Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Vykonávanie nariadenia o geografickom blokovaní na Malte

Na tejto stránke sa uvádza aktuálny stav vykonávania geografického blokovania na Malte a miestne kontaktné miesta.

    vlajka Malty

Orgán presadzovania práva 

  • Maltský úrad pre komunikáciu (MCA)

Pomoc spotrebiteľským orgánom

Opatrenia uplatniteľné na porušenia právnych predpisov

  • Časť VI zákona o maltskom komunikačnom orgáne (články 31 až 33) – právne oznámenie č. 39 2019

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Geografické blokovanie

Komisia ukončila neodôvodnené pravidlá geografického blokovania, ktoré oslabujú online nakupovanie a cezhraničný predaj v EÚ.

Pozri aj