Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Genomförande av geoblockeringsförordningen i Estland

Denna sida ger en lägesrapport om genomförandet av geoblockeringen i Estland och de lokala kontaktpunkterna.

Verkställande organ 

Konsumentskydd och teknisk tillsynsmyndighet

Postadress: Sõle 23A – 10614 Tallinn, ESTONIA

Telefon: + 372 6 201 707

Fax: + 372 6 201 701

E-post:  info@ttja.ee

Stöd till konsumentorgan

Europeiskt konsumentcentrum vid konsumentskydds- och tillsynsmyndigheten

 

Åtgärder som är tillämpliga på överträdelser

 

Åtgärder som är tillämpliga vid överträdelser av artiklarna 3–5 i förordningen enligt 701 § 1 och 2 i konsumentskyddslagen:

För fysiska personer bestraffas böter på upp till 300 böter (1 enhet motsvarar 4 EUR från och med 2019[1]). Samma gärning, om den begås av en juridisk person, är belagd med böter på upp till 32,000 EUR.

Läs mer

Översikt

Geoblockering

Kommissionen har satt stopp för omotiverade geoblockeringsregler, som undergräver online-shopping och gränsöverskridande försäljning i EU.

Se också