Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Wdrożenie rozporządzenia w sprawie blokowania geograficznego na Malcie

Niniejsza strona przedstawia stan realizacji Geoblokowania na Malcie oraz lokalnych punktów kontaktowych.

    flaga Malty

Organ egzekucyjny 

  • Malta Communications Authority (MCA)

Pomoc dla organów konsumenckich

Środki mające zastosowanie do naruszeń

  • Część VI maltańskiej ustawy o organach komunikacyjnych (art. 31–33) – nota prawna nr 39 2019

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Blokowanie geograficzne

Komisja położyła kres nieuzasadnionym przepisom dotyczącym blokowania geograficznego, które utrudniają zakupy online i sprzedaż transgraniczną w UE.

Zobacz też