Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Česká republika v indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti

Tu nájdete najnovšie analýzy a údaje pre digitalizáciu v Českej republike, ktoré zahŕňajú témy ako konektivita, digitálne zručnosti, elektronická verejná správa a ďalšie.

    vlajka Českej republiky

Publikácie 2022

Grafický prehľad Českej republiky v DESI s rebríčkom 19 a skóre 49,1

Publikácie 2021

Publikácie 2020

2019 publikácie

2018 publikácie

Správa o digitálnom pokroku Európy za rok 2017 

Správa o digitálnom pokroku v Európe (EDPR) kombinuje kvantitatívne dôkazy z DESI (index digitálnej ekonomiky a spoločnosti) s politickými poznatkami pre jednotlivé krajiny, čo nám umožňuje sledovať pokrok, ktorý každý členský štát dosiahol v oblasti digitalizácie, a poskytuje dôležitý cyklus spätnej väzby pre tvorbu politík na úrovni EÚ.

EDPR profil Českej republiky: Stiahnuť PDF (EN) alebo stiahnuť PDF (CS)

Telekomunikačné prehľady EDPR: Stiahnuť PDF (EN)

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti 2017

Česká republika sa umiestnila na 18. mieste v DESI 2017. V porovnaní s minulým rokom krajina pokročila v oblasti digitálnych verejných služieb a zostala stabilná v ľudskom kapitáli, ale zhoršila svoje hodnotenie v iných dimenziách. Krajina dosahuje najlepšie výsledky v oblasti integrácie digitálnych technológií zo strany podnikov, a to najmä preto, že mnohé MSP prijali elektronický obchod. Najväčšou výzvou krajiny v oblasti digitálnych technológií je zlepšiť využívanie internetových služieb, najmä na elektronickú verejnú správu a na zábavné a sociálne účely.

Profil DESI Českej republiky: Stiahnuť celý profil PDF (EN) alebo stiahnuť súhrn PDF (CS)

2016 publikácie

Stiahnite si profil krajiny indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) vo formáte pdf (EN); zhrnutie pdf (SK)

Stiahnite si hlavné ukazovatele krajiny ako prezentáciu bodu výkonu (EN)

Stiahnite si správu o európskom digitálnom pokroku (EDPR*) vo formáte pdf (EN) (SK)

Stiahnite si prehľady o telekomunikáciách EDPR vo formáte PDF (SK)

*V správe EDPR sa spájajú kvantitatívne dôkazy z DESI (index digitálnej ekonomiky a spoločnosti) s politickými poznatkami pre jednotlivé krajiny, čo nám umožňuje sledovať pokrok, ktorý každý členský štát dosiahol v oblasti digitalizácie, a poskytuje dôležitú spätnú väzbu na tvorbu politík na úrovni EÚ.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti – výkonnosť krajín v oblasti digitalizácie

V týchto správach sa uvádzajú údaje z krajín EÚ v oblastiach, ako je ľudský kapitál, pripojiteľnosť, integrácia digitálnych technológií a digitálne verejné služby.

Pozri aj