Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

Digitala tjänster: EU-kommissionen välkomnar överenskommelse om regler för en säker och ansvarsskyldig onlinemiljö

EU-kommissionen välkomnar den snabba politiska överenskommelse som Europaparlamentet och EU-länderna i dag nått om det förslag till rättsakt om digitala tjänster som EU-kommissionen lade fram i december 2020.

graphic showing a triangle with text Digital Services Act

European Commission

DSA fastställer en ny standard utan motstycke för ansvarsskyldighet för onlineplattformar när det gäller olagligt och skadligt innehåll. Den kommer att ge internetanvändarna och deras grundläggande rättigheter ett bättre skydd och införa samma regler på hela den inre marknaden, så att mindre plattformar enklare kan expandera.

Fullständigt pressmeddelande