Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Pubblikazzjoni

Deċennju Diġitali għat-tfal u ż-żgħażagħ: l-istrateġija Ewropea l-ġdida għal internet aħjar għat-tfal (BIK +)

Il-Komunikazzjoni tistabbilixxi l-istrateġija Ewropea l-ġdida għal internet aħjar għat-tfal (BIK +).

graphic of girl with mobile phone browsing Internet

L-istrateġija aġġornata tal-BIK + hija l-fergħa diġitali tal-istrateġija dwar id-drittijiet tat-tfal u tirrifletti l-prinċipju diġitali propost reċentement li “It-tfal u ż-żgħażagħ għandhom jiġu protetti u mogħtija s-setgħa online. Hija tqis ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar id-drittijiet tat-tfal, il-Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-litteriżmu medjatiku u r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi Garanzija Ewropea għat-Tfal.

Din l-istrateġija l-ġdida hija bbażata fuq proċess ta’ konsultazzjoni estensiv mat-tfal, ikkumplimentat minn konsultazzjonijiet immirati mal-ġenituri, mal-għalliema, mal-Istati Membri, mal-industrija tal-ICT u tal-media, mas-soċjetà ċivili, mal-akkademiċi u mal-organizzazzjonijiet internazzjonali.

Għalhekk, il-BIK + għandu l-għan li jikkomplementa u li jappoġġa l-implimentazzjoni prattika tal-miżuri eżistenti għall-protezzjoni tat-tfal online, jiżviluppa l-ħiliet tat-tfal u jagħtihom is-setgħa biex igawdu u jsawru l-ħajja tagħhom online b’mod sikur.

 

It-test sħiħ tal-Komunikazzjoni huwa disponibbli fuq is-sit web tal-EUR-Lex.

Related content