Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Najnovšie zmeny v štandarde prístupnosti

Prečítajte si o najnovších zmenách v norme pre prístupnosť EN 301 549 a o ich zdôvodnení.

    Nevidiace osoby používajúce softvér na čítanie obrazovky na používanie smartfónu

© iStock by Getty Images -1267390670 Chansom Pantip

Úvod

Vypracovanie noriem môže trvať dlho, pretože si vyžadujú súhlas mnohých rôznych strán. Pokiaľ ide o WAD, má právny význam len vtedy, keď sa upravená norma zosúladí prostredníctvom odkazu v úradnom vestníku. Nové verzie WCAG alebo normy EN 301 549 teda automaticky nemenia právne povinnosti členských štátov v súvislosti s WAD.

Aby zmeny mali vplyv na WAD, najprv je potrebné normu aktualizovať a potom ju treba uviesť v úradnom vestníku.  Posledná zmena nastala v auguste 2021. V tomto prípade bola norma EN 301 549 v2.1.2, na ktorú sa odkazuje v úradnom vestníku v roku 2018, nahradená v3.2.1. V právnych predpisoch sa stanovilo prekrývanie sa niekoľko mesiacov do februára 2022.

Referenčné zoznamy na tejto stránke:

Zmeny v3.2.1

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené zmeny medzi v2.1.2 a v3.2.1 normy EN 301 549. Obe verzie sú založené na WCAG 2.1. Keďže WCAG 2.1 sa v tomto období nezmenil, zmeny v novej verzii sú pomerne malé. Jednou z dôležitých zmien v3.2.1 v dôsledku redakčného dohľadu v bode v2.1.2 je, že WCAG 2.1 sa teraz vzťahuje na dokumenty stiahnuté z webu.

Klauzuly doplnené v bode v3.2.1

Všimnite si, že číslo riadku v prvom stĺpci sa vzťahuje na riadok v tabuľke A.1 prílohy k norme EN 301 549, v3.2.1.

RiadokPožiadavkaZdôvodnenie
206.5.4 Synchronizácia medzi zvukom a videomBola aktualizovaná z odporúčania na požiadavku vo verzii 3.2.1.
216.5.5 Vizuálny indikátor zvuku s videomNová požiadavka vo verzii 3.2.1
226.5.6 Identifikácia reproduktora s videom (znakový jazyk) komunikáciaNová požiadavka vo verzii 3.2.1
267.1.4 Charakteristiky titulkovNová požiadavka vo verzii 3.2.1
277.1.5 Vyslovené titulkyNová požiadavka vo verzii 3.2.1
819.6 Požiadavky na súlad WCAGTo bolo vo verzii 2.1.2 (ako 9.5), ale nesprávne vynechané z tabuľky A.1
82 až 126Požiadavky na stiahnutie dokumentov (všetky založené na WCAG 2.0Novo pridané do tabuľky A.1 vo verzii 3.2.1 z dôvodu opísaného v bode 2.

Späť na úvod

Ustanovenia odstránené v bode v3.2.1

Všimnite si, že číslo riadku v prvom stĺpci sa vzťahuje na riadok v tabuľke A.1 prílohy k norme EN 301 549, v2.1.2.

RiadokPožiadavkaZdôvodnenie
45.5.1 Spôsoby prevádzkyAutomaticky sa splní, ak sa splnia všetky body WCAG 2.1 SC.
55.5.2 Rozpoznateľnosť prevádzkových súčiastokAutomaticky sa splní, ak sa splnia všetky body WCAG 2.1 SC.
65.6.1 Stav hmatu alebo sluchuAutomaticky sa splní, ak sa splnia všetky body WCAG 2.1 SC.
75.6.2 Vizuálny stavAutomaticky sa splní, ak sa splnia všetky body WCAG 2.1 SC.
85.7 Kľúčové opakovanieAutomaticky sa splní, ak sa splnia všetky body WCAG 2.1 SC.
95.8 Prijatie kľúča s dvojitým úderomAutomaticky sa splní, ak sa splnia všetky body WCAG 2.1 SC.
105.9 Súčasné používateľské akcieAutomaticky sa splní, ak sa splnia všetky body WCAG 2.1 SC.
309.1.2.4 Popisy (živé)WAD „nevzťahuje sa na médiá založené na živom čase“.

Späť na úvod

Požiadavky v norme EN 301 549 a relevantné pre WAD, ale nie v WCAG 2.1

V týchto tabuľkách sú uvedené požiadavky normy EN 301 549, ktoré presahujú rámec WCAG 2.1 na základe tabuľky A.1 (týkajúcej sa webových stránok) prílohy A v norme EN 301 549 v3.2.1. 

Všimnite si: Tabuľka A.2 (zahŕňajúca mobilné aplikácie) vôbec nepatrí do pôsobnosti WCAG, aj keď využíva požiadavky WCAG. Dôvodom je, že WCAG sa v skutočnosti nevzťahuje na mobilné aplikácie.

Všimnite si, že číslo riadku v prvom stĺpci sa vzťahuje na riadok tabuľky A.1 prílohy k norme EN 301 549, v3.2.1.

RiadokUstanovenie v3.2.1 normyPodmienky
15.2 Aktivácia prvkov prístupnostiKde má webový obsah zdokumentované funkcie prístupnosti
25.3 BiometriaKde webový obsah využíva biologické vlastnosti
35.4 Zachovanie informácií o prístupnosti počas konverzieKde webový obsah konvertuje informácie alebo komunikáciu
46.1 Šírka pásma zvuku pre rečKde webové stránky poskytujú obojsmernú hlasovú komunikáciu
56.2.1.1 Komunikácia RTTKde webové stránky poskytujú obojsmernú hlasovú komunikáciu
66.2.1.2 Súbežný hlas a textAk webové stránky poskytujú prostriedky na obojsmernú hlasovú komunikáciu a pre používateľov na komunikáciu prostredníctvom RTT
76.2.2.1 Vizuálne odlíšiteľný displejKde majú webové stránky možnosti odosielania a prijímania RTT
86.2.2.2 Programmaticky určujúci smer odosielania a prijímaniaKde majú webové stránky možnosti odosielania a prijímania RTT
96.2.2.3 Identifikácia reproduktorovKde webové stránky majú možnosti RTT a poskytujú identifikáciu reproduktora pre hlas
106.2.2.4 Vizuálny indikátor zvuku s RTTKde webové stránky poskytujú obojsmernú hlasovú komunikáciu a majú možnosti RTT
116.2.3 Interoperabilita položka a)Ak webové stránky s funkciou RTT spolupracujú s inými IKT s funkciami RTT (ako sa vyžaduje v ustanovení 6.2.1.1)
126.2.3 Interoperabilita položka b)Ak webové stránky s funkciou RTT spolupracujú s inými IKT s funkciami RTT (ako sa vyžaduje v ustanovení 6.2.1.1)
136.2.3 Interoperabilita položka c)Ak webové stránky s funkciou RTT spolupracujú s inými IKT s funkciami RTT (ako sa vyžaduje v ustanovení 6.2.1.1)
146.2.3 Položka o interoperabilite d)Ak webové stránky s funkciou RTT spolupracujú s inými IKT s funkciami RTT (ako sa vyžaduje v ustanovení 6.2.1.1)
156.2.4 RTT responzívnosťKde webové stránky využívajú vstup RTT
166.3 ID volajúcehoTam, kde webové stránky poskytujú poskytuje identifikáciu volajúceho alebo podobné telekomunikačné funkcie
176.4 Alternatívy k hlasovým službámTam, kde webové stránky poskytujú hlasovú komunikáciu v reálnom čase a poskytujú aj hlasovú poštu, auto-attendant alebo interaktívnu hlasovú odpoveď
186.5.2 Uznesenie bodu a)Webové stránky, ktoré poskytujú obojsmernú hlasovú komunikáciu, obsahujú funkcie videa v reálnom čase
196.5.3 Frame rate item a)Webové stránky, ktoré poskytujú obojsmernú hlasovú komunikáciu, obsahujú funkcie videa v reálnom čase
206.5.4 Synchronizácia medzi zvukom a videomKde webové stránky poskytujú obojsmernú hlasovú komunikáciu zahŕňajú funkcie videa v reálnom čase
216.5.5 Vizuálny indikátor zvuku s videomKde webové stránky poskytujú obojsmernú hlasovú komunikáciu a obsahujú funkcie videa v reálnom čase
226.5.6 Identifikácia reproduktora s videom (znakový jazyk) komunikáciaKde webové stránky poskytujú identifikáciu reproduktorov pre používateľov hlasu
237.1.1 Prehrávanie titulkovKde webový obsah zobrazuje video so synchronizovaným zvukom
247.1.2 Synchronizácia titulkovKde webový obsah zobrazuje titulky
257.1.3 Zachovanie titulkovKde webové stránky prenášajú, konvertujú alebo nahrávajú video so synchronizovaným zvukom
267.1.4 Charakteristiky titulkovKde webový obsah zobrazuje titulky
277.1.5 Vyslovené titulkyKde webový obsah zobrazuje video so synchronizovaným zvukom
287.2.1 Prehrávanie zvukových popisovKde webový obsah zobrazuje video so synchronizovaným zvukom
297.2.2 Synchronizácia zvukových popisovKde má webový obsah mechanizmus na prehrávanie zvukového popisu
307.2.3 Zachovanie zvukového opisuKde webové stránky prenášajú, konvertujú alebo nahrávajú video so synchronizovaným zvukom
317.3 Užívateľské ovládacie prvky pre titulky a audio popisKde webové stránky zobrazujú predovšetkým materiály obsahujúce video so súvisiacim zvukovým obsahom
82 až 126  V podstate časti WCAG, ktoré možno použiť na stiahnuté dokumenty. Upozorňujeme, že samotná WCAG sa nevzťahuje na stiahnuté dokumenty.Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránky
12711.7 Užívateľské preferencieBezpodmienečné
12811.8.1 Obsahová technológiaKde je webový obsah nástrojom na tvorbu
12911.8.2 Vytvorenie dostupného obsahuKde je webový obsah nástrojom na tvorbu
13011.8.3 Zachovanie informácií o prístupnosti pri transformáciáchKde je webový obsah nástrojom na tvorbu
13111.8.4 Pomoc pri opraveKde je webový obsah nástrojom na tvorbu
13211.8.5 ŠablónyKde je webový obsah nástrojom na tvorbu
13312.1.1 Funkcie prístupnosti a kompatibilityBezpodmienečné
13412.1.2 Dokumentácia o prístupnostiBezpodmienečné
13512.2.2 Informácie o prístupnosti a funkciách kompatibilityBezpodmienečné
13612.2.3 Účinná komunikáciaBezpodmienečné
13712.2.4 Dokumentácia o prístupnostiBezpodmienečné

Späť na úvod

Požiadavky v norme EN 301 549, ale nie sú relevantné pre WAD

Ďalej sú uvedené požiadavky normy EN 301 549, ktoré nie sú uvedené v tabuľke A.1 (zahŕňajúce webové stránky) alebo v tabuľke A.2 (týkajúcej sa mobilných aplikácií) prílohy A v norme EN 301 549 v3.2.1.  Sú preto súčasťou normy, ale nie sú súčasťou predpokladu zhody s WAD. 

Požiadavky nie sú relevantné, pretože WAD sa nevzťahuje na hardvér:

  • 5.1 Zatvorené funkcie
  • 6.5.2 Rozhodujúci bod b)
  • 6.5.3 Miera rámu položka b)
  • 6.6 Alternatívne služby založené na videozázname
  • 8 Hardware (v celom rozsahu)

Požiadavky nie sú relevantné, pretože smernica WAD sa nevzťahuje na médiá založené na živom čase:

  • 9.1.2.4 Popisy (živé)
  • 10.1.2.4 Popisy (živé)
  • 11.1.2.4 Popisy (živé)

Späť na úvod

Zhrnutie všetkých požiadaviek v norme EN 301 549, ktoré sa vzťahujú na WAD

Skratka POUR znamená vnímateľný, ovládateľný, zrozumiteľný a robustný. Tieto zásady sa považujú za štyri hlavné zásady požiadaviek na digitálnu prístupnosť. V treťom stĺpci v nasledujúcej tabuľke sa uvádza, ktoré z týchto zásad má každé ustanovenie spĺňať. V poslednom stĺpci sa uvádza, či je klauzula založená na WCAG. Poskytuje odkaz na definíciu ustanovenia, a to buď vo WCAG, alebo v norme EN 301 549, ak sa ustanovenie nenachádza v WCAG.

Nie.Ustanovenie v3.2.1 normyNALIAŤPodmienkyÚroveň WCAG
15.2 Aktivácia prvkov prístupnostiNALIAŤKde má webový obsah zdokumentované funkcie prístupnostiNie WCAG
25.3 BiometriaKde webový obsah využíva biologické vlastnostiNie WCAG
35.4 Zachovanie informácií o prístupnosti počas konverzieP-URKde webový obsah konvertuje informácie alebo komunikáciuNie WCAG
46.1 Šírka pásma zvuku pre rečP—Kde webové stránky poskytujú obojsmernú hlasovú komunikáciuNie WCAG
56.2.1.1 Komunikácia RTTPO—Kde webové stránky poskytujú obojsmernú hlasovú komunikáciuNie WCAG
66.2.1.2 Súbežný hlas a textPO—Ak webové stránky poskytujú prostriedky na obojsmernú hlasovú komunikáciu a pre používateľov na komunikáciu prostredníctvom RTTNie WCAG
76.2.2.1 Vizuálne odlíšiteľný displejP—Kde majú webové stránky možnosti odosielania a prijímania RTTNie WCAG
86.2.2.2 Programmaticky určujúci smer odosielania a prijímaniaP—Kde majú webové stránky možnosti odosielania a prijímania RTTNie WCAG
96.2.2.3 Identifikácia reproduktorovP—Kde webové stránky majú možnosti RTT a poskytujú identifikáciu reproduktora pre hlasNie WCAG
106.2.2.4 Vizuálny indikátor zvuku s RTTP—Kde webové stránky poskytujú obojsmernú hlasovú komunikáciu a majú možnosti RTTNie WCAG
116.2.3 Interoperabilita položka a)P—Ak webové stránky s funkciou RTT spolupracujú s inými IKT s funkciami RTT (ako sa vyžaduje v ustanovení 6.2.1.1)Nie WCAG
126.2.3 Interoperabilita položka b)P—Ak webové stránky s funkciou RTT spolupracujú s inými IKT s funkciami RTT (ako sa vyžaduje v ustanovení 6.2.1.1)Nie WCAG
136.2.3 Interoperabilita položka c)P—Ak webové stránky s funkciou RTT spolupracujú s inými IKT s funkciami RTT (ako sa vyžaduje v ustanovení 6.2.1.1)Nie WCAG
146.2.3 Položka o interoperabilite d)P—Ak webové stránky s funkciou RTT spolupracujú s inými IKT s funkciami RTT (ako sa vyžaduje v ustanovení 6.2.1.1)Nie WCAG
156.2.4 RTT responzívnosťP—Kde webové stránky využívajú vstup RTTNie WCAG
166.3 ID volajúcehoNALIAŤTam, kde webové stránky poskytujú poskytuje identifikáciu volajúceho alebo podobné telekomunikačné funkcieNie WCAG
176.4 Alternatívy k hlasovým službámPOU—Tam, kde webové stránky poskytujú hlasovú komunikáciu v reálnom čase a poskytujú aj hlasovú poštu, auto-attendant alebo interaktívnu hlasovú odpoveďNie WCAG
186.5.2 Uznesenie bodu a)P-U—Webové stránky, ktoré poskytujú obojsmernú hlasovú komunikáciu, obsahujú funkcie videa v reálnom časeNie WCAG
196.5.3 Frame rate item a)P-U—Webové stránky, ktoré poskytujú obojsmernú hlasovú komunikáciu, obsahujú funkcie videa v reálnom časeNie WCAG
206.5.4 Synchronizácia medzi zvukom a videomP-U—Kde webové stránky poskytujú obojsmernú hlasovú komunikáciu zahŕňajú funkcie videa v reálnom časeNie WCAG
216.5.5 Vizuálny indikátor zvuku s videomP-U—Kde webové stránky poskytujú obojsmernú hlasovú komunikáciu a obsahujú funkcie videa v reálnom časeNie WCAG
226.5.6 Identifikácia reproduktora s videom (znakový jazyk) komunikáciaP-U—Kde webové stránky poskytujú identifikáciu reproduktorov pre používateľov hlasuNie WCAG
237.1.1 Prehrávanie titulkovP-U—Kde webový obsah zobrazuje video so synchronizovaným zvukomNie WCAG
247.1.2 Synchronizácia titulkovP—Kde webový obsah zobrazuje titulkyNie WCAG
257.1.3 Zachovanie titulkovP-U—Kde webové stránky prenášajú, konvertujú alebo nahrávajú video so synchronizovaným zvukomNie WCAG
267.1.4 Charakteristiky titulkovP—Kde webový obsah zobrazuje titulkyNie WCAG
277.1.5 Vyslovené titulkyP-U—Kde webový obsah zobrazuje video so synchronizovaným zvukomNie WCAG
287.2.1 Prehrávanie zvukových popisovP-U—Kde webový obsah zobrazuje video so synchronizovaným zvukomNie WCAG
297.2.2 Synchronizácia zvukových popisovP—Kde má webový obsah mechanizmus na prehrávanie zvukového popisuNie WCAG
307.2.3 Zachovanie zvukového opisuP-U—Kde webové stránky prenášajú, konvertujú alebo nahrávajú video so synchronizovaným zvukomNie WCAG
317.3 Užívateľské ovládacie prvky pre titulky a audio popisPO—Kde webové stránky zobrazujú predovšetkým materiály obsahujúce video so súvisiacim zvukovým obsahomNie WCAG
329.1.1.1 Netextový obsahP—Kde sú IKT webové stránkyWCAG 2.1 A
339.1.2.1 Len audio a video-len (prednahrané)P—Kde sú IKT webové stránkyWCAG 2.1 A
349.1.2.2 Popisy (predznamenané)P—Kde sú IKT webové stránkyWCAG 2.1 A
359.1.2.3 Audio popis alebo alternatíva médií (pre-re-recorded)P—Kde sú IKT webové stránkyWCAG 2.1 A
369.1.2.5 Audio popis (pre-re-recorded)P—Kde sú IKT webové stránkyWCAG 2.1 AA
379.1.3.1 Informácie a vzťahyP—Kde sú IKT webové stránkyWCAG 2.1 A
389.1.3.2 Významná sekvenciaP—Kde sú IKT webové stránkyWCAG 2.1 A
399.1.3.3 Zmyslové charakteristikyP—Kde sú IKT webové stránkyWCAG 2.1 A
409.1.3.4 OrientáciaPO—Kde sú IKT webové stránkyWCAG 2.1 AA
419.1.3.5 Identifikovať účel vstupuPO—Kde sú IKT webové stránkyWCAG 2.1 AA
429.1.4.1 Používanie fariebP—Kde sú IKT webové stránkyWCAG 2.1 A
439.1.4.2 Kontrola zvukuP—Kde sú IKT webové stránkyWCAG 2.1 A
449.1.4.3 Kontrast (minimálne)P—Kde sú IKT webové stránkyWCAG 2.1 AA
459.1.4.4 Zmeniť veľkosť textuP—Kde sú IKT webové stránkyWCAG 2.1 AA
469.1.4.5 Obrázky textuP—Kde sú IKT webové stránkyWCAG 2.1 AA
479.1.4.10 ReflowP—Kde sú IKT webové stránkyWCAG 2.1 AA
489.1.4.11 Netextový kontrastP—Kde sú IKT webové stránkyWCAG 2.1 AA
499.1.4.12 Rozstup textuP—Kde sú IKT webové stránkyWCAG 2.1 AA
509.1.4.13 Obsah na vznášadla alebo zaostrenieP—Kde sú IKT webové stránkyWCAG 2.1 AA
519.2.1.1 KlávesnicaKde sú IKT webové stránkyWCAG 2.1 A
529.2.1.2 Žiadna klávesnicaKde sú IKT webové stránkyWCAG 2.1 A
539.2.1.4 Kľúčové skratky znakovKde sú IKT webové stránkyWCAG 2.1 A
549.2.2.1 Nastaviteľné načasovanieKde sú IKT webové stránkyWCAG 2.1 A
559.2.2.2 Pozastaviť, zastaviť, skryťKde sú IKT webové stránkyWCAG 2.1 A
569.2.3.1 Tri záblesky alebo pod prahovou hodnotouKde sú IKT webové stránkyWCAG 2.1 A
579.2.4.1 Bypassové blokyKde sú IKT webové stránkyWCAG 2.1 A
589.2.4.2 Stránka s názvomKde sú IKT webové stránkyWCAG 2.1 A
599.2.4.3 Zameriavacie poradieKde sú IKT webové stránkyWCAG 2.1 A
609.2.4.4 Účel prepojenia (v kontexte)Kde sú IKT webové stránkyWCAG 2.1 A
619.2.4.5 Viacraké spôsobyKde sú IKT webové stránkyWCAG 2.1 AA
629.2.4.6 Položky a štítkyKde sú IKT webové stránkyWCAG 2.1 AA
639.2.4.7 Zaostrenie viditeľnéKde sú IKT webové stránkyWCAG 2.1 AA
649.2.5.1 Ukazovatelné gestáKde sú IKT webové stránkyWCAG 2.1 A
659.2.5.2 Zrušenie ukazovateľaKde sú IKT webové stránkyWCAG 2.1 A
669.2.5.3 Značka v názveKde sú IKT webové stránkyWCAG 2.1 A
679.2.5.4 Aktivácia pohybuKde sú IKT webové stránkyWCAG 2.1 A
689.3.1.1 Jazyk stránkyKde sú IKT webové stránkyWCAG 2.1 A
699.3.1.2 Jazyk častíKde sú IKT webové stránkyWCAG 2.1 AA
709.3.2.1 ZaostrenieKde sú IKT webové stránkyWCAG 2.1 A
719.3.2.2 Na vstupeKde sú IKT webové stránkyWCAG 2.1 A
729.3.2.3 Konzistentná navigáciaKde sú IKT webové stránkyWCAG 2.1 AA
739.3.2.4 Konzistentná identifikáciaKde sú IKT webové stránkyWCAG 2.1 AA
749.3.3.1 Identifikácia chybyKde sú IKT webové stránkyWCAG 2.1 A
759.3.3.2 Označenia alebo pokynyKde sú IKT webové stránkyWCAG 2.1 A
769.3.3.3 Návrh chybyKde sú IKT webové stránkyWCAG 2.1 AA
779.3.3.4 Predchádzanie chybám (právne, finančné, údaje)Kde sú IKT webové stránkyWCAG 2.1 AA
789.4.1.1 Parsing—RKde sú IKT webové stránkyWCAG 2.1 A
799.4.1.2 Názov, úloha, hodnota—RKde sú IKT webové stránkyWCAG 2.1 A
809.4.1.3 Stavové správyNALIAŤKde sú IKT webové stránkyWCAG 2.1 AA
819.6 Požiadavky na súlad WCAGNALIAŤKde sú IKT webové stránkyWCAG 2.1 Súvisiace
8210.1.1.1 Netextový obsahP—Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránkyWCAG 2.1 A
8310.1.2.1 Len audio a video-len (prednahrané)P—Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránkyWCAG 2.1 A
8410.1.2.2 Popisy (predznamenané)P—Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránkyWCAG 2.1 A
8510.1.2.3 Audio popis alebo alternatíva médií (pre-re-recorded)P—Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránkyWCAG 2.1 A
8610.1.2.5 Audio popis (pre-re-recorded)P—Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránkyWCAG 2.1 AA
8710.1.3.1 Informácie a vzťahyP—Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránkyWCAG 2.1 A
8810.1.3.2 Významná sekvenciaP—Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránkyWCAG 2.1 A
8910.1.3.3 Zmyslové charakteristikyP—Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránkyWCAG 2.1 A
9010.1.3.4 OrientáciaPO—Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránkyWCAG 2.1 AA
9110.1.3.5 Identifikovať účel vstupuPO—Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránkyWCAG 2.1 AA
9210.1.4.1 Používanie fariebP—Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránkyWCAG 2.1 A
9310.1.4.2 Kontrola zvukuP—Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránkyWCAG 2.1 A
9410.1.4.3 Kontrast (minimálne)P—Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránkyWCAG 2.1 AA
9510.1.4.4 Zmena veľkosti textuP—Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránkyWCAG 2.1 AA
9610.1.4.5 Obrázky textuP—Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránkyWCAG 2.1 AA
9710.1.4.10 ReflowP—Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránkyWCAG 2.1 AA
9810.1.4.11 Netextový kontrastP—Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránkyWCAG 2.1 AA
9910.1.4.12 Rozstup textuP—Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránkyWCAG 2.1 AA
10010.1.4.13 Obsah na vznášadla alebo zaostrenieP—Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránkyWCAG 2.1 AA
10110.2.1.1 KlávesnicaKde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránkyWCAG 2.1 A
10210.2.1.2 Žiadna klávesnicaKde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránkyWCAG 2.1 A
10310.2.1.4 Kľúčové skratky znakovKde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránkyWCAG 2.1 A
10410.2.2.1 Nastaviteľné načasovanieKde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránkyWCAG 2.1 A
10510.2.2.2 Pozastaviť, zastaviť, skryťKde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránkyWCAG 2.1 A
10610.2.3.1 Tri záblesky alebo pod prahovou hodnotouKde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránkyWCAG 2.1 A
10710.2.4.2 Dokument s názvomKde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránkyWCAG 2.1 A
10810.2.4.3 Zameriavacie poradieKde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránkyWCAG 2.1 A
10910.2.4.4 Účel prepojenia (v kontexte)Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránkyWCAG 2.1 A
11010.2.4.6 Položky a štítkyKde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránkyWCAG 2.1 AA
1110.2.4.7 Zaostrenie viditeľnéKde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránkyWCAG 2.1 AA
11210.2.5.1 Ukazovatelné gestáKde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránkyWCAG 2.1 A
11310.2.5.2 Zrušenie ukazovateľaKde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránkyWCAG 2.1 A
11410.2.5.3 Značka v názveKde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránkyWCAG 2.1 A
11510.2.5.4 Aktivácia pohybuKde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránkyWCAG 2.1 A
11610.3.1.1 Jazyk dokumentuKde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránkyWCAG 2.1 A
11710.3.1.2 Jazyk častíKde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránkyWCAG 2.1 AA
11810.3.2.1 ZaostrenieKde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránkyWCAG 2.1 A
11910.3.2.2 Na vstupeKde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránkyWCAG 2.1 A
12010.3.3.1 Identifikácia chybyKde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránkyWCAG 2.1 A
12110.3.3.2 Označenia alebo pokynyKde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránkyWCAG 2.1 A
12210.3.3.3 Návrh chybyKde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránkyWCAG 2.1 AA
12310.3.3.4 Predchádzanie chybám (právne, finančné, údaje)Kde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránkyWCAG 2.1 AA
12410.4.1.1 Parsing—RKde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránkyWCAG 2.1 A
12510.4.1.2 Názov, úloha, hodnota—RKde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránkyWCAG 2.1 A
12610.4.1.3 Stavové správyNALIAŤKde sa dokumenty a formuláre dajú stiahnuť z webovej stránkyWCAG 2.1 AA
12711.7 Užívateľské preferencieNALIAŤBezpodmienečnéNie WCAG
12811.8.1 Obsahová technológiaNALIAŤKde je webový obsah nástrojom na tvorbuNie WCAG
12911.8.2 Vytvorenie dostupného obsahuNALIAŤKde je webový obsah nástrojom na tvorbuNie WCAG
13011.8.3 Zachovanie informácií o prístupnosti pri transformáciáchNALIAŤKde je webový obsah nástrojom na tvorbuNie WCAG
13111.8.4 Pomoc pri opraveNALIAŤKde je webový obsah nástrojom na tvorbuNie WCAG
13211.8.5 ŠablónyNALIAŤKde je webový obsah nástrojom na tvorbuNie WCAG
13312.1.1 Funkcie prístupnosti a kompatibilityNALIAŤBezpodmienečnéNie WCAG
13412.1.2 Dokumentácia o prístupnostiNALIAŤBezpodmienečnéNie WCAG
13512.2.2 Informácie o prístupnosti a funkciách kompatibilityNALIAŤBezpodmienečnéNie WCAG
13612.2.3 Účinná komunikáciaP-U—BezpodmienečnéNie WCAG
13712.2.4 Dokumentácia o prístupnostiNALIAŤBezpodmienečnéNie WCAG

Späť na úvod

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Dostupnosť webu

Čo je to dostupnosť webu? Prístupnosť webových stránok umožňuje každému, vrátane ľudí so zdravotným postihnutím, vnímať, chápať, navigovať a komunikovať s internetom.

Pozri aj