Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Genomförande av förordningen om geoblockering på Malta

På denna sida ges en lägesrapport om genomförandet av geoblockeringen på Malta och de lokala kontaktpunkterna.

    Maltas flagga

Tillsynsorgan 

  • Maltas kommunikationsmyndighet (MCA)

Stöd till konsumentorganisationer

Åtgärder som är tillämpliga på överträdelser

  • Del VI i Malta Communications Authority Act (artiklarna 31–33) – Rättsligt meddelande nr 39 2019

Läs mer

Översikt

Geoblockering

Kommissionen satte stopp för omotiverade geoblockeringsregler som undergräver e-handel och gränsöverskridande försäljning i EU.

Se också