Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Sztuczna inteligencja w programie DIGITAL Europe

Program „Cyfrowa Europa” umożliwi wykorzystanie sztucznej inteligencji przez przedsiębiorstwa i organy administracji publicznej.

    /– „”

Ponieważ dane napędzają rozwój sztucznej inteligencji, DIGITAL dąży również do stworzenia prawdziwej europejskiej przestrzeni danych oraz ułatwienia bezpiecznego dostępu do dużych zbiorów danych i ich przechowywania oraz godnej zaufania i energooszczędnej infrastruktury chmurowej. 

Technologie cyfrowe wzmocnią i wesprze istniejące obiekty do testowania i eksperymentowania sztucznej inteligencji w takich dziedzinach jak zdrowie i produkcja w państwach członkowskich oraz będą zachęcać do ich współpracy.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Program „Cyfrowa Europa”

Program „Cyfrowa Europa” (DIGITAL) to unijny program finansowania skoncentrowany na udostępnianiu technologii cyfrowych przedsiębiorstwom, obywatelom i administracji publicznej.

Szczegółowe wyjaśnienia

Zobacz też

eArchiving

eArchiving – zapewnia podstawowe specyfikacje, oprogramowanie, szkolenia i wiedzę, aby pomóc ludziom przechowywać informacje przez dłuższy czas.

Program DIGITAL Europe – programy prac

Ogólne cele, zakres, wyniki i rezultaty, a także przydział środków budżetowych dla każdego tematu są opisane w programach prac. Na tej stronie znajdą Państwo odpowiednie dokumenty i poprawki do programów prac po ich przyjęciu przez Komisję Europejską.

Umiejętności w programie „Cyfrowa Europa”

Program DIGITAL Europe będzie finansował opracowywanie i realizację specjalistycznych programów i staży dla przyszłych ekspertów w kluczowych obszarach zdolności, takich jak dane i sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, kwantowe i HPC.

Superkomputery w programie DIGITAL Europe

Program DIGITAL Europe ma na celu zbudowanie i wzmocnienie zdolności UE w zakresie obliczeń superkomputerowych i przetwarzania danych, co pomoże nam osiągnąć eksaskalowe superkomputery – obliczenia o mocy porównywalnej z agregacją zdolności obliczeniowych telefonów komórkowych...

Europejskie centra innowacji cyfrowych

Europejskie centra innowacji cyfrowych (EDIH) to punkty kompleksowej obsługi wspierające przedsiębiorstwa i organizacje sektora publicznego w celu sprostania wyzwaniom cyfrowym i zwiększenia konkurencyjności.

Więcej o Sztuczna inteligencja