Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Geoblockering

Kommissionen har satt stopp för omotiverade geoblockeringsregler, som undergräver online-shopping och gränsöverskridande försäljning i EU.

    tangentbord med shoppingikon

© William_Potter - iStock Getty Images Plus

Vad är omotiverad geoblockering?

Diskriminering mellan EU:s kunder när det gäller segmentering av marknader längs nationsgränserna och för att öka vinsterna till skada för utländska kunder anses vara omotiverad geoblockering.

Förordningen

I förordningen om geoblockering definieras tre specifika situationer med omotiverad geoblockering:

  • Försäljning av varor utan fysisk leverans

Exempel: En belgisk kund vill köpa ett kylskåp och hittar det bästa erbjudandet på en tysk webbplats. Kunden har rätt att beställa produkten och hämta den i näringsidkarens lokaler eller organisera leveransen själv till sitt hem.

  • Försäljning av elektroniskt tillhandahållna tjänster

Exempel: En bulgarisk konsument vill köpa värdtjänster för sin webbplats från ett spanskt företag. Hon kommer nu att ha tillgång till tjänsten, kan registrera sig och köpa denna tjänst utan att behöva betala extra avgifter jämfört med en spansk konsument.

  • Försäljning av tjänster som tillhandahålls på en viss fysisk plats

Exempel: En italiensk familj besöker en fransk nöjespark och vill dra nytta av en familjerabatt på priset på inträdesbiljetterna. Det rabatterade priset kommer att finnas tillgängligt för den italienska familjen.

Det finns också berättigade skäl för näringsidkare att inte sälja över gränserna. Såsom behovet av att registrera sig hos en skattemyndighet i destinationslandet, högre fraktkostnader eller kostnader till följd av tillämpningen av utländsk konsumentlagstiftning. Även om yttre hinder skapar ytterligare komplikationer och extra kostnader för näringsidkaren, baseras skillnader i behandlingen av kunder på objektiva kriterier.

För att bättre förstå förordningen utfärdade kommissionen ett detaljerat dokument med frågor och svar och en MEMO.

Denna förordning ingick i ett e-handelspaket tillsammans med ett lagstiftningsförslag om gränsöverskridande paketleveranstjänster och ett lagstiftningsförslag för att stärka efterlevnaden av konsumenternas rättigheter.

Första rapporten

Inom två år efter det att de nya reglerna trätt i kraft var kommissionen tvungen att göra en första utvärdering av deras inverkan på den inre marknaden.

Kommissionen har i sin utvärdering inkluderat en bedömning av reglernas tillämpningsområde. Detta omfattade en eventuell tillämpning av de nya reglerna på vissa elektroniskt tillhandahållna tjänster som erbjuder upphovsrättsskyddat innehåll såsom musik, e-böcker, programvara och onlinespel samt tjänster inom sektorer som transport och audiovisuella medier.

Rapporten antogs den 30 november 2020.

Läs de viktigaste slutsatserna i utvärderingsrapporten

Kommissionen kommer att fortsätta att övervaka uppgifter och bevis som rör tillämpningen av geoblockeringsförordningen och uppmanar alla berörda parter och medborgare att lämna synpunkter via e-post om rapporten och de åtföljande bevisen, även med tanke på covid-19-pandemins eventuella långsiktiga effekter på den gränsöverskridande handeln.

Användbara länkar

Medlemsstaternas genomförande av geoblockering

Österrikes flaggaÖsterrike

Italiens flaggaItalien
Belgiens flaggaBelgien Lettlands flaggaLettland
Bulgariens flaggaBulgarien Litauens flaggaLitauen
Kroatiens flaggaKroatien Luxemburgs flaggaLuxemburg
Cyperns flaggaCypern Maltas flaggaMalta
Tjeckiens flaggaTjeckien Nederländernas flaggaNederländerna
Danmarks flagga Danmark Polens flaggaPolen
Estlands flaggaEstland Portugals flaggaPortugal
Finlands flaggaFinland Rumäniens flaggaRumänien
Frankrikes flaggaFrankrike Slovakiens flaggaSlovakien
Tysklands flaggaTyskland Sloveniens flaggaSlovenien
Greklands flaggaGrekland Spaniens flaggaSpanien
Ungerns flaggaUngern Sveriges flaggaSverige
Irlands flaggaIrland  

Läs mer

Översikt

Online-plattformar

Europeiska kommissionen syftar till att främja en miljö där onlineplattformar blomstrar, behandlar användarna rättvist och vidtar åtgärder för att begränsa spridningen av olagligt innehåll.

Fördjupning

Se också