Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

En europæisk tilgang til kunstig intelligens

EU's tilgang til kunstig intelligens fokuserer på topkvalitet og tillid med henblik på at styrke forskning og industriel kapacitet og samtidig sikre sikkerhed og grundlæggende rettigheder.

    Digital hjerne

© iStock by Getty Images - 1139760401 peshkov

 

Den måde, vi nærmer os kunstig intelligens (AI), vil definere den verden, vi lever i fremtiden. For at bidrage til opbygningen af et modstandsdygtigt Europa i det digitale årti bør mennesker og virksomheder kunne nyde godt af fordelene ved kunstig intelligens, samtidig med at de føler sig sikre og beskyttede.

Den europæiske strategi for kunstig intelligens har til formål at gøre EU til et knudepunkt i verdensklasse for kunstig intelligens og sikre, at kunstig intelligens er menneskecentreret og troværdig. Et sådant mål udmønter sig i den europæiske tilgang til topkvalitet og tillid gennem konkrete regler og tiltag.

I april 2021 fremlagde Kommissionen sin AI-pakke, herunder:

En europæisk tilgang til ekspertise inden for kunstig intelligens

Fremme af topkvalitet inden for kunstig intelligens vil styrke Europas potentiale til at konkurrere globalt.

EU vil opnå dette ved at:

  1. fremme udviklingen og udbredelsen af kunstig intelligens i EU
  2. at gøre EU til det sted, hvor kunstig intelligens trives fra laboratoriet til markedet
  3. sikring af, at kunstig intelligens fungerer for mennesker og er en drivkraft for det gode i samfundet
  4. opbygning af strategisk lederskab inden for sektorer med stor indvirkning.

Kommissionen og medlemsstaterne blev enige om at styrke ekspertisen inden for kunstig intelligens ved at forene kræfterne om politik og investeringer. 2021-revisionen af den koordinerede plan for kunstig intelligens skitserer en vision om at fremskynde, handle og tilpasse prioriteterne til det nuværende europæiske og globale AI-landskab og gennemføre AI-strategien.

Maksimering af ressourcer og koordinering af investeringer er en afgørende komponent i AI-ekspertise. Gennem Horisont Europa og programmet for et digitalt Europa planlægger Kommissionen at investere 1 mia. EUR om året i kunstig intelligens. Den vil mobilisere yderligere investeringer fra den private sektor og medlemsstaterne for at nå op på et årligt investeringsvolumen på 20 mia. EUR i løbet af det digitale årti.

Genopretnings- og resiliensfaciliteten stiller 134 mia. EUR til rådighed til det digitale område. Dette vil ændre spillet og give Europa mulighed for at forstærke sine ambitioner og blive en global leder inden for udvikling af banebrydende, pålidelig kunstig intelligens.

Adgang til data af høj kvalitet er en afgørende faktor i opbygningen af robuste AI-systemer med høj ydeevne. Initiativer som EU's strategi for cybersikkerhed, retsakten om digitale tjenester og retsakten om digitale markeder og dataforvaltningsloven giver den rette infrastruktur til opbygning af sådanne systemer.

En europæisk tilgang til tillid til kunstig intelligens

Opbygning af pålidelig kunstig intelligens vil skabe et sikkert og innovationsvenligt miljø for brugere, udviklere og udbredere.

Kommissionen har foreslået tre indbyrdes forbundne retlige initiativer, der vil bidrage til at opbygge pålidelig kunstig intelligens:

  1. en europæisk retlig ramme for kunstig intelligens til håndtering af de grundlæggende rettigheder og sikkerhedsrisici, der er specifikke for AI-systemerne
  2. en ramme for civilretligt ansvar — tilpasning af ansvarsreglerne til den digitale tidsalder og kunstig intelligens
  3. en revision af sektorsikkerhedslovgivningen (f.eks. maskinforordningen, direktivet om produktsikkerhed i almindelighed).

Europæisk forslag til en retlig ramme for kunstig intelligens

Kommissionen har til formål at imødegå de risici, der er forbundet med specifikke anvendelser af kunstig intelligens, gennem et sæt supplerende, forholdsmæssige og fleksible regler. Disse regler vil også give Europa en førende rolle i fastsættelsen af den globale guldstandard.

Denne ramme giver AI-udviklere, udbredere og brugere den klarhed, de har brug for, ved kun at gribe ind i de tilfælde, som eksisterende national lovgivning og EU-lovgivning ikke dækker. De retlige rammer for kunstig intelligens foreslår en klar og letforståelig tilgang baseret på fire forskellige risikoniveauer: uacceptabel risiko, høj risiko, begrænset risiko og minimal risiko.

Vigtige milepæle

  1.  

Seneste nyheder

PRESS RELEASE |
EU investerer 13.5 mia. EUR i forskning og innovation i perioden 2023-2024

Kommissionen har vedtaget det vigtigste Horisont Europa-arbejdsprogram for 2023-24 med ca. 13.5 mia. EUR til støtte for forskere og innovatorer i Europa med henblik på at finde banebrydende løsninger på miljømæssige, energimæssige, digitale og geopolitiske udfordringer.

Related Content

Big Picture

Artificial Intelligence

The EU aims to build trustworthy artificial intelligence that puts people first.

Dig deeper

Koordineret plan for kunstig intelligens

Den koordinerede plan for kunstig intelligens har til formål at fremskynde investeringer i kunstig intelligens, handle på AI-strategier og -programmer og tilpasse AI-politikken for at undgå fragmentering i Europa.

Den europæiske alliance for kunstig intelligens

Den europæiske alliance for kunstig intelligens er et initiativ fra Europa-Kommissionen til at etablere en åben politisk dialog om kunstig intelligens. Siden lanceringen i 2018 har AI-alliancen inddraget omkring 6000 interessenter gennem regelmæssige arrangementer, offentlige...

See Also

Sprogteknologier

Sprogteknologier, også kendt som Natural Language Processing (NLP), gør Europas digitale årti tilgængeligt for hver af os.

Robotteknologi

EU fremmer aktivt forskning, jobskabelse og innovation gennem bedre og sikrere robotter, samtidig med at de etiske aspekter af de opnåede fremskridt bevares.

Relateret indhold