Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Offentliggørelse

Et digitalt årti for børn og unge: den nye europæiske strategi for et bedre internet for børn (BIK +)

Meddelelsen beskriver den nye europæiske strategi for et bedre internet for børn (BIK +).

graphic of girl with mobile phone browsing Internet

Den ajourførte BIK ± strategi er den digitale del af strategien for børns rettigheder og afspejler det nyligt foreslåede digitale princip om, at børn og unge bør beskyttes og styrkes online. Den tager hensyn til Europa-Parlamentets beslutning om børns rettigheder, Rådets konklusioner om mediekendskab og Rådets henstilling om oprettelse af en europæisk børnegaranti.

Denne nye strategi er baseret på en omfattende høringsproces med børn suppleret med målrettede høringer af forældre, lærere, medlemsstater, IKT og medieindustrien, civilsamfundet, akademikere og internationale organisationer.

BIK + har derfor til formål at supplere og støtte den praktiske gennemførelse af de eksisterende foranstaltninger til beskyttelse af børn online, udvikle børns færdigheder og sætte dem i stand til sikkert at nyde og forme deres liv online.

 

Meddelelsens fulde ordlyd findes på EUR-Lex-webstedet.

Related content