Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Cybersikkerhed i DIGITAL Europe-programmet

Programmet for et digitalt Europa vil hjælpe EU med at opnå et højt fælles cybersikkerhedsniveau.

    ""

Efterhånden som flere og flere tjenester bevæger sig online, er cybersikkerhed blevet afgørende for den digitale verden. Et stærkt fælles cybersikkerhedsniveau beskytter os mod ondsindede cyberaktiviteter, som truer vores økonomier og vores livsstil.

Cybersikkerhed er også en økonomisk mulighed: det globale marked for produkter og tjenester vokser med 15-20 % årligt. Og det er en forudsætning for, at Europa kan opnå digital suverænitet.

Programmet for et digitalt Europa giver mulighed for at styrke det fælles cybersikkerhedsniveau i hele EU og understreger EU's strategi for cybersikkerhed.

Programmet for et digitalt Europa er et investeringsprogram, der hjælper EU med at opnå en værdibaseret ramme for teknologi. Dette omfatter den generelle forordning om databeskyttelse, nye forslag om direktivet om sikkerhed i net- og informationssystemer (NIS), kunstig intelligens og retsakterne om digitale tjenester og digitale markeder.

Den vil investere i opbygningen af europæiske cybersikkerhedsinfrastrukturer — "cyberskjoldet". Og det vil fremme en udbredt udbredelse og anvendelse af state-of-the-art cybersikkerhedspraksis og -udstyr. Dette er afgørende for opbygningen af EU's digitale suverænitet, som er afhængig af integriteten og modstandsdygtigheden af datainfrastruktur, -netværk og -kommunikation.

Afsnittet om cybersikkerhed under programmet for et digitalt Europa vil blive forvaltet af det fremtidige europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed, der er ved at blive oprettet i Bukarest. Dette kompetencecenter vil arbejde i samarbejde med et netværk af nationale koordinationscentre. Sammen vil de også koordinere EU's, medlemsstaternes og industriens investeringer i cybersikkerhed.

Operationelle mål

Forordningen om oprettelse af programmet for et digitalt Europa har til formål at støtte følgende operationelle mål:

  • avanceret cybersikkerhedsudstyr, værktøjer og datainfrastrukturer sammen med medlemsstaterne
  • viden, kapacitet og færdigheder i forbindelse med cybersikkerhed bedste praksis
  • bred udbredelse af effektive avancerede cybersikkerhedsløsninger med særlig vægt på offentlige myndigheder og SMV'er
  • kapaciteter i medlemsstaterne og den private sektor til støtte for NIS-direktivet
  • modstandsdygtighed, risikobevidsthed, mindst grundlæggende cybersikkerhedsniveauer
  • forbedring af synergierne og koordineringen mellem det civile cybersikkerheds- og forsvarsområde ved at lette udvekslingen af viden og bedste praksis og meget mere.

Se også

Det store billede

Programmet for et digitalt Europa

Programmet for et digitalt Europa (DIGITAL) er et nyt EU-finansieringsprogram, der fokuserer på at bringe digital teknologi ud til virksomheder, borgere og offentlige forvaltninger.

Se også

eArchiving

eArchiving — giver kernespecifikationer, software, uddannelse og viden til at hjælpe folk med at gemme oplysninger i længere tid.

DIGITALt Europa-programmet — arbejdsprogrammet

De overordnede mål, anvendelsesområde, resultater og resultater samt budgetbevillinger for hvert emne er beskrevet i arbejdsprogrammerne. På denne webside finder du relevante dokumenter og ændringer til arbejdsprogrammerne, når de er vedtaget af Europa-Kommissionen.

Færdigheder i DIGITAL Europe-programmet

DIGITAL Europe-programmet vil finansiere udformningen og leveringen af specialiserede programmer og praktikophold for fremtidige eksperter inden for centrale kapacitetsområder som data og kunstig intelligens, cybersikkerhed, kvanteteknologi og HPC.

Supercomputere i DIGITALt Europa-programmet

DIGITAL Europe-programmet har til formål at opbygge og styrke EU's supercomputer- og databehandlingskapacitet og hjælpe os med at nå frem til exaskalasupercomputere — databehandling med en effekt, der kan sammenlignes med at aggregere databehandlingskapaciteten i mobiltelefoner i...

Europæiske digitale innovationsknudepunkter

Europæiske digitale innovationsknudepunkter (EDIH'er) er kvikskranker, der hjælper virksomheder og organisationer i den offentlige sektor med at reagere på digitale udfordringer og blive mere konkurrencedygtige.

Andet

Cybersikkerhedspolitik

Den Europæiske Union arbejder på forskellige fronter for at fremme cyberrobusthed, beskytte vores...