Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Objava

Akt o digitalnih storitvah: Komisija izraža zadovoljstvo s političnim dogovorom o pravilih, ki zagotavljajo varno in odgovorno spletno okolje

Komisija izraža zadovoljstvo z današnjim hitrim političnim dogovorom med Evropskim parlamentom in državami članicami EU o predlogu akta o digitalnih storitvah, ki ga je Komisija predlagala decembra 2020.

graphic showing a triangle with text Digital Services Act

European Commission

Akt o digitalnih storitvah določa popolnoma nov standard za odgovornost spletnih platform v zvezi z nezakonitimi in škodljivimi vsebinami. Z njim bo zagotovljena boljša zaščita uporabnikov interneta in njihovih temeljnih pravic, opredeljen pa bo tudi enoten sklop pravil na notranjem trgu, ki bo manjšim platformam pomagal pri širitvi.

Sporočilo za javnost v celoti