Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Bredbånd i Letland

Letland støtter målene for gigabitsamfundet og sigter mod 100 Mbps, der kan opgraderes til gigabit, for byområder og landdistrikter samt 5G-dækning for alle store byområder.

    Kategori: Letlands flag

Oversigt over bredbåndsudviklingen i Letland

Letland sigter mod at levere lige elektroniske kommunikationstjenester af høj kvalitet i hele landet til alle indbyggere, statslige og lokale myndigheder, virksomheder og socioøkonomiske drivkræfter. I både by- og landområder planlægges hastigheder på mindst 100 Mbps, der kan opgraderes til en gigabit, samt 5G-dækning for alle store byområder. Gennem bredbåndsprojektet forbedres dækningen for landdistrikterne i Letland, da operatørerne er i stand til at levere adgangstjenester ved hjælp af neutral passiv optisk infrastruktur, der støttes af statsstøtteprogrammer. Letland støtter målene for gigabitsamfundet i udviklingsplanen for sektoren for elektronisk kommunikation for 2021-2027 samt retningslinjerne for digital omstilling for 2021-2027, der blev godkendt i 2021. Den nationale 5G-køreplan blev godkendt af ministerkabinettet i februar 2020.

National bredbåndsstrategi og -politik

Ansvarlige myndigheder

Vigtigste mål for bredbåndsudvikling

Letland støtter målene for gigabitsamfundet i udviklingsplanen for sektoren for elektronisk kommunikation for 2021-2027, der blev godkendt i 2021. Planen regulerer kommunikationssektorpolitikken i hele Letland. Målgrupperne for planen er virksomheder inden for elektronisk kommunikation, planlægningsregioner, lokale myndigheder og indbyggere. Planen har til formål at lette overgangen til kommunikationsnet med meget høj kapacitet, der kan levere internetadgangstjenester til slutbrugere med datatransmissionshastigheder på mindst 100 Mbps i både byområder og landdistrikter. Planen definerer to indsatsområder: a) udvikling af elektronisk bredbåndskommunikationsinfrastruktur og b) sikkerhed i elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

I betragtning af de begrænsede offentlige midler, der er til rådighed, vil indsatsen uden at erstatte private investeringer blive koncentreret på områder, hvor operatører af elektronisk kommunikation af økonomiske årsager ikke har nogen interesse i at etablere infrastruktur eller ikke gør det i tilstrækkelig grad.

Letland vedtog retningslinjerne for digital omstilling for 2021-2027. Dette er en overordnet strategi for landets digitale omstilling, der omfatter IKT-uddannelse og -færdigheder, internetadgang, moderne og effektiv offentlig forvaltning, e-tjenester og digitalt indhold til samfundet. Retningslinjerne fastsætter en vision om lige, hurtig og høj kvalitet udbud af elektroniske kommunikationstjenester i hele Letland for alle beboere, statslige og lokale myndigheder institutioner og virksomheder til at levere mindst det minimum, der er nødvendigt for samfundet og den økonomiske udvikling tilgængeligheden af kommunikationsinfrastruktur. Målet er at:

  • Alle husstande har adgang til en internetforbindelse med en downloadhastighed på mindst 100 Mbps, som kan opgraderes til gigabithastighed, og
  • 50 % 5G-dækning i alle store byområder (i Letland - Riga, Jelgava, Liepāja, Daugavpils) og alle landtransportarterier.

Vigtigste foranstaltninger og finansielle instrumenter til udvikling af bredbånd

  • Foranstaltninger i henhold til forordningen: Regulativer fra ministerkabinettet sikrer muligheden for at gribe ind i fælles projekter med andre handlende for investorer, der udvikler optiske fibernet (artikel43).
  • Gennemførelsen af bredbåndsprojektet skrider godt frem. Projektet, der støttes af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), udruller mørk fiber og adgangspunkter op til centrum af kommuner i landdistrikter, der i øjeblikket ikke betjenes af NGN, og hvor der ikke er planer om udvikling af NGN ("hvide" områder defineret i henhold til EU's bredbåndsretningslinjer). Private udbydere skal levere den sidste kilometer, som der ikke er planlagt offentlig støtte til.
  • Det lettiske parlament vedtog gennemførelsesforanstaltninger til direktivet om omkostningsreduktion, navnlig den nye lov om højhastighedsbredbåndsnet, i april 2017.
  • Letland bebudede i sin køreplan for gennemførelse af konnektivitetsværktøjskassen planer om at forenkle tilladelsesproceduren for opbygning af elektroniske kommunikationsnet. Formålet er at vurdere muligheden for stiltiende godkendelse og en hasteprocedure for anlægsrettigheder, videreudvikle det centrale informationssted og forenkle udrulningen af små celler. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal evaluere elektroniske kommunikationsnets miljøaftryk.
  • Letlands genopretnings- og resiliensplan omfatter to foranstaltninger vedrørende konnektivitetsinfrastrukturer med et samlet budget på 16,5 mio. EUR, hvilket svarer til 4 % af genopretnings- og resiliensplanens digitale budget. De vil omhandle konnektivitet på den sidste kilometer i landdistrikterne og passiv infrastruktur på Via Baltica 5G-korridoren. Foranstaltningen til udvikling af den sidste kilometers bredbåndsinfrastruktur eller net med meget høj kapacitet har til formål at sikre konnektivitet til 1 500 husstande, virksomheder, skoler, hospitaler og andre offentlige bygninger i landdistrikterne. Det har et budget på 4 mio. EUR. En investering på 12,5 mio. EUR til opførelse af passiv infrastruktur på Via Baltica-korridoren til 5G-dækning har til formål at sikre 100 % fiberbackhaultilgængelighed langs den lettiske del af Via Baltica.

Data om bredbåndsudvikling og -teknologier i Letland

For de seneste data om bredbåndsdækning, abonnementer og penetrationer, dækning af forskellige bredbåndsteknologier og omkostninger henvises til resultattavlerapporterne og landerapporterne fra indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund (DESI).

Frekvensopgaver til trådløst bredbånd

Nærmere oplysninger om harmoniserede frekvenstildelinger findes i det europæiske 5G-observatorium.

Nationale publikationer og EU-publikationer og pressedokumenter

engelsk

lettisk

Kontaktoplysninger

BCO Letland (det nationale bredbåndskompetencekontor): Transportministeriet (Satiksmes ministrija)

Adresse: Gogoļa iela 3, 1743 Riga, Letland
Kontakt via e-mail
Telefon: +371 26082733
Hjemmeside

Ministeriet for miljøbeskyttelse og regionaludvikling (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)

Adresse: Peldu iela 25, 1494 Rīga, Letland
Kontakt via e-mail
Telefon: +371 67026533
Hjemmeside

Kommissionen for offentlige forsyningsvirksomheder (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija)

Adresse: Ūnjias iela 45, 1039 Riga, Letland
Kontakt via e-mail
Telefon: + 371 67097200
Hjemmeside

Konkurrencerådet (Konkurences padome)

Adresse: Brīvības iela 55, 1010 Riga, Letland
Kontakt via e-mail
Telefon: +371 67282865
Hjemmeside

Seneste nyheder

Aktivitetsrapporten for 2023-24 fra netværket af europæiske bredbåndskompetencekontorer

Denne brochure præsenterer de vigtigste aktiviteter, fokusområder og højdepunkter fra det europæiske netværk af bredbåndskompetencekontorers (BCO) årlige program for 2023-24.

Se også

Det store billede

Bredbånd i EU-landene

Find aktuelle oplysninger om bredbåndsudviklingen i hvert land samt nationale strategier og politikker for udvikling af bredbånd.

Se også

Bredbånd i Sverige

Sveriges nationale bredbåndsplan, der blev vedtaget i 2016, har visionen om et fuldt forbundet Sverige og har mål for både mobildækning og højhastighedsbredbåndsforbindelser for husholdninger og virksomheder.

Bredbånd i Spanien

Digital konnektivitet og udrulning af 5G er blandt de ti strategiske prioriteter i Spaniens digitale 2025-dagsorden.

Bredbånd i Slovenien

Slovenien vælger teknologineutralitet og markedsdynamik i udviklingen af bredbåndsnet, navnlig infrastruktur- og tjenestebaseret konkurrence.

Bredbånd i Slovakiet

Slovakiet har fastsat et langsigtet mål om at give alle husstande adgang til ultrahurtigt internet senest i 2030.

Bredbånd i Rumænien

Rumænien fokuserer på at opbygge et nationalt bredbåndsnet som et skridt i retning af at nå EU's konnektivitetsmål.

Bredbånd i Portugal

Den digitale dagsorden for Portugal og den nationale strategi for konnektivitet i elektroniske kommunikationsnet med meget høj kapacitet for 2023-2030 former udviklingen af en digital infrastruktur i Portugal.

Bredbånd i Polen

Polens nationale bredbåndsplan for 2025 er i overensstemmelse med EU's mål for gigabitsamfundet.

Bredbånd i Holland

Alle husstande i Nederlandene bør have mulighed for at få adgang til bredbåndsnet på mindst 100 Mbps, og langt størstedelen bør udnytte 1 Gbps senest i 2023.

Bredbånd i Malta

Maltas bredbåndspolitik er teknologineutral og fremmer et konkurrencepræget markedsmiljø.

Bredbånd i Luxembourg

Udviklingen af en kommunikationsinfrastruktur med gigabitbredbåndsadgang i hele landet er en af prioriteterne i Luxembourgs regeringsprogram.

Bredbånd i Litauen

Litauen sigter mod at levere 100 Mbps senest i 2027 til landdistrikterne og støtte målene for gigabitsamfundet i 2025.

Bredbånd i Italien

Den italienske strategi for ultrabredbånd på vej mod gigabitsamfundet har til formål at sikre gigabitkonnektivitet for alle senest i 2026.

Bredbånd i Irland

Ifølge den nationale bredbåndsplan for Irland vil alle lokaler i Irland senest i 2026 have adgang til højhastighedsbredbånd.

Bredbånd i Ungarn

Ungarns nationale digitaliseringsstrategi 2021-2030 har til formål at nå et mål om, at 95 % af husstandene skal være dækket af gigabitnet senest i 2030.

Bredbånd i Grækenland

Den nationale bredbåndsplan for 2021-2027 fremmer anvendelsen af fastnet med meget høj kapacitet og 5G-net. Den græske digitale transformationsbibel 2020-2025 fremhæver konnektivitet som en af de fem strategiske akser og anerkender gigabitsamfundets 2025-mål.

Bredbånd i Tyskland

Koalitionsaftalen fra 2021, den tyske forbundsregerings digitale strategi og gigabitstrategien fra 2022 prioriterer det landsdækkende udbud af FTTH- og 5G-net.

Bredbånd i Frankrig

Det nationale bredbåndsprogram France Très Haut Débit fastsætter et mål om hurtig bredbåndsadgang for alle husstande senest i 2022 og fiber for alle senest i 2025.

Bredbånd i Finland

De finske myndigheder går ind for en konkurrencebaseret, fiberbaseret netudrulning støttet af offentlige midler til underforsynede områder og rådgivning til lokale kommuner om, hvordan bredbåndsnet skal etableres.

Bredbånd i Estland

Estland har etableret grundlæggende bredbåndsdækning i hele landet. Estlands digitale dagsorden fastsætter ambitiøse mål for 2030.

Bredbånd i Danmark

En række politiske initiativer, der sigter mod landsdækkende fast og mobil bredbåndsdækning, understøtter de danske bredbåndsmål. Regeringen arbejder for at gøre Danmark til en digital frontløber ved at skabe et fundament for, at danske virksomheder kan udnytte digitale...

Bredbånd i Tjekkiet

Den nationale plan for udvikling af net med meget høj kapacitet, der blev godkendt i marts 2021, fastlægger Den Tjekkiske Republiks strategiske tilgang til opførelsen af net med meget høj kapacitet.

Bredbånd i Cypern

Cyperns bredbåndsplan fastsætter strategiske mål for 2021-2025 og omfatter lovgivningsmæssige og reguleringsmæssige indgreb samt praktisk støtte til udvikling af bredbåndsinfrastruktur.

Bredbånd i Kroatien

Kroatiens nationale plan for bredbåndsudvikling 2021-2027 er i overensstemmelse med målene for det europæiske gigabitsamfund 2025 og delvist med de digitale mål for 2030.

Bredbånd i Bulgarien

Den nationale bredbåndsinfrastrukturplan for næste generation af adgang "Connected Bulgaria" og politikken for elektronisk kommunikation blev ajourført og vedtaget i august 2020.

Bredbånd i Belgien

Belgiens bredbåndsstrategi er indarbejdet i en bredere politisk strategi for det digitale Belgien. Formålet med den nationale plan for fast og mobilt bredbånd er at fjerne de resterende hvide områder, hvor højhastighedstjenester ikke er tilgængelige. Ved at sænke omkostningerne...

Bredbånd i Østrig

Østrigs bredbåndsstrategi fokuserer på det landsdækkende udbud af gigabitforbindelser (faste og mobile) senest i 2030.