Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Policy and legislation | Publikacja

Cyfrowa dekada dla dzieci i młodzieży: nowa europejska strategia na rzecz lepszego internetu dla dzieci (BIK+)

W komunikacie przedstawiono nową europejską strategię na rzecz lepszego internetu dla dzieci (BIK+).

graphic of girl with mobile phone browsing Internet

Zaktualizowana strategia BIK+ jest cyfrowym elementem strategii na rzecz praw dziecka i odzwierciedla niedawno zaproponowaną zasadę cyfrową, zgodnie z którą „dzieci i młodzież powinny być chronione i wzmacniane w internecie. W strategii tej uwzględniono rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie praw dziecka, konkluzje Rady w sprawie umiejętności korzystania z mediów oraz zalecenie Rady w sprawie ustanowienia europejskiej gwarancji dla dzieci.

Ta nowa strategia opiera się na szeroko zakrojonych konsultacjach z dziećmi, uzupełnionych o ukierunkowane konsultacje z rodzicami, nauczycielami, państwami członkowskimi, branżą ICT i branżą mediów, społeczeństwem obywatelskim, środowiskiem akademickim i organizacjami międzynarodowymi.

W związku z tym BIK+ ma na celu uzupełnienie i wsparcie praktycznego wdrożenia istniejących środków ochrony dzieci w internecie, rozwijanie umiejętności dzieci oraz wzmocnienie ich pozycji, by mogły bezpiecznie korzystać z internetu i kształtować swoje życie w internecie.

 

Pełny tekst komunikatu jest dostępny na stronie internetowej EUR-Lex.

Related content