Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Det europæiske kvantekommunikationsinfrastruktur (EuroQCI)

EuroQCI vil være en sikker kvantekommunikationsinfrastruktur, der dækker hele EU, herunder dets oversøiske territorier.

    ""

Europa-Kommissionen arbejder sammen med alle 27 EU-medlemsstater og Den Europæiske Rumorganisation (ESA) om at udforme, udvikle og udbrede EuroQCI, som vil bestå af et jordbaseret segment baseret på fiberkommunikationsnet, der forbinder strategiske steder på nationalt og grænseoverskridende plan, og et rumsegment baseret på satellitter. Det vil være en integreret del afIRIS², det nye rumbaserede sikre kommunikationssystem i EU.

EuroQCI vil beskytte følsomme data og kritiske infrastrukturer ved at integrere kvantebaserede systemer i eksisterende kommunikationsinfrastrukturer og skabe et yderligere sikkerhedslag baseret på kvantefysik. Det vil styrke beskyttelsen af Europas statslige institutioner, deres datacentre, hospitaler, energinet m.m. og blive en af hovedsøjlerne i EU's strategi for cybersikkerhed ide kommende årtier.

EuroQCI vil gøre brug af innovative kvantekommunikationsteknologier såsom dem, der er udviklet af forskerne i det EU-finansierede flagskib forkvanteteknologi,og navnlig bygge på aktiviteterne i Horisont 2020 OPENQKD-projektet. Inddragelsen af europæiske industripartnere og SMV'er er også afgørende for at sikre, at de kritiske komponenter i EuroQCI er baseret på europæiske teknologier, og i sidste ende for at styrke Europas videnskabelige, teknologiske og industrielle kapacitet inden for cybersikkerhed og kvanteteknologier. Initiativet vil således bidrage til europæisk digital suverænitet og industriel konkurrenceevne og bidrage til at opfylde Europas mål for det digitale årtiom at være på forkant med kvantekapaciteten senest i 2030.

På vej mod en operationel EuroQCI

EuroQCI blev lanceret i 2019 med EuroQCI-erklæringen,der oprindeligt blev undertegnet af syv medlemsstater: alle medlemsstater tilsluttede sig efterfølgende initiativet. Siden da er arbejdet fortsat under tilsyn af Kommissionen og gennemført af medlemsstaterne for så vidt angår det jordbaserede segment og af ESA for rumsegmentets vedkommende.

Jordbaseret segment

For det jordbaserede segment finansierede Kommissionen først to industrikonsortier til at gennemføre systemdesignundersøgelser, der definerer EuroQCI's arkitektur. Resultaterne af disse undersøgelser baner nu vejen for indførelsen af EuroQCI.

EuroQCI's første gennemførelsesfase begyndte i januar 2023 med støtte fra Kommissionens program foret digitalt Europamed fokus på følgende områder:

  • En række industriprojekter til udvikling og modning af de vigtigste teknologiske byggesten for EuroQCI med henblik på at udvikle Europas kvantekommunikationsøkosystem og -industri.
  • Nationale projekter, der gør det muligt for medlemsstaterne at udforme og opbygge de nationale kvantekommunikationsnet, der vil danne grundlag for det jordbaserede segment, teste forskellige teknologier og protokoller og tilpasse dem til de enkelte landes specifikke behov.
  • En koordinerings- og støtteaktion,PETRUS, der skal fungere som en forbindelse mellem alle projekter, lette samarbejdet og identificere standardiseringsbehov.

Disse første projekter om et digitalt Europa vil sammen gøre det muligt at tage de første skridt i retning af tjenester, der tilbyder operationel kvantenøgledistribution (QKD), en meget sikker måde at levere krypteringsnøglemateriale på.

Sideløbende hermed vil ConnectingEurope-faciliteten(CEF) yde finansiering til projekter, der udvikler grænseoverskridende forbindelser mellem nationale net og sammenkoblinger med EuroQCI's rumkomponent.

Desuden vil der med støtte fra programmet for et digitalt Europa blive bygget entest- og evalueringsinfrastruktur, der vil gøre det muligt at vurdere og validere QKD-baserede teknologier og tjenester, så brugerne kan være sikre på, at de ikke vil være sårbare over for angreb. Denne infrastruktur forventes at blive tilgængelig fra midten af ​​2024 og fremefter.

Rumsegment

For rumsegmentet arbejder Kommissionen i øjeblikket sammen med ESA om specifikationerne for en første generations konstellation af EuroQCI-satellitter. Dette vil bygge på den første prototype satellit satellit Eagle-1, der er udviklet af ESA og et industrikonsortium, og som forventes lanceret i slutningen af 2025 eller begyndelsen af 2026. 

Fremtidige aktiviteter vil blive planlagt og finansieret under IRIS²' rumbaserede sikre kommunikationssystem.

For at komme i kontakt med Kommissionen vedrørende EuroQCI bedes du kontakte CNECT-QCI@ec.europa.eu

Seneste nyt

PRESS RELEASE |
Kommissionen offentliggør henstilling om post-Quantum Cryptography

Kommissionen har i dag offentliggjort en henstilling om postkvantekryptografi for at tilskynde medlemsstaterne til at udvikle og gennemføre en harmoniseret tilgang i takt med EU's overgang til postkvantekryptografi. Dette vil bidrage til at sikre, at EU's digitale infrastrukturer og tjenester er sikre i den næste digitale tidsalder.

Se også

Det store billede

Quantum

For at frigøre kvantens transformative kraft er EU nødt til at udvikle et fuldt udbygget europæisk kvanteøkosystem, der bygger på sin tradition for ekspertise inden for kvanteforskning.

Se også

Flagskib for kvanteteknologi

Quantum Technologies Flagship er et langsigtet forsknings- og innovationsinitiativ, der har til formål at sætte Europa i spidsen for den anden kvanterevolution.