Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Leidinys

Skaitmeninis dešimtmetis vaikams ir jaunimui. naujoji Europos strategija dėl vaikams geresnio interneto (BIK+)

Komunikate išdėstyta nauja Europos strategija dėl vaikams geresnio interneto (BIK+).

graphic of girl with mobile phone browsing Internet

Atnaujinta BIK+ strategija yra vaiko teisių strategijos skaitmeninė dalis ir atspindi neseniai pasiūlytą skaitmeninį principą „Vaikai ir jaunimas turėtų būti apsaugoti ir įgalinti internete. Jame atsižvelgiama į Europos Parlamento rezoliuciją dėl vaikų teisių, Tarybos išvadas dėl gebėjimo naudotis žiniasklaidos priemonėmis ir Tarybos rekomendaciją dėl Europos vaiko garantijų sistemos sukūrimo.

Ši nauja strategija grindžiama išsamių konsultacijų su vaikais procesu, kurį papildo tikslinės konsultacijos su tėvais, mokytojais, valstybėmis narėmis, IRT ir žiniasklaidos pramone, pilietine visuomene, akademinės bendruomenės atstovais ir tarptautinėmis organizacijomis.

Todėl BIK+ siekia papildyti ir remti praktinį esamų priemonių, kuriomis siekiama apsaugoti vaikus internete, ugdyti vaikų įgūdžius ir įgalinti juos saugiai mėgautis ir formuoti savo gyvenimą internete, įgyvendinimą.

 

Visą komunikato tekstą galima rasti svetainėje „EUR-Lex“.

Related content