Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Umelá inteligencia v programe DIGITAL Europe

Program DIGITAL Europe otvorí využívanie umelej inteligencie podnikmi a orgánmi verejnej správy.

    ‚‘

Keďže údaje podporujú rozvoj umelej inteligencie, DIGITAL sa zameriava aj na vytvorenie skutočného európskeho dátového priestoru a uľahčenie bezpečného prístupu k veľkým súborom údajov a ich uchovávania a dôveryhodnej a energeticky efektívnej cloudovej infraštruktúry. 

Digitalizácia posilní a podporí existujúce zariadenia na testovanie a experimentovanie umelej inteligencie v oblastiach, ako je zdravotníctvo a výroba v členských štátoch, a podporí ich spoluprácu.

Súvisiaci obsah

Širšia perspektíva

Program Digitálna Európa

Program Digitálna Európa (DIGITAL) je nový program financovania EÚ zameraný na prinášanie digitálnych technológií podnikom, občanom a orgánom verejnej správy.

Hlbší pohľad

Pozri aj

eArchiving

eArchiving – poskytuje základné špecifikácie, softvér, školenia a znalosti, ktoré pomáhajú ľuďom ukladať informácie dlhšie.

Program DIGITAL Europe – pracovné programy

Celkové ciele, rozsah, výsledky a výsledky, ako aj pridelené rozpočtové prostriedky sú pre každú tému opísané v pracovných programoch. Na tejto webovej stránke nájdete príslušné dokumenty a pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k pracovným programom po ich prijatí Európskou komisiou.

Zručnosti v programe DIGITAL Europe

Z programu DIGITAL Europe sa bude financovať navrhovanie a poskytovanie špecializovaných programov a stáží pre budúcich odborníkov v kľúčových kapacitných oblastiach, ako sú údaje a umelá inteligencia, kybernetická bezpečnosť, kvantová a vysokovýkonná výpočtová technika.

Superpočítače v programe DIGITAL Europe

Cieľom programu DIGITAL Europe je vybudovať a posilniť kapacity EÚ v oblasti superpočítačov a spracovania údajov, čo nám pomôže dosiahnuť exaflopový superpočítač – výpočtovú techniku s výkonom porovnateľným s agregáciou výpočtových schopností mobilných telefónov celej populácie...

Európske centrá digitálnych inovácií

Európske centrá digitálnych inovácií (EDIH) sú jednotné kontaktné miesta, ktoré podporujú spoločnosti a organizácie verejného sektora, aby reagovali na digitálne výzvy a stali sa konkurencieschopnejšími.

Viac o umelej inteligencii