Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Публикация

Законодателен акт за цифровите услуги: Комисията приветства политическото споразумение относно правилата за осигуряване на безопасна и отговорна онлайн среда

Комисията приветства бързото постигане на политическо споразумение между Европейския парламент и държавите от ЕС относно предложението за Законодателен акт за цифровите услуги, представено от нея през декември 2020 г.

graphic showing a triangle with text Digital Services Act

European Commission

Законодателният акт за цифровите услуги определя безпрецедентен нов стандарт за отчетност на онлайн платформите по отношение на незаконното и вредното съдържание. Чрез акта ще се осигури по-добра защита на потребителите на интернет и техните основни права, а освен това ще се въведе единен набор от правила в рамките на вътрешния пазар, което ще помогне на по-малките платформи да се разрастват.

Пълен текст на съобщението за печата