Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

EU-støtte til den digitale offentlige sektor

Kommissionen ønsker at sikre, at den offentlige sektor er i stand til at holde trit med nye teknologier og drage fordel af innovation.

  Et computertastatur med en e-forvaltningsknap

iStock by Getty Images - 459457871 - jurgenfr

Den digitale omstilling giver ikke kun den private sektor muligheder, men også offentlige tjenester. Mange offentlige tjenester har allerede digitaliseret deres procedurer og bruger teknologier som kunstig intelligens, blockchain og tingenes internet til at interagere med deres borgere.

Europa-Kommissionen har tre centrale mål for det digitale årti for at forbedre digitaliseringen af offentlige tjenester: 

 1. 100 % af de vigtigste offentlige tjenester skal være tilgængelige online
 2. alle borgere skal have adgang til lægejournaler
 3. 80 % af borgerne bruger digitale identitetsløsninger.

Derfor er vi ved at iværksætte og støtte en række initiativer til støtte for offentlige tjenester såsom GovTech-samarbejder, et innovativt observatorium for offentlige tjenester, ISA2-programmet, finansiering af 5G i intelligente samfund og programmet for et digitalt Europa.

GovTech

Regeringer og offentlige myndigheder i hele Europa er begyndt at oprette GovTech-programmer. Disse programmer støtter innovation i den offentlige sektor og knytter den sammen med nystartede virksomheder og iværksættere. Europa-Kommissionen lancerede en GovTech-platform og GovTech Incubator under programmet for et digitalt Europa.

GovTech-platformen har til formål at støtte offentlige forvaltninger i at indføre omkostningseffektive og fleksible digitale løsninger. Den følger den platformmodel, der ses i GovTech-laboratorier rundt om i Europa, og hjælper de offentlige myndigheder med at arbejde sammen og dele løsninger.

GovTech Incubator vil hjælpe regeringer med at lancere nye digitale tjenester, fremme innovative digitale regeringsløsninger og sikre, at tjenester kan interagere og arbejde med hinanden gennem design. Ligesom GovTech-platformen vil den fremme grænseoverskridende samarbejde mellem digitaliseringsagenturer. Innovativt observatorium for offentlig tjeneste.

Europa-Kommissionen er ved at iværksætte en gennemførlighedsundersøgelse af et innovativt observatorium for offentlige tjenester for at forstå tendensen i den offentlige sektors innovation og eksperimenter. Observatoriet for Innovative Public Service har fire målsætninger: 

 1. støtte innovation i den offentlige sektor
 2. støtte et økosystem af virksomheder i GovTech-området
 3. fremme innovationsindkøb
 4. sikre interoperabilitet gennem design.

ISA²

ISA²-programmet fokuserer interoperabilitetsløsninger for offentlige myndigheder, virksomheder og borgere. Den har til formål at sikre, at offentlige tjenester i hele Europa kan drage fordel af de løsninger og tjenester, der er udformet af andre.

5G til intelligente fællesskaber

5G for intelligente samfund har til formål at skabe innovation i lokalsamfundenes hjerte. Indkaldelsen er åben for udbydere af offentlige tjenester, offentlige myndigheder og virksomheder, der driver netinfrastruktur, og som har konkrete eksempler på 5G-applikationer inden for sundhedspleje, uddannelse, offentlig forvaltning og ethvert område af almen interesse. Indkaldelsen finansieres under Connecting Europe-facilitetens digitale program og er åben indtil den 21. marts 2023.

Programmet for et digitalt Europa

Programmet for et digitalt Europa (DIGITAL) bidrager til en bedre politikudformning i den europæiske offentlige sektor ved at støtte:

 • Projekter, der øger den offentlige sektors let adgang, kvalitet og anvendelighed for at fremme videreanvendelse og kombination af åbne offentlige data i hele EU med henblik på udvikling af informationsprodukter og -tjenester, herunder AI-applikationer.
 • Skabelsen af digitale jord tvillinger (Destination Earth), som vil være nøglen til at forudsige virkningerne og opbygge modstandsdygtighed over for klimaændringer. Dette initiativ er oprindeligt rettet mod professionelle brugere i den offentlige sektor.

Find ud af, hvordan man får støtte fra programmet for et digitalt Europa

Se også

Det store billede

Finansiering af digitalisering i den flerårige finansielle ramme 2021-2027

EU's langsigtede EU-budget, også kendt som den flerårige finansielle ramme, vil sætte skub i digitale teknologier og støtte til genopretning efter pandemien.

Se også

EU-støtte til uddannelse og erhvervsuddannelse

Kommissionen tilbyder en række uddannelses- og erhvervsuddannelsesmuligheder, der kan hjælpe dig med at komme i gang med det digitale, f.eks. iværksættervejledning, udvekslinger og meget mere.

EU-støtte til virksomheder i den digitale verden

EU tilbyder en bred vifte af støtte til virksomheder, fra nystartede virksomheder til vækstvirksomheder til små og mellemstore virksomheder og andre lande. Du kan finde ud af mere på denne side.

Programmet for et digitalt Europa

Programmet for et digitalt Europa (DIGITAL) er et nyt EU-finansieringsprogram, der fokuserer på at bringe digital teknologi til virksomheder, borgere og offentlige forvaltninger.

Connecting Europe-faciliteten — CEF Digital

Den digitale del af Connecting Europe-faciliteten (CEF Digital) vil støtte og katalysere både offentlige og private investeringer i infrastrukturer til digital konnektivitet mellem 2021 og 2027.

Læs mere om digitale offentlige tjenester