Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Publikace

Evropská veřejná sféra: nová nabídka sdělovacích prostředků online pro mladé Evropany

Již třetím rokem bude Evropská komise podporovat tvorbu každodenního, promyšleného a důvěryhodného obsahu o aktuálním dění z celé Evropy pro mladé Evropany a jejich prostřednictvím.

Young girl checking the news on her phone.

© GaudiLab - iStock GettyImages

V návaznosti na dva pilotní projekty v letech 2020 a 2021 se touto výzvou k předkládání návrhů provádí přípravná akce Evropského parlamentu „Evropská veřejná sféra: nová internetová mediální nabídka pro mladé Evropany“. Letošní výzva má výrazně vyšší rozpočet ve výši 9 milionů EUR, což poskytuje příležitost k větším projektům s delší dobou trvání (přibližně 18 měsíců) se zvýšeným spolufinancováním EU až o 80 %.

Cílem této výzvy je přiblížit EU mladým lidem, povzbudit je k tomu, aby se stali aktivními občany a propojit je přes hranice. Přispívá tak rovněž k Evropskému roku mládeže 2022. Cílem této akce je zvýšit dostupnost on-line informací v různých jazycích o evropských tématech, která se dotýkají mladých lidí v celé EU, prezentovaných vestárnoucích formátech a prostřednictvím více pohledů. Projekty by se měly snažit generovatdiskuse a pořádat akce pro mládež. Grantové dohody budou obsahovat chartu nezávislosti, aby se zajistilo, že příjemci grantů budou redakčně osvobozeni a budou působit bez jakýchkoli politických zásahů.

Projekty by měly být zahájeny přibližně v březnu/dubnu 2023 s orientační dobou trvání 18 měsíců.

Komise očekává, že bude financovat 3 nebo 4 návrhy, přičemž maximální výše grantu bude stanovena na 3,5 milionu EUR. Maximální míra spolufinancování činí 80 % způsobilých nákladů, žadatelé mohou navrhnout nižší míru spolufinancování.

Očekávané výsledky

  • Spolupráce mezi nejméně pěti organizacemi z pěti členských států EU;
  • Vytváření každodenního, promyšleného obsahu věnovaného aktuálním děním prostřednictvím inovativních přeshraničních redakčních procesů;
  • Informační plán s cílem oslovit co nejvíce mladých Evropanů;
  • Distribuce prostřednictvím vlastních kanálů, partnerských internetových stránek, blogů a/nebo sociálních sítí;
  • Zapojení diskusí a akcí pro mládež.

Dalších informací

  • Výzva k předkládání návrhů, formuláře žádostí a všechny příslušné dokumenty jsou k dispozici níže.
  • Otázky lze zasílat na adresu CNECT-NEWSMEDIA@ec.europa.eu nejpozději do 19. října 2022. Všechny otázky a odpovědi budou zveřejněny anonymně na této stránce.
  • Přehled dalších grantových příležitostí pro zpravodajská média naleznete v aktualizacích na této stránce.
  • Kdykoli jsou články týkající se sdělovacích prostředků zveřejněny na internetových stránkách CNECT,můžete se přihlásit k odběru automatických aktualizací.
  • Projekty na rok 2021 najdete zde.

 

(Pokud čtete v jiném jazyce, podívejte se na originál výzvy k podávání návrhů v angličtině.)

Ke stažení

00. Questions and answers - 20 October (.pdf)
Stáhnout 
01. Call for Proposals (.pdf)
Stáhnout 
02. Grant Application Form (Part A) (.docx)
Stáhnout 
03. Grant Application Form (Part B) (.docx)
Stáhnout 
04. Estimated Budget (Annex 2 MGA) (.xlsx)
Stáhnout 
05. Financial-capacity check table (.xls)
Stáhnout 
06. Declaration of Honour (.pdf)
Stáhnout 
07. Declaration on Standards and Independence (.docx)
Stáhnout 
08. Financial Identification (.pdf)
Stáhnout 
09. Legal Entity Private (.pdf)
Stáhnout 
10. Legal Entity Public (.pdf)
Stáhnout 
11. Model Grant Agreement (MGA) (.pdf)
Stáhnout 
12. Unit costs and SME owners (annex 2a MGA) (.pdf)
Stáhnout 
13. Specific Rules (annex 5 MGA) (.pdf)
Stáhnout 
14. Privacy Statement (.pdf)
Stáhnout 

Related content

Podpora EU pro odvětví zpravodajských médií

Factsheet / infographic | 07 Březen 2022

Cílem Komise je podporovat projekty, které řeší strukturální problémy v odvětví sdělovacích prostředků a/nebo které podporují svobodné, rozmanité a pluralitní mediální prostředí. Mezi příklady patří podpora kooperativní a přeshraniční žurnalistiky, monitorování rizik pro pluralitu sdělovacích prostředků, mapování případů porušování svobody sdělovacích prostředků, obrana ohrožených novinářů, mediální inovace, podpora mediální gramotnosti a posílení evropské veřejné sféry.

Webinář: Granty EU pro zpravodajská média

Event | 07 Červenec 2022

Evropská komise (GŘ Connect) a Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) pořádají webinář pro odvětví zpravodajských médií a zúčastněné strany s cílem vysvětlit různé možnosti financování, které EU tomuto odvětví nabízí.