Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Færdigheder i DIGITAL Europe-programmet

DIGITAL Europe-programmet vil finansiere udformningen og leveringen af specialiserede programmer og praktikophold for fremtidige eksperter inden for centrale kapacitetsområder som data og kunstig intelligens, cybersikkerhed, kvanteteknologi og HPC.

Den har også til formål at støtte opkvalificeringen af den eksisterende arbejdsstyrke gennem uddannelse på centrale kapacitetsområder.

Se også

Det store billede

Programmet for et digitalt Europa

Programmet for et digitalt Europa (DIGITAL) er et EU-finansieringsprogram, der fokuserer på at bringe digital teknologi til virksomheder, borgere og offentlige forvaltninger.

Se også

Programmet for et digitalt Europa – arbejdsprogrammer

Overordnede mål, anvendelsesområde, resultater og projektleverancer samt budgetbevillinger for hvert emne er beskrevet i arbejdsprogrammerne. På denne webside kan du finde relevante dokumenter og ændringsforslag til arbejdsprogrammerne, når de er blevet vedtaget af Europa...

Supercomputere i DIGITALt Europa-programmet

DIGITAL Europe-programmet har til formål at opbygge og styrke EU's supercomputer- og databehandlingskapacitet og hjælpe os med at nå frem til exaskalasupercomputere — databehandling med en effekt, der kan sammenlignes med at aggregere databehandlingskapaciteten i mobiltelefoner i...

Europæiske digitale innovationsknudepunkter

Europæiske digitale innovationsknudepunkter (EDIH'er) er kvikskranker, der hjælper virksomheder og organisationer i den offentlige sektor med at reagere på digitale udfordringer og blive mere konkurrencedygtige.

Mere om digitale færdigheder