Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Call for proposals | Publikacja

Europejska sfera publiczna: nowa internetowa oferta medialna dla młodych Europejczyków

Trzeci rok z rzędu Komisja Europejska będzie wspierać tworzenie codziennych, proponujących refleksję i wiarygodnych treści dotyczących bieżących spraw z całej Europy dla młodych Europejczyków i przez nich.

Young girl checking the news on her phone.

© GaudiLab - iStock GettyImages

W następstwie dwóch projektów pilotażowych w latach 2020 i 2021 niniejsze zaproszenie do składania wniosków wdraża działanie przygotowawcze Parlamentu Europejskiego „Europejska sfera publiczna: nowa oferta mediów internetowych dla młodych Europejczyków”. W tym roku na zaproszenie do składania wniosków przeznaczono znacznie wyższy budżet w wysokości 9 mln EUR, co daje możliwość realizacji większych projektów o dłuższym czasie trwania (około 18 miesięcy) przy zwiększonym współfinansowaniu ze środków UE w wysokości do 80 %.

Zaproszenie ma na celu przybliżenie UE młodym ludziom, zachęcenie ich do stania się aktywnymi obywatelami i do łączenia ich ponad granicami. W ten sposób wnosi również wkład w Europejski Rok Młodzieży 2022. Celem tego działania jest zwiększenie dostępności informacji online, w różnych językach, na tematy europejskie, które mają wpływ na młodych ludzi w całej UE, przedstawiane w formatachstarzenia się i z wykorzystaniem różnych punktów widzenia. Projekty powinny mieć na celuzainicjowanie dyskusji i organizowanie wydarzeń młodzieżowych. Umowy o udzielenie dotacji będą zawierać kartę niezależności w celu zapewnienia, aby beneficjenci dotacji byli nieredagowani pod względem redakcyjnym i działali bez jakiejkolwiek ingerencji politycznej.

Projekty powinny rozpocząć się około marca/kwiecień 2023 r. przez orientacyjny okres 18 miesięcy.

Komisja zamierza sfinansować 3 lub 4 wnioski, przy czym maksymalna kwota dotacji wynosi 3,5 mln EUR. Maksymalny poziom współfinansowania wynosi 80 % kosztów kwalifikowalnych, a wnioskodawcy mogą zaproponować niższą stopę współfinansowania.

Oczekiwane wyniki

  • Współpraca między co najmniej pięcioma organizacjami z pięciu państw członkowskich UE;
  • Tworzenie codziennych, zachęcających do refleksji treści dotyczących bieżących spraw za pomocą innowacyjnych transgranicznych procesów redakcyjnych;
  • Plan działań informacyjnych, aby dotrzeć do jak największej liczby młodych Europejczyków;
  • Dystrybucja za pośrednictwem własnych kanałów, stron internetowych partnerów, blogów lub sieci mediów społecznościowych;
  • Angażowanie dyskusji i wydarzeń młodzieżowych.

Dalsze informacje

  • Zaproszenie do składania wniosków, formularze wniosków i wszystkie istotne dokumenty są dostępne poniżej.
  • Pytania można przesyłać na adres CNECT-NEWSMEDIA@ec.europa.eu najpóźniej do 19 października 2022 r. Wszystkie pytania i odpowiedzi zostaną opublikowane anonimowo na tej stronie.
  • Więcej informacji na temat innych możliwości uzyskania dotacji dla mediów informacyjnych można znaleźć na tej stronie.
  • Można zamówić automatyczną aktualizację za każdym razem, gdy na stronie internetowej CNECT publikowane są artykuły związane z mediami.
  • Projekty z 2021 r. można znaleźć tutaj.

 

(W przypadku czytania w innym języku należy zapoznać się z oryginałem w języku angielskim w celu zapoznania się z dokumentami zaproszenia.)

Pliki do pobrania

00. Questions and answers - 20 October (.pdf)
Pobierz 
01. Call for Proposals (.pdf)
Pobierz 
02. Grant Application Form (Part A) (.docx)
Pobierz 
03. Grant Application Form (Part B) (.docx)
Pobierz 
04. Estimated Budget (Annex 2 MGA) (.xlsx)
Pobierz 
05. Financial-capacity check table (.xls)
Pobierz 
06. Declaration of Honour (.pdf)
Pobierz 
07. Declaration on Standards and Independence (.docx)
Pobierz 
08. Financial Identification (.pdf)
Pobierz 
09. Legal Entity Private (.pdf)
Pobierz 
10. Legal Entity Public (.pdf)
Pobierz 
11. Model Grant Agreement (MGA) (.pdf)
Pobierz 
12. Unit costs and SME owners (annex 2a MGA) (.pdf)
Pobierz 
13. Specific Rules (annex 5 MGA) (.pdf)
Pobierz 
14. Privacy Statement (.pdf)
Pobierz 

Related content

Wsparcie UE dla sektora mediów informacyjnych

Factsheet / infographic | 07 marzec 2022

Komisja zamierza wspierać projekty, które dotyczą wyzwań strukturalnych w sektorze mediów lub promują wolne, zróżnicowane i pluralistyczne środowisko medialne. Przykłady obejmują wspieranie dziennikarstwa opartego na współpracy i dziennikarstwa transgranicznego, monitorowanie zagrożeń dla pluralizmu mediów, mapowanie naruszeń wolności mediów, obronę zagrożonych dziennikarzy, innowacje medialne, wspieranie umiejętności korzystania z mediów oraz wzmacnianie europejskiej sfery publicznej.

Webinarium: Dotacje UE dla mediów informacyjnych

Event | 07 lipiec 2022

Komisja Europejska (DG Connect) i Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA) organizują webinarium dla branży mediów informacyjnych i zainteresowanych stron w celu wyjaśnienia różnych możliwości finansowania, jakie UE oferuje temu sektorowi.