Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Genomförande av förordningen om geoblockering i Estland

På denna sida ges en lägesrapport om genomförandet av geoblockeringen i Estland och de lokala kontaktpunkterna.

    Estlands flagga

Tillsynsorgan 

Konsumentskydd och teknisk tillsynsmyndighet

Postadress: Sõle 23A – 10614 Tallinn, Estland

Telefon: + 372 6 201 707

Fax: + 372 6 201 701

E-post:  info@ttja.ee

Stöd till konsumentorganisationer

Europeiska konsumentcentrumet vid konsumentskyddsmyndigheten och den tekniska tillsynsmyndigheten

 

Åtgärder som är tillämpliga på överträdelser

 

Åtgärder som är tillämpliga på överträdelser av artiklarna 3–5 i förordningen enligt § 701, 1.2 i konsumentskyddslagen:

För fysiska personer är böter på upptill 300 böter ( 1 enhet lika med 4 EUR från och med 2019[1]). Samma gärning, om den begås av en juridisk person, är straffbar med böter på upp till 32 000 EUR.

Läs mer

Översikt

Geoblockering

Kommissionen satte stopp för omotiverade geoblockeringsregler som undergräver e-handel och gränsöverskridande försäljning i EU.

Se också