Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Česká republika v indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti

Tu nájdete najnovšiu analýzu a údaje pre digitalizáciu v Českej republike, ktoré sa týkajú tém ako pripojiteľnosť, digitálne zručnosti, elektronická verejná správa a ďalšie.

    Vlajka Českej republiky

Európska komisia monitoruje digitálny pokrok členských štátov prostredníctvom správ indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) od roku 2014. Od roku 2023 a v súlade s programom politiky digitálneho desaťročia do roku 2030 sa DESI teraz integruje do správy o stave digitálneho desaťročia a používa sa na monitorovanie pokroku pri dosahovaní digitálnych cieľov. Môžete sa tiež osobitne odvolávať na správy o jednotlivých krajinách.

Publikácie v roku 2022

Grafický prehľad Českej republiky v DESI znázorňujúci rebríček 19 a skóre 49,1

Publikácie za rok 2021

Publikácie za rok 2020

Publikácie z roku 2019

Publikácie z roku 2018

Správa o digitálnom pokroku Európy za rok 2017 

V správe o digitálnom pokroku Európy (EDPR) sa kombinujú kvantitatívne dôkazy z indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti DESI s politickými poznatkami týkajúcimi sa jednotlivých krajín, čo nám umožňuje sledovať pokrok dosiahnutý v oblasti digitalizácie každým členským štátom a poskytuje dôležitú spätnú väzbu pre tvorbu politík na úrovni EÚ.

Profil EDPR Českej republiky: Stiahnuť PDF (EN) alebo stiahnuť PDF (CS)

Informačné prehľady EDPR o telekomunikáciách: Stiahnuť PDF (EN)

Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti za rok 2017

Česká republika sa umiestnila na 18. mieste v DESI 2017. V porovnaní s minulým rokom krajina pokročila v oblasti digitálnych verejných služieb a zostala stabilná v ľudskom kapitáli, ale zhoršila svoje postavenie v iných dimenziách. Krajina dosahuje najlepšie výsledky v oblasti integrácie digitálnych technológií podnikmi, a to najmä preto, že mnohé MSP prijali elektronický obchod. Najväčšou výzvou krajiny v oblasti digitálnych technológií je zlepšiť využívanie internetových služieb, najmä na účely elektronickej verejnej správy a na zábavné a sociálne účely.

DESI profil Českej republiky: Stiahnuť celý profil PDF (EN) alebo stiahnuť súhrn PDF (CS)

Publikácie z roku 2016

Stiahnite si profil krajiny indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) vo formáte pdf (EN); zhrnutie pdf (SK)

Stiahnuť hlavné ukazovatele krajiny ako powerpointovú prezentáciu (EN)

Stiahnite si správu o európskom digitálnom pokroku (EDPR*) vo formáte pdf (EN) (SK)

Stiahnite si informačné prehľady o telekomunikáciách EDPR vo formáte pdf (EN)

*V správe EDPR sa kombinujú kvantitatívne dôkazy z indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti DESI s politickými poznatkami týkajúcimi sa jednotlivých krajín, čo nám umožňuje sledovať pokrok dosiahnutý v oblasti digitalizácie každým členským štátom a poskytuje dôležitú spätnú väzbu pre tvorbu politík na úrovni EÚ.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Výkonnosť krajín v oblasti digitalizácie

V správach o krajinách digitálneho desaťročia za rok 2023 sa uvádza, ako každý členský štát koná, pokiaľ ide o základné body digitálneho desaťročia: Digitálne zručnosti, digitálne infraštruktúry, digitalizácia podnikov a digitalizácia verejných služieb.

Pozri aj