Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Prístupnosť webových stránok v členských štátoch

Členské štáty musia podporovať prístupnosť webových stránok prostredníctvom programov odbornej prípravy, zvyšovania informovanosti a opatrení na uľahčenie dostupnosti.

    Klávesnica s tlačidlom Enter nahradená modrým tlačidlom na čítanie „dostupnosť“ a ikonou zdravotného postihnutia vedľa nej.

© iStock by Getty Images -1149465351 GOCMEN

Okrem povinnosti prijať vnútroštátne zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia na transpozíciu povinností stanovených v smernici o prístupnosti webových stránok do vnútroštátneho práva musia členské štáty prijať opatrenia na ďalšie zlepšenie dostupnosti webových stránok.

Podľa smernice musia členské štáty:

  • podporovať a uľahčovať programy odbornej prípravy pre príslušné zainteresované strany a zamestnancov subjektov verejného sektora;
  • zvyšovať informovanosť o požiadavkách na prístupnosť a o ich výhodách pre používateľov a vlastníkov webových sídel a mobilných aplikácií;
  • informovať používateľov o možnosti poskytnúť spätnú väzbu, ak narazí na neprístupný obsah;
  • prijať opatrenia na uľahčenie uplatňovania požiadaviek na prístupnosť na iné typy webových sídel alebo mobilných aplikácií okrem tých, ktoré uplatňujú subjekty verejného sektora.

Táto webová stránka obsahuje súbor odkazov na zdroje členských štátov týkajúce sa dostupnosti webových stránok, ako sú všeobecné informácie, vysvetlenia, usmernenia, usmernenia, príslušné právne predpisy a správa, ktoré dostali od členských štátov. Zoznam sa bude pravidelne aktualizovať o nové informácie, keďže Európska komisia dostane od členských štátov ďalšie zdroje. Uverejnenie na webovej stránke neznamená, že Európska komisia súhlasí s obsahom alebo s ním súhlasí.

Táto stránka môže obsahovať odkazy na vnútroštátne opatrenia, ktorými sa transponuje smernica. Odkazy na všetky vnútroštátne opatrenia nájdete na webovom sídle EUR-Lex.

Členské štáty sú uvedené v úradnom protokolovom poradí (alfabetické poradie vo vlastných jazykoch členských štátov).

Ak máte ďalšie odkazy na odporúčanie, napíšte na CNECT-WAD@ec.europa.eu.

Španielsko

Francúzsko

Chorvátsko

Švédsko

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Dostupnosť webu

Čo je to dostupnosť webu? Prístupnosť webových stránok umožňuje každému, vrátane ľudí so zdravotným postihnutím, vnímať, chápať, navigovať a komunikovať s internetom.

Pozri aj