Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Wdrożenie rozporządzenia w sprawie blokowania geograficznego na Malcie

Na tej stronie przedstawiono aktualną sytuację w zakresie wdrażania blokowania geograficznego na Malcie oraz lokalnych punktów kontaktowych.

    Flaga Malty

Organ egzekucyjny 

  • Malta Communications Authority (MCA)

Pomoc dla organów konsumenckich

Środki mające zastosowanie w przypadku naruszeń

  • Część VI ustawy o Maltańskim Urzędzie ds. Komunikacji (art. 31–33) – nota prawna nr 39 2019

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Blokowanie geograficzne

Komisja położyła kres nieuzasadnionym zasadom blokowania geograficznego, które utrudniają zakupy przez internet i sprzedaż transgraniczną w UE.

Zobacz też