Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Публикация

Цифрово десетилетие за децата и младите хора: новата европейска стратегия за по-добър интернет за децата (BIK +)

В съобщението се излага новата европейска стратегия за по-добър интернет за децата (BIK +).

graphic of girl with mobile phone browsing Internet

Актуализираната стратегия BIK + е цифровата част от стратегията за правата на детето и отразява наскоро предложения цифров принцип, че „Децата и младите хора следва да бъдат защитени и овластени онлайн. В нея се вземат предвид резолюцията на Европейския парламент за правата на детето, заключенията на Съвета относно медийната грамотност и препоръката на Съвета за създаване на Европейска гаранция за децата.

Тази нова стратегия се основава на обстоен процес на консултации с деца, допълнен от целеви консултации с родители, учители, държавите членки, представители на сектора на ИКТ и медиите, гражданското общество, академичните среди и международните организации.

Поради това стратегията BIK + има за цел да допълни и подпомогне практическото прилагане на съществуващите мерки за защита на децата онлайн, да развие уменията на децата и да им даде средствата безопасно да се наслаждават на живота си онлайн и да му придават форма.

 

Пълният текст на съобщението е достъпен на уебсайта EUR-Lex.

Related content