a elaborat o serie de inițiative pentru a combate dezinformarea:

  • comunicarea intitulată „Combaterea dezinformării online: o abordare europeană” este o colecție de instrumente de combatere a răspândirii dezinformării și de asigurare a protecției valorilor UE;
  • planul de acțiune privind dezinformarea vizează consolidarea capacității și a cooperării UE în lupta împotriva dezinformării;
  • planul de acțiune pentru democrația europeană elaborează orientări privind obligațiile și responsabilitatea platformelor online în lupta împotriva dezinformării;
  • Codul de bune practici din 2018 privind dezinformarea a fost pentru prima dată la nivel mondial când industria a convenit, în mod voluntar, asupra unor standarde de autoreglementare pentru combaterea dezinformării. Acesta a vizat atingerea obiectivelor stabilite în comunicarea Comisiei prezentată în aprilie 2018
  • programul de monitorizare a dezinformării în contextul pandemiei de COVID-19, realizat de semnatarii Codului de bune practici, a acționat ca o măsură de transparență pentru a asigura responsabilitatea platformelor online în combaterea dezinformării.
  • EDMO este un observator independent care reunește verificatori de fapte și cercetători academici cu expertiză în domeniul dezinformării online, al platformelor de comunicare socială, al practicienilor în domeniul mass-mediei și al educației mediatice conduse de jurnaliști
  • codul de bune practici consolidat privind dezinformarea, semnat la 16 iunie 2022, reunește o gamă largă de actori care se angajează să își asume un set larg de angajamente voluntare de combatere a dezinformării

Cele mai recente știri

PRESS RELEASE |
Codul UE de bune practici privind dezinformarea Noul centru de transparență oferă pentru prima dată informații și date privind dezinformarea online

Semnatarii Codului de bune practici privind dezinformarea din 2022, inclusiv toate platformele online importante (Google, Meta, Microsoft, TikTok, Twitter), au lansat săptămâna aceasta noul Centru de transparență și au publicat pentru prima dată rapoartele de referință privind modul în care pun în practică angajamentele din cod.

PRESS RELEASE |
EU anti-disinformation Hubs now extend to all EU countries

The Commission announced the creation of six new anti-disinformation hubs that will become part of the European Digital Media Observatory (EDMO), the independent platform for fact-checkers, academic researchers and other relevant stakeholders contributing to addressing disinformation in Europe.

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Libertatea și pluralismul mass-mediei

Uniunea Europeană susține libertatea și pluralismul mass-mediei ca piloni ai democrației moderne și facilitatori ai dezbaterii libere și deschise.

Aprofundați subiectul

Codul de bune practici privind dezinformarea din 2022

Principalele platforme online, platformele emergente și specializate, actorii din sectorul publicității, verificatorii veridicității, cercetarea și organizațiile societății civile au furnizat un Cod de bune practici privind dezinformarea consolidat, în conformitate cu orientările...

Citiți și

Acțiuni multimedia

Acțiunile multimedia ale UE vizează consolidarea raportării de știri cu privire la afacerile UE din punct de vedere paneuropean.

Alfabetizarea mediatică

Educația în domeniul mass-mediei nu a fost niciodată la fel de importantă ca în prezent. Aceasta permite cetățenilor de toate vârstele să navigheze în mediul de știri modern și să ia decizii în cunoștință de cauză.