Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Pluralita sdělovacích prostředků: Komise zveřejňuje výzvu k předkládání návrhů na rozšíření systému monitorování vlastnictví sdělovacích prostředků na všechny členské státy

Komise zveřejnila druhou výzvu k předkládání návrhů na systém monitorování vlastnictví sdělovacích prostředků, což je projekt spolufinancovaný EU. Tato výzva doplní pokrytí prvního probíhajícího pilotního projektu a poskytne databázi vlastnictví sdělovacích prostředků v jednotlivých zemích ve zbývajících 12 členských státech, jichž se první vydání netýká.

woman holding a laptop standing in front of a wall of media screens

iStock photo Getty Images plus

Systém monitorování vlastnictví sdělovacích prostředků bude systematicky posuzovat příslušné právní rámce, jakož i rizika pro transparentnost vlastnictví sdělovacích prostředků. Rovněž ukáže potenciální rizika pro pluralitu sdělovacích prostředků a poskytne cenné informace pro lepší pochopení trhu zpravodajských médií. Tento nástroj zpřístupní tyto informace všem prostřednictvím interaktivní online platformy a zobrazí výsledky ve formátech přizpůsobených potřebám různých uživatelů. Zainteresované konsorcia působící v oblasti svobody a plurality sdělovacích prostředků na evropské, regionální a místní úrovni se mohou o tuto výzvu ucházet do 15. prosince. Maximální výše podpory EU přidělené na tento projekt činí 500,000 EUR. Tato iniciativa je součástí širšího úsilí v oblasti svobody a plurality sdělovacích prostředků, jak je uvedeno v evropském akčním plánu pro demokracii. K dispozici je rovněž více informací o této a dalších výzvách týkajících se oblasti sdělovacích prostředků, ať již probíhajících, nebo připravovaných.

Více informací