Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Publikation

Ett digitalt decennium för barn och ungdomar: den nya europeiska strategin för ett bättre internet för barn (BIK +)

I meddelandet beskrivs den nya europeiska strategin för ett bättre internet för barn (BIK +).

graphic of girl with mobile phone browsing Internet

Den uppdaterade BIK ± strategin är den digitala delen av barnstrategins rättigheter och återspeglar den nyligen föreslagna digitala principen att barn och ungdomar bör skyddas och ges egenmakt på nätet. Den tar hänsyn till Europaparlamentets resolution om barns rättigheter, rådets slutsatser om mediekompetens och rådets rekommendation om inrättande av en europeisk barngaranti.

Denna nya strategi bygger på ett omfattande samråd med barn, kompletterat med riktade samråd med föräldrar, lärare, medlemsstaterna, IKT- och mediebranschen, det civila samhället, akademiker och internationella organisationer.

BIK + syftar därför till att komplettera och stödja det praktiska genomförandet av de befintliga åtgärderna för att skydda barn på nätet, utveckla barns färdigheter och ge dem möjlighet att på ett säkert sätt njuta av och forma sitt liv på nätet.

 

Meddelandet finns i sin helhet på webbplatsen EUR-Lex.

Related content