Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Публикация

Уебинар относно инструмента за оценка на цифровата зрялост

На 12 януари беше проведен уебинар за представяне на окончателния въпросник на DMA и придружаващото го ръководство за потребителя. По време на този уебинар беше представена методология за оценка на цифровата зрялост на клиентите на ЕЦЦИ.

С разгръщането на програмата „Цифрова Европа“ ще бъде финансирано ново поколение европейски цифрови иновационни центрове, за да се ускори цифровата трансформация на МСП, дружествата със средна пазарна капитализация и организациите от публичния сектор в целия ЕС. С оглед на това напредъкът в цифровата зрялост на всеки получател на EDIH ще бъде измерен чрез нов инструмент за оценка на цифровата зрялост (.pdf).  Използването на инструмента ще бъде задължително за EDIH в техните интервенции с МСП, за да се гарантира подходяща съпоставимост и агрегиране на данните на регионално/национално равнище/на равнището на ЕС за целите на изискванията за докладване, определени в програмата „Цифрова Европа“.

По време на сесията беше представен подробно окончателният въпросник, който ще бъде приложен, и участниците бяха информирани за това кога и как следва да се използва.  Беше представен и новият наръчник за DMA (.pdf).

Дневен ред на проявата:

  • Инструмент за мониторинг на политиката за общността на EDIH
  • Последни развития в областта на Законодателния акт за цифровите пазари
  • Модули, измерения и въпроси на Законодателния акт за цифровите пазари + Въпрос „Въпроси А“
  • Критерии за оценка на Законодателния акт за цифровите пазари, показатели за резултатите + Въпросник -А
  • ЕЦЦИ и Иновационният радар + Във връзка А
  • Ръководство за DMA -IR за ЕЦЦИ + ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
  • Заключителни бележки

Представяне (.pdf) и записване

Related content

Уебинар относно инструмента за оценка на цифровата зрялост

Event | 12 януари 2022

Уебинар ще се проведе на 12 януари от 10: 00 до 12: 00 ч. централноевропейско време, за да се представи окончателният въпросник на DMA и придружаващото го ръководство за потребителя. По време на този уебинар ще бъде представена методология за оценка на цифровата зрялост на клиентите на ЕЦЦИ.