Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Bredbånd i Irland

Ifølge den nationale bredbåndsplan for Irland vil alle lokaler i Irland senest i 2026 have adgang til højhastighedsbredbånd.

    Republikken Irlands flag

Oversigt over udviklingen af bredbånd i Irland

Den nationale bredbåndsplan (NBP) for Irland har til hensigt at give adgang til højhastighedsbredbånd med et udvalg af tjenesteudbydere til alle hjem og virksomheder inden 2026. Regeringen underskrev kontrakten om gennemførelse af den nationale bredbåndsplan i november 2019. Kontrahenten, National Broadband Ireland, vil bygge et overvejende fiberbaseret net, der dækker 540.000 lokaler i Irland.

National bredbåndsstrategi og politik

Ansvarlige myndigheder

Hovedformålet med bredbåndsdækning

Den nationale bredbåndsplan for Irland, der blev ajourført i 2021, fastsætter mål for 2026. Dets centrale mål er at bidrage til vedvarende makroøkonomisk vækst og konkurrenceevne.

I november 2019 underskrev regeringen kontrakten om gennemførelse af den nationale bredbåndsplan. Kontrahenten, National Broadband Ireland, vil bygge et overvejende fiberbaseret net, der dækker 540.000 lokaler i Irland med en downloadhastighed på mindst 150 Mbps. Omkring 146.000 kilometer fiber vil dække 96 % af Irlands landmasse. NBI vil være en grossist, der tilbyder passive og aktive engrosprodukter til alle detail- og engrostjenesteudbydere, der er villige til at levere tjenester i området. Tjenesterne vil blive tilbudt alle bredbåndsudbydere fra de største til de mindste på et ikke-diskriminerende grundlag.

Vigtigste foranstaltninger for bredbåndsdækning

  • Kortlægning af bredbånd: den irske regering har etableret et interaktivt højhastighedsbredbåndskort. Kortlægningsværktøjet giver et overblik over de områder, der dækkes af operatører og områder, der er omfattet af statens indgriben i den nationale bredbåndsplan. Kortet opdateres kvartalsvis for at afspejle flytningen af lokaler fra hvid til grå.

Nationale og regionale bredbåndsfinansieringsinstrumenter

Den statslige intervention i form af den nationale bredbåndsplan har til formål at forbinde alle samfund, da kommercielle operatører har gjort det klart, at der er dele af landet, hvor de ikke vil gøre højhastighedsbredbåndstjenester tilgængelige kommercielt. Formålet med interventionen er at levere højhastighedsbredbånd til alle lokaliteter i landet uden eksisterende eller planlagte højhastighedsbredbåndsnet. Dette er et komplekst og ambitiøst nationalt infrastrukturprojekt med henblik på at opbygge, drive og vedligeholde et højhastighedsbredbåndsnet over en 25-årig kontrakt.

Genopretnings- og resiliensplan: tildelingen til konnektivitet er på 19 mio. EUR. Konnektivitetsforanstaltningen vil hjælpe de offentlige myndigheder med at maksimere fordelene ved 5G-teknologier. Investeringen består i at bygge en lav-latens platform med en højhastigheds backbone ved hjælp af edge compute noder for at muliggøre en hurtigere respons.

Data om udvikling af bredbånd og teknologier i Irland

For de seneste data om bredbåndsdækning, abonnementer og penetrationer, dækning af forskellige bredbåndsteknologier og omkostninger tjek resultattavlens rapporter og landerapporterne fra indekset for den digitale økonomi og samfundet (DESI).

Frekvenstildelinger til trådløst bredbånd

Nærmere oplysninger om harmoniserede frekvenstildelinger findes i Det Europæiske 5G-observatorium.

Nationale publikationer og pressedokumenter

Kontaktoplysninger

BCO Irland (det nationale kompetencekontor for bredbånd): Institut for Miljø, Klima og Kommunikation

Adresse: 29-31 Adelaide Road, Dublin, D02 X285, Irland Kontakt via e-mail Telefon: + 353 1 6782337 Websted

Kommissionen for Kommunikationsforordningen

Adresse: 1 Dockland Central, Guild Street, Dublin 1, D01 E4X0, Irland Kontakt via e-mail Telefon: + 353 1 804 9600 Websted

Seneste nyheder

Rural toolkit - a comprehensive guide to EU funding and support opportunities for rural areas

The rural toolkit aims to help local authorities, institutions and stakeholders, businesses and individuals to identify and take advantage of existing EU funds, programmes and other funding and support initiatives, and to foster development in rural territories.

Se også

Det store billede

Bredbånd i EU-landene

Find aktuelle oplysninger om bredbåndsudviklingen i hvert land samt nationale strategier og politikker for udvikling af bredbånd.

Se også

Bredbånd i Sverige

Sveriges nationale bredbåndsplan, der blev vedtaget i 2016, har en vision om et fuldt forbundet Sverige og har mål for både mobildækning og højhastighedsbredbåndsforbindelser for husholdninger og virksomheder.

Bredbånd i Spanien

Digital konnektivitet og 5G-udrulning er blandt de ti strategiske prioriteter i Spaniens digitale 2025-dagsorden.

Bredbånd i Slovakiet

Slovakiet har sat sig det langsigtede mål at give alle husstande adgang til ultrahurtigt internet senest i 2030.

Bredbånd i Rumænien

Rumæniens bredbåndsplan fokuserer på at opbygge et nationalt bredbåndsnet som et første skridt i retning af at nå EU's konnektivitetsmål.

Bredbånd i Portugal

Dagsordenen Portugal Digital sigter mod at udvikle en digital infrastruktur, der gør det muligt for borgerne at udnytte de nye muligheder, som teknologierne giver.

Bredbånd i Polen

Polens nationale bredbåndsplan 2025 er i overensstemmelse med EU's mål for gigabitsamfundet.

Bredbånd i Holland

Alle husstande i Nederlandene bør have mulighed for at få adgang til bredbåndsnet på mindst 100 Mbps, og langt de fleste bør udnytte 1 Gbps senest i 2023.

Bredbånd i Malta

Maltas bredbåndspolitik er teknologineutral og fremmer et konkurrencepræget marked.

Bredbånd i Luxembourg

Udvikling af en kommunikationsinfrastruktur med et mål om adgang til gigabitbredbånd i hele landet er en af prioriteterne i Luxembourgs regeringsprogram.

Bredbånd i Litauen

Litauen sigter mod at levere 100 Mbps senest i 2027 til landdistrikterne samt støtte gigabitsamfundets mål 2025.

Bredbånd i Letland

Letland støtter gigabitsamfundets mål og sigter mod 100 Mbps, der kan opgraderes til gigabit, for by- og landområder samt 5G-dækning for alle store byområder.

Bredbånd i Italien

Den italienske strategi for ultrabredbånd mod gigabitsamfundet har til formål at give gigabitforbindelser til alle inden 2026.

Bredbånd i Ungarn

Ungarns udkast til national digitaliseringsstrategi 2021-2030 sigter mod at nå et mål om, at 95 % af husstandene skal være omfattet af gigabitnet senest i 2030.

Bredbånd i Grækenland

Den græske Digital Transformation Bible 2020-2025 fremhæver konnektivitet som en af de fem strategiske akser og anerkender Gigabit Society 2025-målene.

Bredbånd i Tyskland

Koalitionsaftalen fra 2021, den digitale strategi og den tyske forbundsregerings gigabitstrategi 2022 prioriterer den landsdækkende forsyning af FTTH- og 5G-netværk.

Bredbånd i Frankrig

Det nationale bredbåndsprogram France Très Haut Débit sætter et mål om hurtig bredbåndsadgang for alle husstande senest i 2022 og fiber for alle inden 2025.

Bredbånd i Finland

De finske myndigheder går ind for en konkurrencebaseret, fiberbaseret netudrulning, der bistås af offentlige midler til underforsynede områder, og rådgivning til lokale kommuner om, hvordan bredbåndsnet kan etableres.

Bredbånd i Estland

Estland har etableret grundlæggende bredbåndsdækning i hele landet. Den estiske digitale dagsorden fastsætter ambitiøse mål for 2030.

Bredbånd i Danmark

En række politiske initiativer, der sigter mod landsdækkende fastnet- og mobilbredbåndsdækning, understøtter danske bredbåndsmål. Regeringen arbejder for at gøre Danmark til en digital frontløber ved at skabe et fundament for danske virksomheders udnyttelse af digitale...

Bredbånd i Tjekkiet

Den nationale plan for udvikling af netværk med meget høj kapacitet, der blev godkendt i marts 2021, fastlægger Den Tjekkiske Republiks strategiske tilgang til opførelsen af VHCN.

Bredbånd på Cypern

Cyperns bredbåndsplan fastsætter strategiske mål for 2021-2025 og omfatter lovgivningsmæssige og reguleringsmæssige indgreb samt praktisk støtte til udvikling af bredbåndsinfrastruktur.

Bredbånd i Kroatien

Kroatiens nationale plan for bredbåndsudvikling 2021-2027 opfylder målene for det europæiske gigabitsamfund 2025 og delvis de digitale mål for 2030.

Bredbånd i Belgien

Belgiens bredbåndsstrategi er indarbejdet i en bredere politisk strategi Digital Belgium. Formålet med den nationale plan for fast og mobilt bredbånd er at fjerne de resterende hvide områder, hvor højhastighedstjenester ikke er tilgængelige. Ved at sænke omkostningerne og...

Bredbånd i Østrig

Østrigs bredbåndsstrategi fokuserer på den landsdækkende forsyning af gigabitforbindelser (faste og mobile) inden 2030.