Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Det europæiske kvantekommunikationsinfrastrukturinitiativ (EuroQCI)

EuroQCI-initiativet har til formål at opbygge en sikker kvantekommunikationsinfrastruktur, der vil omfatte hele EU, herunder dets oversøiske territorier.

    ""

Siden juni 2019 har alle 27 EU-medlemsstater undertegnet erklæringen om den europæiske kvantekommunikationsinfrastruktur (EuroQCI), som signalerer deres engagement i EuroQCI-initiativet.

De deltagende lande samarbejder med Europa-Kommissionen og Den Europæiske Rumorganisation (ESA) om at udforme, udvikle og implementere EuroQCI. Målet er, at det skal være fuldt operationelt senest i 2027.

    Map showing which countries have signed the declaration -- all EU countries highlighted

EuroQCI vil beskytte følsomme data og kritiske infrastrukturer ved at integrere kvantebaserede systemer i eksisterende kommunikationsinfrastrukturer og skabe et yderligere sikkerhedslag baseret på kvantefysik. Det vil styrke beskyttelsen af Europas statslige institutioner, deres datacentre, hospitaler, energinet og mere og blive en af de vigtigste søjler i EU's nye strategi for cybersikkerhed i de kommende årtier.

Udvikling af de teknologier, der er nødvendige for at gøre EuroQCI til en realitet, vil bidrage til at styrke Europas videnskabelige og teknologiske kapacitet inden for cybersikkerhed og kvanteteknologier. Det vil også forbedre Europas digitale suverænitet og industrielle konkurrenceevne.

EuroQCI vil omfatte et jordbaseret segment, der er baseret på fiberkommunikationsnet, der forbinder strategiske steder på nationalt og grænseoverskridende plan, og et rumsegment baseret på satellitter. Det vil forbinde nationale kvantekommunikationsnetværk i hele EU og give global dækning.

På vej mod et operationelt EuroQCI

Arbejdet med EuroQCI er allerede i gang, koordineret af Kommissionen for det jordbaserede segment og ESA for rumsegmentet. Dette omfatter de første skridt i retning af operationelle kvantenøgledistributionstjenester (QKD), en meget sikker form for kryptering, der bygger på aktiviteterne i Horisont 2020-projektet OPENQKD.

Parallelt hermed er de deltagende lande begyndt at designe og opbygge nationale kvantekommunikationsnetværk. De er også begyndt at planlægge grænseoverskridende forbindelser til andre net, der vil fungere på landsplan og i rummet.

EuroQCI vil gøre brug af innovative kvantekommunikationsteknologier, der er udviklet af forskerne i det EU -finansierede kvanteteknologiflagskib. Inddragelsen af europæiske industripartnere og SMV'er er også afgørende for at sikre, at EuroQCI's kritiske komponenter er baseret på europæiske teknologier.

EuroQCI-initiativet forventes at bidrage til skabelsen af et ægte europæisk kvanteøkosystem, der bygger på forskernes resultater på dette område og styrker EU's teknologiske konkurrenceevne.

Finansieringen af EuroQCI ydes gennem programmet for et digitalt Europa og Connecting Europe-faciliteten samt Horisont Europa, ESA og nationale midler, herunder genopretnings- og resiliensfaciliteten.

I 2021-2022 vil programmet for et digitalt Europa finansiere støtte til:

  • udvikling af europæiske QKD-enheder og -systemer
  • udvikling og udbredelse af nationale kvantekommunikationsnetværk
  • en test- og certificeringsinfrastruktur for QKD-enheder, -teknologier og -systemer, der i sidste ende vil blive brugt i EuroQCI.

I 2022-2023 vil Connecting Europe-faciliteten finansiere støtte til grænseoverskridende forbindelser mellem nationale kvantekommunikationsnetværk sammen med forbindelser mellem EuroQCI's jord- og rumsegmenter.

Seneste nyheder

PRESS RELEASE |
Ny europæisk supercomputer i verdensklasse indviet i Italien

Kommissionen har sammen med fællesforetagendet for europæisk højtydende databehandling (EuroHPC-fællesforetagendet), det italienske ministerium for universiteter og forskning og CINECA-konsortiet indviet Europas seneste supercomputer: Leonardo, der ligger i Bologna Technopole i Italien.

Related Content

Big Picture

Quantum

For at frigøre kvanteteknologiens transformative kraft bør EU udvikle et solidt industrielt grundlag, der bygger på sin tradition for ekspertise inden for kvanteforskning.

See Also

Kvanteteknologi flagskib

Quantum Technologies Flagship er et langsigtet forsknings- og innovationsinitiativ, der har til formål at sætte Europa i spidsen for den anden kvanterevolution.