Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Objava

Digitalno desetletje za otroke in mlade: nova evropska strategija za boljši internet za otroke (BIK+)

Sporočilo določa novo evropsko strategijo za boljši internet za otroke (BIK+).

graphic of girl with mobile phone browsing Internet

Posodobljena strategija BIK+ je digitalna veja strategije o otrokovih pravicah in odraža nedavno predlagano digitalno načelo, da bi bilo treba otroke in mlade zaščititi in opolnomočiti na spletu. Upošteva resolucijo Evropskega parlamenta o otrokovih pravicah, sklepe Sveta o medijski pismenosti in priporočilo Sveta o vzpostavitvi evropskega jamstva za otroke.

Ta nova strategija temelji na obsežnem postopku posvetovanja z otroki, ki ga dopolnjujejo ciljno usmerjena posvetovanja s starši, učitelji, državami članicami, industrijo IKT in mediji, civilno družbo, akademiki in mednarodnimi organizacijami.

BIK+ je zato namenjen dopolnjevanju in podpiranju praktičnega izvajanja obstoječih ukrepov za zaščito otrok na spletu, razvoj znanj in spretnosti otrok ter njihovo opolnomočenje, da varno uživajo in oblikujejo svoje življenje na spletu.

 

Celotno besedilo sporočila je na voljo na spletišču EUR-Lex.

Related content