Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Belgia w indeksie gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego

Tutaj znajdziesz najnowsze analizy i dane dotyczące cyfryzacji w Belgii, obejmujące takie tematy jak łączność, umiejętności cyfrowe, administracja elektroniczna i wiele innych.

    Flaga Belgii

Publikacje na 2022 r.

Graficzny przegląd Belgii w DESI pokazujący ranking 16 i wynik 50,3

Publikacje na 2021 r.

Publikacje 2020

Publikacje 2019

Publikacje 2018

Europejskie sprawozdanie z postępów w dziedzinie technologii cyfrowych za 2017 r.

Europejskie sprawozdanie z postępu cyfrowego (EDPR) łączy dowody ilościowe z DESI (indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego) z spostrzeżeniami politycznymi dla poszczególnych krajów, co pozwala nam śledzić postępy poczynione w zakresie cyfryzacji przez każde państwo członkowskie i dostarczać ważnych informacji zwrotnych na potrzeby kształtowania polityki na szczeblu UE.

Profil EDPR Belgii: Pobierz PDF (EN) lub Pobierz PDF (FR) lub Pobierz PDF (NL)

Arkusze informacyjne dotyczące telekomunikacji EDPR: Pobierz plik PDF (EN)

DESI profil z Belgia: Pobierz pełny profil PDF (EN) lub pobierz podsumowanie PDF (DE), pobierz podsumowanie PDF (NL)

Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 2017

Belgia zajmuje szóste miejsce w rankingu Digital Economy and Society Index (DESI) 2017. Belgia zajmuje najwyższe miejsce pod względem łączności (3. miejsce) i integracji technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa (5. miejsce), podczas gdy cyfrowe usługi publiczne są jej największą względną słabością. Głównym wyzwaniem dla kraju jest ciągłe doskonalenie łączności mobilnej.

DESI profil z Belgia: Pobierz pełny profil PDF (EN) lub pobierz podsumowanie PDF (FR), pobierz podsumowanie PDF (NL)

Publikacje 2016

Pobierz profil kraju gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) w formacie pdf (EN); streszczenie pdf (FR) (NL)

Pobierz główne wskaźniki kraju jako prezentacja punktu zasilania (EN)

Pobierz sprawozdanie krajowe w sprawie europejskiego sprawozdania z postępów w dziedzinie technologii cyfrowych (EDPR*) w formacie pdf (EN) (FR) (NL)

Pobierz arkusze informacyjne EDPR w formacie pdf (EN)

*Sprawozdanie EDPR łączy dowody ilościowe z DESI (indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego) z spostrzeżeniami politycznymi dla poszczególnych krajów, co pozwala nam śledzić postępy poczynione w zakresie cyfryzacji przez każde państwo członkowskie i dostarczać ważnych informacji zwrotnych na potrzeby kształtowania polityki na szczeblu UE.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Wyniki państw w zakresie cyfryzacji

W sprawozdaniach krajowych dotyczących cyfrowej dekady na 2023 r. przedstawiono, w jaki sposób każde państwo członkowskie postępuje w odniesieniu do punktów kardynalnych cyfrowej dekady: Umiejętności cyfrowe, infrastruktura cyfrowa, cyfryzacja przedsiębiorstw i cyfryzacja usług...

Zobacz też